New Australian MP, Tim Wilson speaks of Armenian heritage in maiden speech

CANBERRA: During the first sitting week of the 45th Parliament, Tim Wilson, the new Member for Goldstein and former Human Rights Commissioner at the Australian Human Rights Commission (AHRC) acknowledged his Armenian heritage when he delivered his maiden speech in the House of Representatives.

Wilson rose to political fame in Australia as an outspoken believer of true liberalism and has advocated for maximum “freedoms” as a think tank director and as Human Rights Commissioner in the past, and he pledged to do the same in Federal Parliament.

Wilson’s wide-ranging maiden speech touched on his upbringing and family tree, as these speeches often tend to do. He referred to the bloodied past of his mother’s father, who had to endure and survive the Armenian Genocide, which was a source of inspiration for Wilson.

He said: “My maternal Grandpa left behind the genocide of his people. I never met him. He died before I was born. But I still see him everyday when I look into the mirror and into his dark and recessed Armenian eyes.”

Armenian National Committee of Australia (ANC Australia) Executive Administrator, Arin Markarian said: “We congratulate Mr. Wilson on his fantastic maiden speech as he enters public office. It is also encouraging to see Mr. Wilson seek inspiration from his family’s history, mentioning his grandfather who survived the Armenian Genocide.”

Mr. Wilson was elected to his seat, taking over from former Minister for Trade and Investment, the Hon. Andrew Robb.

Աւստրալիացի Պատգամաւորը Առաջին Խորհրդարանական Ելոյթին ՄԷջ Յիշատակած Է Իր Հայկական Արմատներուն Մասին

(ՀՈՐԻԶՈՆ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ) Աւստրալիոյ խորհրդրանի 45-րդ նստաշրջանին Կոլտշտէյն համայնքէն ընտրուած Թիմ Ուիլսոնը իր առաջին խորհրդարանական ելոյթին մէջ խօսած է իր հայկական արմատներուն մասին:

Ինչպէս կը տեղեկացնեն Աւստրալիոյ հայ դատի յանձնախումբէն, աւստրալիացի պատգամաւորները իրենց առաջին խորհրդարանական ելոյթին մէջ, ըստ աւանդոյթի, կ’անդրադառնան իրենց ծագումին ու ընտանիքի պատմութեան, նոյնը ըրած է նաեւ Ուիլսոն: Ան խօսած է իր մօրական մեծհօր մասին, որ վերապրած է Հայոց ցեղասպանութիւնը եւ ոգեշնչման աղբիւր դարձած հէնց իրեն` Ուիլսոնի համար:

«Իմ մօրական մեծհայրս վերապրած է իր ժողովուրդի ցեղասպանութիւնը: Ես երբեք զինք չեմ հանդիպած, ան մահացած էր իմ ծնելէս առաջ, սակայն ես անոր դեռ ամէն օր կը տեսնեմ, երբ կը նայիմ հայելիին մէջ, կը նայիմ անոր սեւ հայու աչքերուն»,- ըսած է Ուիլսոն: Թիմ Ուիլսոն Աւստրալիոյ քաղաքական դաշտին մէջ յայտնի է իր ընդգծուած ազատական հայեացքներով դեռ այն ժամանակուընէ, երբ կը գլխաւորէր «Աւստրալիոյ մարդու իրաւունքներու յանձնաժողով» կեդրոնը: