Ամփոփագիր 10-16 դեկտեմբեր 2020թ․ - Հայ Դատի Կենտրոնական Խորհուրդ — Armenian National Committee - International