Verontwaardiging Armeense Nederlanders over ontkenning van de Armeense Genocide

Nieuws

PERSBERICHT

Almelo 01-06-2014

Met diepe verontwaardiging vernomen wij van de demonstratie in Almelo door enkele Turkse organisaties die gericht is tegen de onthulling van een monument op het privé terrein van de Armeense Apostolische Logo haytad standartNederlands-LogoKerk. Het monument is gewijd aan de 1.5 miljoen slachtoffers van de Armeense Genocide. Dit verschijnsel als brute ontkenning van de Armeense Genocide beschouwend, zijn wij van mening dat deze demonstratie meerdere negatieve gevolgen op de Nederlandse samenleving heeft. Toch zullen wij in deze mededeling alleen ingaan op de allerbelangrijkste daarvan.
1. De Armeense Genocide als overduidelijke feit is door het Nederlandse Parlement met absolute unanimiteit erkent op 24 december 2004 middels de motie Rouvoet. Meer dan 20 landen, het Europarlement en toonaangevende intelligentsia hebben de massamoorden van 1915 in het toenmalige West Armenië eenduidig en officieel als Genocide bestempeld.
2. Op een vraag over het strafbaar stellen van het ontkennen van de Armeense Genocide, heeft de toenmalige Minister van Justitie, Hirsch Balin, geantwoord dat de huidige wetgeving alle mogelijkheden geeft om overtreders hiervan te bestraffen. Daarom ontbreekt de noodzaak voor een nieuwe wetsvoorstel.
3. De demonstratie van 1 juni 2014 kan vergeleken worden met een eventuele demonstratie van Neonazi’s die de Joodse Holocaust zouden ontkennen. Zou er zoiets plaats hebben gevonden, dan zou de Ministerie van Justitie zonder enige twijfel hiertegen optreden en zouden de organisatoren van de demonstratie ter verantwoording geroepen worden. Wij zien absoluut geen verschil tussen de Joodse en Armeense Holocausten, daarom eisen wij van de Ministerie van Justitie dat de organisatoren van de demonstratie ter verantwoording geroepen worden.
4. Voor de Nederlandse samenleving is elk soort buitenlandse politieke druk op onze normen en waarden ontoelaatbaar. Door deze demonstratie wordt er in feite de agressieve Turkse ontkenningspolitiek aan de Nederlandse samenleving opgedrongen.
5. Demonstraties en optredens als deze, schenden het recht van het Armeense volk op het hebben van haar geschiedenis. Met de haat zaaiende gevolgen van dien wordt er een kloof gevormd tussen de Armeense en Turkse volkeren.
6. Een groot deel van de vooraanstaande leden van de Turkse maatschappij erkent en veroordeelt de Genocide op het Armeense volk. Wij vinden dat de Nederlandse regering in eerste instantie zulke bewegingen in de Turkse maatschappij moet ondersteunen. Tegelijkertijd moeten de agressieve optredens van ontkenners en ultranationalisten die constant bezig zijn met het exporteren van haat zaaiende politiek hard aangepakt worden.

Op grond van de hierboven genoemde argumenten roepen wij de Nederlandse regering op om de demonstratie van de Turkse organisaties ten zeerste te veroordelen en de organisatoren van deze demonstratie ter verantwoording te roepen voor de ontkenning van de Armeense Genocide en haat zaaiende activiteiten.

Hay Tad Nederland (Nederlands Armeens Comité voor Rechtvaardigheid en Democratie)