Ամփոփագիր 20-24 հոկտեմբեր 2020 թ․ - Հայ Դատի Կենտրոնական Խորհուրդ — Armenian National Committee - International