Ամփոփագիր 30 հոկտեմբեր-04 նոյեմբեր 2020 թ․ - Հայ Դատի Կենտրոնական Խորհուրդ — Armenian National Committee - International