Ամփոփագիր 24-29 հոկտեմբեր 2020թ - Հայ Դատի Կենտրոնական Խորհուրդ — Armenian National Committee - International