Khatchik DerGhougassian presentó su libro “Todo lo que necesitás saber sobre el conflicto en Medio Oriente”

(PRENSA ARMENIA) El profesor Khatchik DerGhougassian presentó su libro “Todo lo que necesitás saber sobre el conflicto en Medio Oriente” (Paidós, 2017) en un panel con los periodistas Santiago Farrell, Jodor Jalit y Pablo Kendikian en la Asociación Cultural Armenia el martes 14 de noviembre.

“Este libro es un ‘atentado’ al ejercicio habitual del periodismo internacional en los medios masivos”, ironizó Santiago Farrell, editor de Internacionales, Ideas y El Observador de Perfil y profesor de Periodismo Internacional en la Universidad Católica Argentina. “Una de las palabras que define al periodismo real, concreto, que uno ejerce todos los días, es ‘límite'”, haciendo referencia a los límites de extensión, de tiempo y de enfoque del periodismo, contrapuesto al trabajo de un libro.

“Khatchik postula al final la posibilidad de que Medio Oriente construya diversidades inclusivas. No se puede ir contra esas diversidades porque son fundamentales, lo que hay que encontrar son formas de coexistencia. Creo que, aún en estos tiempos tan bravos, que nos gusta hablar de ‘grieta’, la sociedad argentina es un ejemplo y un modelo de convivencia inclusiva que no borra las identidades”, opinó el periodista en la presentación organizada por la Asociación Cultural Armenia y el Consejo Nacional Armenio, y auspiciada por Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA), el organismo que nuclea a todas las instituciones de la comunidad armenia del país.

El autor, a su tiempo, se refirió a la decisión de presentar el libro junto a tres periodistas, para tener su perspectiva sobre la capacidad de presentar un conflicto complejo para que sea entendible y que tenga un agregado de construcción de conocimiento. “Es más fácil para un historiador porque trabaja con los archivos. Es más difícil para quienes tratan de ver la relación causa y efecto, sobre todo en un contexto constantemente cambiante. A pesar de todo esto, había que encontrar algún punto desde dónde mirar el Medio Oriente para, en el futuro, tratar de entender los acontecimientos”, dijo DerGhougassian.

“No es simplemente un libro sobre los conflictos de Medio Oriente”, remarcó Jodor Jalit, editor del Diario Sirio Libanés. “Es más bien una herramienta teórica para asistirnos en el análisis de los diferentes conflictos en Medio Oriente, donde el conflicto, dice el autor, se trata de la dinámica de la paz y la guerra entre las naciones. Por eso el objetivo del profesor no es listar un número de episodios de los cuales participan diferentes actores. Apunta al análisis de la interacción entre los actores y las consecuencias de esas interacciones”. Con esa mirada, “todos esos procesos políticos pueden ser abordados utilizando la maqueta conceptual construida por el autor y ofrecida al lector, compuesta por las ideas de Medio Oriente, conflicto, historia diplomática y crisis del estado”.

“Aunque peque de cierta soberbia, el título del libro es más que justo. Su contenido brinda los recursos necesarios para abordar los conflictos en Medio Oriente sin limitarnos a una disputa en particular y rompiendo con las fronteras del enfoque unidisciplinario y del espacio temporal. El valor agregado del libro se encuentra en su accesibilidad para los lectores”, finalizó Jalit.

Para Pablo Kendikian, director de la agencia de noticias Prensa Armenia, “Medio Oriente se convirtió en uno de los sitios más complicados para el trabajo de prensa. El trabajo periodístico en zonas de conflicto es cada vez más difícil. Nos encaminamos a una era de matanzas sin testigos, algo que siempre quisieron los países poderosos: guerras sin periodistas”. En ese sentido, recordó que “el propio autor nació en Medio Oriente y los conflictos de la guerra civil libanesa marcaron a fuego su adolecencia y su visión para acercarse a estos temas”.

“Bill Kovach definió al periodismo como ‘la primera versión de la historia’. DerGhougassian supo aprovechar los recursos del periodismo, una profesión que ejerció y ejerce con naturalidad con un excelente desempeño, al incluir capítulos con información contextualizada de los acontecimientos contemporáneos en la región que aún no finalizan”, cerró el periodista.

Khatchik DerGhougassian tiene un doctorado en Estudios Internacionales en la Universidad de Miami y es magíster en Relaciones Internacionales por FLACSO con una larga trayectoria académica en la Universidad Nacional de Lanús, Universidad de San Andrés y American University of Armenia. Dirigió el Diario Armenia de Buenos Aires, recibió el premio Ugarit 2017 y hoy preside la Fundación Consejo Nacional Armenio para la Defensa de los Derechos Humanos.

Foto: (de izq. a der.) Santiago Farrell, Khatchik DerGhougassian, Pablo Kendikian y Jodor Jalit

Խաչիկ Տէր Ղուկասեան ներկայացուց սպաներէն իր աշխատասիրութիւնը Միջին Արեւելքի տագնապին մասին

(PRENSA ARMENIA) Արժանթինեան Փաիտոս հրատարակչատունը անցեալ Օգոստոսին լոյս ընծայեց Խաչիկ Տէր Ղուկասեանի աշխատասիրութիւնը Միջին Արեւելքի տագնապին մասին: Գիրքը հրատարակուեցաւ «Ամէն ինչ որ անհրաժեշտ է իմանալ» շարքին մէջ Ամէն ինչ որ անհրաժեշտ է իմանալ Միջին Արեւելքի տագնապին մասին խորագրով: Գիրքին մասին անդրադարձաւ արժանթինեան գրաւոր եւ բանաւոր մամուլը, ի մասնաւորի՝ ամենատարածուն Գլարին օրաթերթի շաբաթական յաւելուածը ուր գրախօսական մը լոյս տեսաւ եւ Փերֆիլ թերթը որ վերահրատարակեց գրքէն լայն հատուածներ:
Գրքին առաջին ներկայացումը տեղի ունեցաւ Լանուսի Պետական Համալսարանին մէջ Հոկտեմբերի ընթացքին կազմակերպուած Կլոր Սեղանի մը ծիրէն ներս: Նոյեմբեր 14ին, գիրքը ներկայացուեցաւ Արմենիա Մշակութային Ընկերակցութեան մէջ կազմակերպութեամբ Ա. Մ. Ընկերակցութեան եւ Հ.Յ. Դաշնակցութեան Հարաւային Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբին: Ձեռնարկը հովանաւորուած էր համայնքային կազմակերպութիւններու համախմբման (ԻԱՐԱ) կողմէ:
Գրքի ներկայացման եւ հրապարակային քննարկումը կատարեցին Փրենսա Արմենիայի հիմնադիր եւ ներկայի պատասխանատու Պողօս Քենտիքեան, Փերֆիլ թերթի միջազգային բաժնի պատասխանատու Սանթիակօ Ֆարրէլ եւ թուային Տիարիօ Սիրիօ-Լիպանէս շաբաթաթերթի խմբագիր Խոտոր Խալիտ:
Բացման խօսքով հանդէս գալով Քէնտիքեան անդրադարձաւ Միջին Արեւելքի մէջ լրագրողներու դիմագրաւած դժուարութիւններուն՝ արագընթաց իրողութիւններու առարկայական տարածման համար հակառակ ամէն տեսակի սպառնալիքներու: Գրքին մասին խօսելով ան յիշեց Պիլլ Քովաչի սահմանումը որ լրագրութիւնը կը նկատէ «Պատմութեան առաջին տարբերկը» եւ ընդգծեց գրքին մէջ տեշ գտած առատ տեղեկութիւնները որոնք ներկայացուած են պատմական իրենց ոլորտին մէջ:

Խոտոր Խալիտի համար գրքին հիմնական արժէքներէն մէկը կը կայանայ իր ե՛ւ մատչելիութեան տարածաշրջանին մասին հիմնաւորուած գաղափար մը ուզող ոեւէ ընթերցողի, ե՛ւ Միջին Արեւելքը վերլուծողներուն տեսական իւրայատուկ դիտանկիւն մը հրամցնելու զոյգ յաջողութիւններուն մէջ:
Սանթիակօ Ֆարրէլ վեր առաւ գրքին եզրակացութեան մէջ վերլուծուած գաղափարը ըստ որուն Միջին Արեւելքի մէջ տագնապի վերարտադրութեան ժխատական հոլովոյթը կրնայ կասեցուիլ միայն երբ ազգային, կրօնական թէ էթնիկական տարբերութիւնները ընդունելի դառնան եւ համագոյակցին:
Վերջաւորութեան խօսք առաւ հեղինակը որ շնորհակալութիւն յայտնեց ձեռնարկը կազմակերպողներուն, ներկայացնողներուն եւ մասնակիցներուն: Ան անդրադարձաւ գրքի ծննդոցի հոլովոյթին որպէս հետեւանք տարիներու ընթացքին Միջին Արեւելքի մասին իր դասաւանդութեանց եւ մամուլին մէջ տարածաշրջանային իրադարձութիւններու մասին իր գրած յօդուածներու ծնունդ ընդհանրական հետեւումներու: Միջին Արեւելքի մէջ ծնած ու մեծցած ըլլալու իրողութիւնը կրնայ ապրումներու եւ իրադարձութիւններու հետ անմիջական հաղորդակցութեան առաւելութիւնը տալ վերլուծողին, ըսաւ ան: Այդ մէկը, սակայն, ոչ անհրաժեշտ ոչ ալ, մանաւանդ, բաւարար պայման է նման բարդ ու յարափոփոխ տագնապի մը հասկացողութեան եւ անոր ընդհանրական պատճառ-հետեւանքները կարելի եղած յստակութեամբ բացատրելու կարողութեան: «Գիրքը գրելու գլխաւոր մարտահրաւէրը եղաւ գտնել տեսական այն մօտեցումները որոնք ամենէն աւելի յստակօրէն թոյլ կու տան ընդհանրական բայց ոչ պարզացուած վերլուծում մը ներկայացնելու», ըսաւ ան:

Տէր Ղուկասեան ծնած է Լիբանան եւ հաստատուած Արժանթին ուր վարած է ԱՐՄԵՆԻԱ թերթի խմբագրութիւնը: Մասնագիտանալով Միջազգային Յարաբերութիւններու մարզին մէջ, Տէր Ղուկասեան նուիրուեցաւ ակադեմական ասպարէզի: Հեղինակ է սպաներէն, անգլերէն եւ հայերէն գիրքերու, մասնագիտական աշխատասիրութիւններու եւ յօդուածներու: Հոկտեմբերի աւարտին ան ստացաւ տեղւոյն Սուրիա-Լիբանանեան Ակումբի Ուկարիդ 2017 մրցանակը մշակոյթի դասակարգին մէջ՝ ակադեմական ասպարեզէն ներս տարիներու իր ներդրումին համար:
Ներկայացուած գիրքը Միջին Արեւելքի մէջ տագնապը եւ ուժային յարաբերութիւնները կը վերլուծէ Պետական համամակարգերու ծագման, զարգացման եւ պառակտման եւ քաղաքական հասարակագիտութեան տեսական զոյգ մօտեցումներէն եւ անոր պատմական հոլովոյթը կը բացատրէ ազգային երկու ծրագիրներու բախումին եւ ներ-իսլամական կրօնական պատերազմի իրերայաջորդ հանգրուաններով: Նախատեսուած են գրքի այլ ներկայացումներ:

Khatchik DerGhougassian’s New Book About the Conflict in the Middle East

(PRENSA ARMENIA) Last August, the Argentinean editorial Paidos published Khatchik DerGhougassian’s book about the conflict in the Middle East in it collection Everything You Need to Know About. The book in Spanish is entitled, as others in the same collection, Everything You Need to Know about the Conflict in the Middle East, and analyzes the conflictive political processes in the region since the 19th century. The Argentine press, including the weekly cultural supplement of Clarin and The Observatory supplement of Perfil, praised the book in review articles as a necessary reading to understand the current dynamics and published extended parts of it. DerGhougassian started the presentation of his book in October first at the National (public) University of Lanus. On November 14, the book was presented and discussed publicly at the Armenian Cultural Association. Along with the Armenian Cultural Association the Armenian National Committee of South America was the other organizer of the event under the auspice of IARA, the forum of the Armenian community’s institutions in Argentina.

The three panelists who joined DerGhougassian for the presentation were Pablo Kendikian, founder and current head of Prensa Armenia agency, Santiago Farrell a well-known journalist and international analyst of Perfil and Khodor Khalid the editor of the online publication Diario Sirio-Libanes.

In his opening words, Kendikian said that the Middle East has become one of the most complicated regions for reporters and citing Bill Kovach who defined journalism as “the first version of History” he underlined the value of the book that consisted in putting the abundant information about the events in a contextualized analysis.

“It is not only a book about the Middle East,” said Khodor Khalid. “It is a conceptual tool to analyze the conflicts in the region combining the diplomatic history approach with the crisis of the state.” The added value of the book is that it is accessible to any reader who either wants to have a general knowledge about the Middle East or the one who knowing the topic looks for additional knowledge.

For Santiago Farrell the main message of the book is the possibility of the Middle East ends up in a sort of “inclusive diversities.” “No one can deny these [ethnic, religious, sectarian etc.] diversities and go against them because they are fundamental. What is needed to be found are ways of coexistence,” he continued mentioning that despite deep political polarization the Argentine society could be an example of inclusion of diversities

After thanking the organizers, panelists and the public, DerGhougassian said that it was the tragic circumstances of the terrorist attacks against the Israeli Embassy in 1992 and the Jewish mutual AMIA in 1994 in Buenos Aires that created interest about the Middle East in Argentina where not only the region was little known but also expertise about it lacked despite that Syrian-Lebanese and Jewish descendants were respectively the third and forth most important communities in the country. “Being born and raised in Lebanon made me a source of reference for commentators and journalists long before I started writing academic papers and Op-Ed columns in the press or giving TV and Radio interviews especially after 9-11,” said DerGhougassian. However, he warned that the fact of being from the region is not necessarily an insurance to have a better knowledge in the cause-effect relationship of the dynamics of the conflict; less does it guarantee an ability to explain it to a wide audience. A strong theoretical perspective and a critical attitude are the conditions to overcome the subjectivity trap, he said. Thus, the book is the result of years of studying the region, writing about it and teaching it as a topic at the undergraduate and graduate levels. The book combines the theoretical perspective of the crisis of the State with the political sociology to study the struggle of power in the Middle East from what the author calls “the clash of two nationalisms” to the current “Intra-Islamic religious war”.

After the presentation, the floor was open for questions and an open discussion about the current situation in the region.

DerGhougassian is PhD in International Studies from University of Miami (Coral Gables, FL) with an expertise in international security. He is the chair of Theory of International Relations at Universidad Nacional de Lanus (now on leave) and a visiting professor at Universidad Torcuato Di Tella. Previously he taught at Universidad de San Andres and the American University of Armenia. He taught about the Middle East at ISEN, the diplomatic school of Argentina, among other institutions. Born in Lebanon, DerGhougassian moved to Argentina in 1987 to become the editor of Diario ARMENIA, the local Armenian community’s publication, till 1997. Last October he received the Ugarit 2017 prize of the Argentine Syrian-Lebanese Club for his input in the field of culture.

Further presentations of the book are foreseen soon including an academic round table discussion at Universidad Torcuato Di Tella on December 5.