Քնէսէթի կրթական յանձնաժողովը կոչ ըրաւ քնէսէթին ճանաչելու հայոց Ցեղասպանութիւնը

Քնէսէթի կրթական յանձնաժողովը յետ մէկուկէս ժամուայ քննարկումներու որոշեց եւ կոչ ըրաւ քնէսէթին ճանաչելու հայոց Ցեղասպանութիւնը. կոչ ըրաւ նոյն որոշումը առնէ Իսրայէլի կառավարութիւնը առաւել որոշեց եւ Կրթութեան նախարարութեան