Ամփոփագիր սեպտեմբերի 8-30, 2021թ. - Հայ Դատի Կենտրոնական Խորհուրդ — Armenian National Committee - International