Ռումանիոյ մէջ Հայ Դատի Յանձնախումբի կազմութիւն

Պրիւքսել, նոյեմբեր 25, 2013.- Նոյեմբեր 23, 2013-ին, Ռումանիոյ Առաջնորդարանի սրահէն ներս, Թեմակալ Առաջնորդ Տ. Տաթեւ Սրբ. Եպսկ. Յակոբեան-Մուրատեանի պատուոյ նախագահութեամբ եւ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի գրասենեակի նախագահ Գասպար Կարապետեանի ներկայութեամբ, հիմքը դրուեցաւ եւ կազմուեցաւ Ռումանիոյ Հայ Դատի յանձնախումբը: Ներկայ էր նաեւ Պելճիքայի Հայ Դատի յանձնախումբի անդամ՝ Իրինա Մանուկեանը:

Primate of the Armenian Diocese of Romania Bishop Tadev Hakobyan-Muradyan with EAFJD (ANC of Europe) President Kaspar Karampetian
Primate of the Armenian Diocese of Romania Bishop Tadev Hakobyan-Muradyan with EAFJD (ANC of Europe) President Kaspar Karampetian

Նիստի սկիզբը Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, շեշտեց մեր ազգային հիմնահարցերուն համար պայքարող նուիրեալ անձերու անհրաժեշտութիւնը, ինչպէս նաեւ Ռումանիոյ մէջ Հայ Դատի յանձնախումբի մը գոյութեան կարեւորութիւնն ու իմաստը։ Ան յայտնեց իր անվերապահ աջակցութիւնն ու յանձնախումբին կողքին ըլլալու իր պատրաստակամութիւնը, երբ որ կարիքն զգացուի:

Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի գրասենեակի նախագահ Գասպար Կարապետեան, իր գոհունակութիւնը յայտնեց, որ այս օրերուն Հայ Դատի յանձնախումբերու ցանցին նոր կարեւոր մասնիկ մը եւս կը միանայ։ Գասպար Կարապետեան հանգամանօրէն ներկայացուց այժմու մեր ազգային հիմնահարցերու էութիւնն ու մարտահրաւէրները, ինչպէս նաեւ մեր կողմէ կատարուելիք աշխատանքներուն առաջնահերթութիւններն ու կիրարկուող մարտավարութիւնը: Ան նաեւ անդրադարձաւ Ռումանիոյ ներկայութեան մասին Եւրոպական Խորհրդարանէն եւ այլ համաեւրոպական կազմակերպութիւններէն ներս, տալով որոշ բացատրութիւններ անոնց գործունէութեան եւ դիրքաւորումներուն մասին, մեր հարցերուն հանդէպ:

Ապա, կարծիքներու փոխանակումէ ետք, կատարուեցաւ կարճաժամկէտ եւ երկարաժամկէտ նախնական ծրագրում մը, որ իր ժամանակին պիտի դառնայ հանրութեան սեփականութիւնը։ռօմ

Հիմնադիրները
Հիմնադիրները

Ռումանիոյ նորաստեղծ Հայ Դատի յանձնախումբը, իր ծրագրումներով եւ գործունէութեամբ, պիտի ջանայ ա՛լ աւելի հաղորդ դարձնել բարեկամ եւ հիւրընկալ Ռումանիոյ հանրային կարծիքն ու քաղաքական ղեկավարութիւնը, մեր հիմնահարցերուն եւ մեր ժողովուրդի արդար պահանջներուն շուրջ: Յանձնախումբը նաեւ պիտի ջանայ սերտ յարաբերութիւններ հաստատել ՀՀ դեսպանութեան եւ գաղութի գործօններուն հետ, արժանավայել կերպով հետապնդելու մեր հարցերուն հոլովոյթը: Յատուկ ուշադրութեան պարագայ պիտի հանդիսանայ հայ երիտասարդութեան մօտ դաստիարակչական աշխատանքի կիրարկումը, որպէսզի կարելի ըլլայ մեր կողքին ունենալ հայկական հարցերուն տիրապետող պայքարունակ երիտասարդութիւն:

Ռումանիոյ Հայ Դատի յանձնախումբը կ’ողջունէ բոլոր հայագաղութներուն մէջ գործող յանձնախումբերը, հաւատալով, որ ինք ալ դառնալով այդ ազգանուէր մեծ ցանցին մէկ մասնիկը՝ իր ներդրումը պիտի ունենայ միասնական աշխատանքներուն յաջող իրագործման մէջ։

Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբը իր կարգին պիտի ընձեռէ հնարաւոր բոլոր միջոցներն ու աջակցութիւնը թէ՛ Հայ Դատի յանձնախումբի կայացման եւ հզօրացման աշխատանքներուն, եւ թէ՛ ուր որ անհրաժեշտ է, քաղակաքան իր նախաձեռնութիւններուն:

Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբ,
Ռումանիոյ Հայ Դատի յանձնախումբ


Armenian National Committee Formed in Romania

BUCHAREST, Romania—The formation of the Armenian National Committee (ANC) of Romania took place on November 23, at the premises of the Armenian Diocese of Romania under Primate, Bishop Tadev Hakobyan-Muradyan’s honorary presidency and in the presence of European Armenian Federation for Justice and Democracy (EAFJD) President, Kaspar Karampetian. An Armenian National Committee – Belgium member, Irina Manukyan, was also present.

Primate of the Armenian Diocese of Romania Bishop Tadev Hakobyan-Muradyan with EAFJD (ANC of Europe) President Kaspar Karampetian
Primate of the Armenian Diocese of Romania Bishop Tadev Hakobyan-Muradyan with EAFJD (ANC of Europe) President Kaspar Karampetian

In the opening of the founding session, the Primate stressed the necessity of having dedicated group of people struggling for our national cause, as well the importance and the meaning of the existence of an Armenian National Committee in Romania. The Primate expressed his unreserved support of and readiness to standing by the ANC whenever necessary.

EAFJD President, Kaspar Karampetian conveyed his satisfaction that yet a new, important part was added to the network of the worldwide ANCs. In his capacity, Karampetian presented the substance of our national cause and the challenges we face, also mentioned the priorities of the future actions and implemented an action plan. He referred to Romania’s presence within the European Parliament and other European institutions, and explained the activities and positions of those institutions in connection to Armenian issues.

Following an exchange of opinion, initial short-term and long-term action plans were drawn which, in time will be shared by the Armenian community.

Founding members of ANC Romania
Founding members of ANC Romania

With its plans and activities, the ANC of Romania will try to raise awareness within the friendly and hospitable public opinion and political leadership of Romania regarding our issues and the fair demands of our people. Moreover, it will pursue Armenian issues in a dignified manner by establishing close relations with the Embassy of Armenia and with other factors of the Armenian community. Special attention will be given on educating the Armenian youth, for a dynamic pursue of the Armenian issues in Romania.

The ANC of Romania proudly joins all the ANCs of the Armenian communities, and believes that it will become part of that network of dedication, contributing to the success of our collective activities.

In its turn, the EAFJD will provide all the possible means and support to the development and strengthening of the ANC of Romania, as well as, whenever necessary, in achieving its political initiatives.