Ամփոփագիր 27 սեպտեմբեր - 01 հոկտեմբեր 2020 թ. - Հայ Դատի Կենտրոնական Խորհուրդ — Armenian National Committee - International