EAFJD & ANC Belgium Condemn Azerbaijani Aggression against Armenians

The European Armenian Federation for Justice and Democracy (EAFJD) and the Armenian National Committee (ANC) of Belgium strongly condemn the vicious Azerbaijani armed aggression of the last days, along the entire border of Nagorno Karabakh Republic and parts of the the Republic of Armenia, by using air force, armored vehicles and heavy artillery. In repelling the attacks, the Armenian side has lost an unreported number of soldiers. Civilians, including elderly and schoolchildren. have also been victims.

Azerbaijan continues to derail the negotiation process by undermining the OSCE Minsk Group – the only internationally mandated platform to try to solve the conflict. The Co-Chairs in September 2015 in New York, had called on to the Presidents of Armenia and Azerbaijan to accept an OSCE mechanism to investigate ceasefire violations. They had stated “Without such a mechanism, the sides will continue to blame each, other for initiating deadly attacks on the Line of Contact and Armenia-Azerbaijan border. Armenia has agreed to discuss the details of the mechanism, and we urge Azerbaijan to do the same”.

Of course, as is the norm with Baku, those calls for the settlement of the conflict of Nagorno Karabakh through peaceful negotiations were ignored. On the contrary, Azerbaijan reacted by the heaviest attacks since the ceasefire agreement in 1994.

If the international community had called the aggressor ‎Azerbaijan‬ to restraint, no lives would have been lost today. Responsible bodies should stop expressing concern, they must finger-point ‎Azerbaijan‬ & stop Azerbaijani president Aliyev’s dangerous adventurism‬.

Kaspar Karampetian, president of the European Armenian Federation said “First of all, we express our condolences to the families of those who have lost their lives, soldiers and civilians, and hope for the quick recovery of the injured. For a few days now, we are closely monitoring the very dangerous developments on the borders of Nagorno Karabakh and Armenia, and already have taken the necessary steps to mobilize our chapters in Europe in engaging with the representatives in their countries and the international bodies into forcing Azerbaijan to get back to the negotiating table. Turkey is co-responsible, as well, in stepping up the aggression against Armenia and Nagorno Karabakh”.

“Azerbaijan is constantly lying, as is the case with today’s calls of ‘unilaterally calling a ceasefire’, while they are the aggressor, and keep shelling villages and civilians. We welcome President of Armenia Serzh Sargsyan’s call for a mutual defense agreement between Armenia and Nagorno Karabakh. We fully support this initiative and pledge our total solidarity to those who guarantee the borders and security of Armenia and Nagorno Karabakh”, concluded Karampetian.

Armenian National Committee of Belgium
European Armenian Federation for Justice and Democracy

De Europese Armeense Federatie voor Rechtvaardigheid en Democratie (EAFJD) en het Armeense Nationaal Comité (ANC) van België veroordelen sterk de vicieuze Azerbeidzjaanse gewapende aanval

De Europese Armeense Federatie voor Rechtvaardigheid en Democratie (EAFJD) en het Armeense Nationaal Comité (ANC) van België veroordelen sterk de vicieuze Azerbeidzjaanse gewapende aanval van de laatste dagen, langs de gehele grens van Nagorno Karabach Republiek en langs delen van de Republiek Armenië, door het gebruik van de luchtmacht, gepantserde voertuigen en zware artillerie. Tijdens het afweren van de aanvallen, heeft de Armeense zijde een verlies gehad van een onbekend aantal soldaten. Burgers, onder wie ouderen en scholieren behoren ook tot de slachtoffers.

Azerbeidzjan blijft het onderhandelingsproces ontsporen door het ondermijnen van de OVSE Minsk Groep – het enige internationaal mandaat platform om te proberen het conflict op te lossen. De co-voorzitters hebben in september 2015 in New York de presidenten van Armenië en Azerbeidzjan opgeroepen om een OVSE-mechanisme te accepteren om schendingen van wapenstilstand te onderzoeken. Daarbij hebben ze verklaard: “zonder een dergelijk mechanisme, zullen beide kanten elkaar de schuld geven voor het initiëren van dodelijke aanvallen op de Armenië-Azerbeidzjan grens. Armenië heeft ingestemd om de details van het mechanisme te bespreken, en we dringen er bij Azerbeidzjan om hetzelfde te doen.”

Natuurlijk werden deze vreedzame onderhandelingen om een oplossing te zoeken voor het Nagorno Karabach conflict genegeerd, zoals de norm met Baku. Integendeel, Azerbeidzjan reageerde met het ergste geweld sinds de wapenstilstand van 1994.

Als de internationale gemeenschap de agressor Azerbeidzjan om terughoudendheid had opgeroepen, zouden we vandaag geen verliezen hebben gehad. Bevoegde instanties moeten stoppen met het uiten van bezorgdheid, in plaats daarvan moeten ze met de vinger wijzen naar Azerbeidzjan en de Azerbeidzjaanse president Aliyev laten stoppen met zijn gevaarlijke avonturisme.
Kaspar Karampetian, voorzitter van de Europese Armeense Federatie zei: “Eerst en vooral, betuigen wij ons diepste medeleven aan de families die hun dierbaren hebben verloren, en wensen een snelle herstel aan alle gewonden.
Al een paar dagen hebben we nauw toezicht op de zeer gevaarlijke ontwikkelingen op de grens van Nagorno-Karabach en Armenië. We hebben intussen al de nodige stappen gezet voor de mobilisatie van onze hoofdstukken in Europa in het engagement van de vertegenwoordigers in hun land en de internationale organisaties om Azerbeidzjan terug naar de onderhandelingstafel te dwingen. Turkije is mede-verantwoordelijk in het opvoeren van de agressie tegen Armenië en Nagorno-Karabach”.

“Azerbaijan is voortdurend aan het liegen, zoals het geval is met de gesprekken van vandaag over ‘een eenzijdige oproep tot wapenstilstand’, terwijl zij fungeren als agressor en dorpen en burgers bombarderen. Wij zijn tevreden met de oproep van de president van Armenië Serzh Sargsyan voor een wederzijdse defensie tussen Armenië en Nagorno-Karabach. Wij ondersteunden dit initiatief ten volle en beloven onze totale solidariteit met degenen die de grenzen en de veiligheid van Armenië en Nagorno-Karabach garanderen”, concludeert Karampetian.

Armeense Nationale Comité van België
Europese Armeense Federatie voor Rechtvaardigheid en Democratie (EAFJD)