Sunland-Tujunga Armenian Culture Festival Attracts Thousands of People

LOS ANGELES—On October 15, 2016, thousands of people participated in the first ever Sunland-Tujunga Armenian Arts and Culture Festival. The event was held on Commerce Avenue, a historic commercial corridor with an old town feel. “We chose this location because of the potential to activate this historic core while bringing the community together in a celebration of Armenian Art and Culture,” said Edwin Miranian, one of the organizers and a small business owner on Commerce Ave.

The event attracted over 80 vendors, which included a mix of Armenian artisans, a “kids’ zone with a petting zoo and various games along with arts and crafts. There was a “health zone” where members of the public received free health screenings, spine checks and acupuncture. Many local/small businesses and vendors from all over Los Angeles also participated. Many of the board members of the Sunland-Tujunga Neighborhood Council (STNC) were present to conduct outreach, including STNC President Krystee Clark. “This is an amazing community event, and it’s great to see our community come together and give life to Commerce Avenue,” said Clark.

Admission to the festival was free thanks to an Arts Activation Fund grant through the City of Los Angeles Department of Cultural Affairs. It is estimated that over 5000 people participated throughout the 10 hour festival, enjoying the lineup of Armenian singers, dance troupes, comedians and performances from students of surrounding schools and organizations. A highlight of the festival was the presentation of a traditional Armenian Wedding Dance, performed by Adana Dance Group. “It was important to us to showcase Armenian artistry by inviting our neighbors to share in the music and food of our culture. The festival was an opportunity to also showcase the neighborhood we love and live in while embracing the diversity within our community” said Christine Jerian, co-chairperson of the Armenian National Committee of America’s Sunland-Tujunga Chapter.

“It was a privilege being a part of the team that brought this festival to life, as we had a vision for our community and we worked with intention to bring that vision to life. With determination and commitment, this team worked relentlessly, in a short amount of time, to bring our community together so we can all learn more about each other by celebrating the diversity of our city,” said Sonia Tatoulian of the Foothill Record.

The lead organizers of the event included the Armenian Sasoon Cultural Association, the Armenian National Committee of America’s Sunland-Tujunga Chapter, the Foothill Record, Garoun Association. The event was also sponsored by the Armenian Apostolic Church of Crescenta Valley and the Sunland Fighting Club, the Sunland-Tujunga Chamber of Commerce and other local organizations, businesses and individuals.

For more information, please visit or www.facebook.com/STarmenianfestival.

Սանլենտ-Թահանկա Հայկական Առաջին Փառատօնը Յաջողութեամբ Պսակուեցաւ

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Շաբաթ, Հոկտեմբեր 15ին, հազարաւորներ մասնակցեցան Սանլենտ-Թահանկա Հայկական արուեստներու եւ մշակոյթի փառատօնին, որ իր տեսակին մէջ առաջինն էր շրջանին համար։

Փառատօնի կազմակերպիչներէն՝ գործարար Էտվին Մինասեան կը յայտնէ, թէ կազմակերպիչները դիտումնաւոր կերպով որոշած են փառատօնը կայացնել քաղաքի պատմական «Քամըրս» թաղամասը, շրջանին տնտեսութիւնը խթանելու նպատակով, միաժամանակ՝ ի մի բերելով համայնքը, վայելելու համար հայկական արուեստն ու մշակոյթը։

Յաջողութեամբ պսակուած փառատօնին ներկայ եղած են նաեւ Սանլենտ-Թահանկա թաղապետական խորհուրդի անդամներ, գլխաւորութեամբ՝ թաղապետ Քրիսթի Քլարքի, որ դրուատած է այս իւրայատուկ փառատօնին իրականացումը։

Լոս Անճելըս քաղաքի Մշակութային բաժանմունքէն յատկացումի մը շնորհիւ կարելի եղած է փառատօնին մուտքը անվճար դարձնել, որուն շնորհիւ ալ 10 ժամեայ փառատօնը կրցաւ աւելի քան 5000 մասնակից ներգրաւել. անոնք վայելեցին հայկական երգեր, երաժշտութիւն, պարեր եւ այլ ներկայացումներ։ Ձեռնարկին ընթացքին «Ատանա» պարախումբը ներկայացուց հայկական աւանդական հարսանիք մը։

Հայկական արուեստներու եւ մշակոյթի փառատօնին մասնակցեցան նաեւ աւելի քան 80 վաճառողներ՝ մասնակիցներուն հրամցնելով զանազան արտադրութիւններ եւ ստեղծագործութիւններ։

Կար նաեւ երեխաներու յատուկ անկիւն մը, ինչպէս եւ՝ առողջապահական քննութեանց եւ դարմանումներու յատուկ կրպակներ։

Սանլենտ-Թահանկայի Հայ Դատի յանձնախումբի համաատենապետ Քրիսթին Ճէրեան կը յայտնէ, թէ փառատօնը լաւ առիթ մըն էր շրջանի բնակիչներուն ծանօթացնելու համար հայկական արուեստի տարբեր երեսները։

«Ինծի համար պատիւ մըն էր կազմակերպիչ մարմինին մաս կազմել։ Կարճ ժամանակուան ընթացքին կրցանք ի մի բերել գաղութը, տօնելու համար մեր քաղաքի բազմազանութիւնը», կը յայտնէ «Ֆութհիլ Ռեքըրտզ»էն՝ Սոնա Թաթուլեան։

Փառատօնի գլխաւոր կազմակեպիչներէն էին «Սասուն» հայկական մշակութային միութիւնը, Սանլենտ-Թահանկայի Հայ Դատի յանձնախումբը, «Ֆութհիլ Ռեքըրտզ»ը եւ «Գարուն» միութիւնը։ Անոր հովանաւորներն էին Քրեսենթա հովիտի Հայց. առաքելական եկեղեցին, «Սանլենտ» մարտարուեստի ակումբը, Սանլենտ-Թահանկայի առեւտուրի գրասենեակը, ինչպէս նաեւ տեղական կազմակերպութիւններ, գործարարներ եւ անհատներ։