Sunland-Tujunga ANCA Condemns Hateful Act Against Armenian Family

(ASBAREZ) TUJUNGA—The Armenian National Committee of America – Sunland-Tujunga (ANCA-ST) Chapter – condemns the hateful act perpetrated this week against an Armenian-American who hung an Armenian flag outside her home in Tujunga, CA.
Hasmik Chatalyan received a threatening, anonymous note in her mailbox as a result of hanging an Armenian flag outside her home. The ANCA-ST firmly stands with the Chatalyan family and all Armenian-Americans who have experienced senseless acts of hatred for simply honoring their heritage, and commends the Los Angeles Police Department for investigating this incident as a possible hate crime.
“I was devastated to learn that this act of hatred took place in Tujunga. I grew up in the foothills and chose to raise my family in Sunland-Tujunga, along with the many other Armenian-Americans, who have made this neighborhood their home and contribute to the vibrant cultural mosaic that is Los Angeles. Today, I ask my neighbors to call on all community organizations in Sunland-Tujunga to come together in the face of intolerance and work toward mutual respect and acceptance,” said ANCA-ST Co-Chair Christine Jerian.
The ANCA-ST invites the community to commemorate the 101st anniversary of the Armenian Genocide on Sunday, April 17, at 1 p.m. when participants will march from the Armenian Apostolic Church of Crescenta Valley at 10154 Mountair Avenue to Bolton Hall Museum where a special program will take place.

Photo: Chatalyan family found this hate note for hanging Armenian flag from their home.

Հայ Դատը Դատապարտեց Հակահայ Նամակը

(ԱՍՊԱՐԷԶ) ԹԱՀԱՆԿԱ, «Էյ.Պի.Սի.».- Սանլենտի եւ Թահանկայի Հայ Դատի յանձնախումբը դատապարտեց անցեալ շաբաթ Թահանկա քաղաքին մէջ տեղի ունեցած հակահայ միջադէպը։

Ինչպէս հաղորդած էինք նախապէս, հայազգի Յասմիկ Չաթալեան սպառնալիքներով լեցուն նամակ մը ստացած էր, պարզապէս որովհետեւ իր տան վրայ կախած էր Հայաստանի դրօշակը՝ ի պատիւ հերոսի մահով ինկած հայ զինուորներուն:

Հայ Դատի յանձնախումբը շեշտեց, թէ նեցուկ կը կանգնի Չաթալեաններուն եւ բոլոր այն հայերուն, որոնք ատելութեամբ լեցուն նման արարքներու թիրախ դարձած են՝ կոչ ընելով Լոս Անճելըսի ոստիկանութեան, որ ջանք չխնայէ բացայայտելու եւ պատժելու համար ատելութիւն հրահրող այս արարքին պատասխանատուները։

Սանլենտի եւ Թահանկայի Հայ Դատի յանձնախումբի համաատենապետ Քրիսթին Ճերեան կոչ ըրաւ համայնքին, որ միացեալ ջանքերով դէմ դնէ նման անհանդուրժողականութեան։