Ամփոփագիր Մայիսի 23 – հունիսի 23, 2021 թ. - Հայ Դատի Կենտրոնական Խորհուրդ — Armenian National Committee - International