ANCA-WR Announces 2 Honorees To Be Bestowed Zaruhy “Sara Chitjian Armenian Genocide Education Award

The Armenian National Committee- Western Region announced earlier today that it will be naming one of its awards the Zaruhy “Sara” Chitjian Armenian Genocide Education Award in honor of Ms. Chitjian’s exemplary commitment to Armenian causes and dedication to preservation of the Armenian heritage and teaching of the Armenian Genocide.

Ms. Chitjian was the first educator to bring Armenian history and cultural awareness programs to Los Angeles Unified School District (LAUSD) students over the past 40 years. She has been and continues to be closely tied to the Armenian community and is known for her generous philanthropy. The Zaruhy “Sara” Chitjian Armenian Genocide Education Award will be presented to outstanding educators of Armenian descent who have gone above and beyond to teach and preserve Armenian history, culture, and voices of victims and survivors of the Armenian Genocide.

This year, the recipients of the Zaruhy “Sara” Chitjian Armenian Genocide Education Award will be presented to educators, Ms. Houry Mandjikian from Toll Middle School and Mr. Sean Abajian from LAUSD at the ANCA-WR Armenian Genocide Education Luncheon on Saturday, February 25, 11AM at Dream Palace Banquet Hall in Glendale, CA.

“The education committee is extremely pleased to honor a lifelong, outstanding educator by naming this legacy award after her. Though Sara was the first Armenian educator in public schools to teach Armenian history and culture, she is since then followed by numerous outstanding Armenian educators who continue, with passion, to tell our story,” noted Alice Petrossian, ANCA-WR Education Committee Chair. “We are honored to celebrate two of those very talented educators, Houry Mandjikian and Sean Abajian. We look forward to celebrating many more Armenian educators with the Zaruhy ‘Sara’ Chitjian Armenian Genocide Education Award in the years to come,” added Petrossian.

Ms. Mandjikian is a teacher at Toll Middle School, where she has chaired the Armenian Genocide Committee for the past 7 years. Her exemplary commitment to teach the Toll Middle School community about Armenian culture and history, not only brings awareness to the Armenian genocide, but also highlights crimes against humanity that have plagued our collective history, and continue to haunt us today. Furthermore, Ms. Mandjikian serves as a beacon of support for her peers, and ensures that they have the appropriate resources to teach various aspects of the Armenian culture.

Mr. Abajian is an LAUSD Teacher Advisor who has taught Armenian Genocide awareness through curriculum development and advocacy. Mr Abajian is the Co-Founder of the Armenian American Teachers’ Association, and has helped develop a network of hundreds of Armenian American teachers. Mr. Abajian presented the Armenian Genocide Awareness resolution to the UTLA, which was passed by the UTLA’s House of Representatives. In May 2016, Mr. Abajian created an Armenian Genocide Awareness Salary Point workshop which was approved by LAUSD; the first of its kind in the nation’s 2nds largest school district. Mr Abajian is an advocate for the inclusion of an Armenian-American studies course as part of the Ethnic Studies resolution implementation.

Last week, the Armenian National Committee Western Region’s Education Committee announced the names of seventeen other outstanding educators to receive the ANCA-WR Armenian Genocide Education Award, honoring their ongoing dedication to teach about the Armenian Genocide and Armenian history. Ms. Houry Mandjikian and Mr. Sean Abajian will be accepting the Zaruhy “Sara” Chitjian Armenian Genocide Education Award alongside the following fellow teaching professionals:

Alicia Harris, Crescenta Valley High School

Brad de la Garza, Toll Middle School

Brent Beerman, Crescenta Valley High School

Christina Fahad, Burbank High School

Erin Perusse, El Camino High School

Frank Perez, San Benito High School

Gabor Kincses, San Fernando High School

Genely Chan, Pasadena High School

Grace Sheldon-Williams, Glendale High School

Heidi Suburu, Endeavour Elementary School

Kathi Chaplar Beerman, Crescenta Valley High School

Ken Rice, John Muir Middle School

Kevin Henry, Verdugo Hills High School

Mary Janzen, Emma Duncan Polytechnical High School

Mayte Hernandez, Pasadena High School

Peter Paccone, San Marino High School

William Jenkins, Pasadena High School

Offer your sincere respects to these fine educators by joining the ANCA-WR Education Committee’s Armenian Genocide Educator Awards Luncheon at 11:00 am on Saturday, February 25 at Dream Palace Banquet Hall on 510 E Broadway, Glendale, California 91205.

Purchase tickets at www.ancawr.org/luncheon/register/. For Additional information and sponsorship opportunities visit www.ancawr.org/luncheon or call 818.500.1918.

The Armenian National Committee of America-Western Region is the largest and most influential Armenian American grassroots advocacy organization in the Western United States. Working in coordination with a network of offices, chapters, and supporters throughout the Western United States and affiliated organizations around the country, the ANCA-WR advances the concerns of the Armenian American community on a broad range of issues.

Ցեղասպանութիւն Դասաւանդող Ուսուցիչներու Մեծարում

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, որ Փետրուար 25ին, կ.ա. ժամը 11ին կայանալիք ճաշկերոյթի մը ընթացքին, Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւանդման մրցանակներ պիտի ստանան շրջանի պետական վարժարաններու շարք մը ուսուցիչներ, որոնք արդի արհեստագիտութեան եւ արուեստներու օգտագործումով՝ աւելի հետաքրքրական եւ տպաւորիչ կրցած են դարձնել այս կենսական նիւթի դասաւանդումը։

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի կրթական հարցերու բաժանմունքի ատենապետուհի Ալիս Պետրոսեան կը յայտնէ, թէ ուրախալի երեւոյթ մըն է, որ մեծ թիւով ուսուցիչներու անուններ ներկայացուած են՝ իբրեւ սոյն մրցանակներու թեկնածուներ, ինչ որ ցոյց կու տայ, թէ որքա՛ն մեծ է թիւը տաղանդաւոր եւ նուիրեալ այն ուսուցիչներուն, որոնք հարկաւոր լրջութեամբ կը մօտենան Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւանդման։ Պետրոսեան նաեւ կոչ կ՛ընէ բոլորին եւ յատկապէս Ցեղասպանութենէն վերապրածներու շարաւիղներուն, որ այս ձեռնարկին մասնակցելով՝ իրենց շնորհակալութիւնը յայտնեն մեծարուող ուսուցիչներուն։

Զարուհի «Սարա» Չիֆթճեանի անուան Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւանդման մրցանակները պիտի ստանան Կլենտէյլի «Թոլ» միջնակարգ վարժարանի ուսուցչուհի եւ այդ վարժարանի Հայոց Ցեղասպանութեան յանձնախումբի վերջին 7 տարիներու ատենապետուհի Հուրի Մանճիկեանն ու Լոս Անճելըսի միացեալ կրթաշրջանէն Շոն Ապաճեանը, որ նաեւ համահիմնադիրն է Ամերիկահայ ուսուցիչներու միութեան։

Զարուհի Չիֆթճեան կենսական դերակատարութիւն ունեցած է Լոս Անճելըսի միացեալ կրթաշրջանէն ներս հայոց պատմութեան եւ մշակոյթի դասաւանդումները սկսելու ջանքերուն մէջ։ Ան աւելի քան 40 տարիներ դասաւանդած է այդ կրթաշրջանին մէջ՝ հանդիսանալով պետական վարժարաններու մէջ հայոց պատմութիւն եւ մշակոյթ դասաւանդած առաջին ուսուցչուհին, կը յայտնէ Ալիս Պետրոսեան։

Նշեալ երկու մրցանակակիրներուն կողքին, Հայոց Ցեղասպանութեան նիւթի դասաւանդման մրցանակներ պիտի ստանան հետեւեալ 17 ուսուցիչները.

– Ալիսիա Հերիս (Քրեսենթա հովիտի երկրորդական վարժարան)

– Պրետ տէ լա Կարզա («Թոլ» միջնակարգ վարժարան)

– Պրենթ Պիրմեն (Քրեսենթա հովիտի երկրորդական վարժարան)

– Քրիսթինա Ֆահատ (Պըրպենքի երկրորդական վարժարան)

– Էրին Փերիուս («Էլ Քամինօ» երկրորդական վարժարան)

– Ֆրենք Փերեզ (Սան Պենիթոյի երկրորդական վարժարան)

– Կապոր Քինսես (Սան Ֆերնանտոյի երկրորդական վարժարան)

– Ճենըլի Չեն (Փասատինայի երկրորդական վարժարան)

– Կրէյս Շելտըն Ուիլեըմզ (Կլենտէյլի երկրորդական վարժարան)

– Հայտի Սուպուրու («Ինտեվըր» նախակրթարան)

– Քեթի Չափլար Պիրմեն (Քրեսենթա հովիտի երկրորդական վարժարան)

– Քեն Ռայս («Ճան Միւր» միջնակարգ վարժարան)

– Քեւըն Հենրի (Վըրտուկօ Հիլզի երկրորդական վարժարան)

– Մերի Ճենզըն («Էմա Տանքըն» երկրորդական վարժարան)

– Մայթէ Հերնանտեզ (Փասատինայի երկրորդական վարժարան)

– Փիթըր Փաքոն (Սան Մարինոյի երկրորդական վարժարան)

– Ուիլեըմ Ճենքիզ (Փասատինայի երկրորդական վարժարան)։

Ձեռնարկը տեղի պիտի ունենայ Կլենտէյլի «Տրիմ Փելըս» սրահին մէջ (510 E Broadway, Glendale, California 91205), իսկ մասնակցութեան սակը 35 տոլար է։ Տեղեր ապահովելու համար, այցելել www.ANCAWR.org/luncheonrsvp կայքէջը, իսկ յաւելեալ տեղեկութեանց համար՝ www.ANCAWR.org/luncheon կայքէջը, կամ դիմել (818) 500-1918 թիւին։