Ամփոփագիր հունիսի 23-հուլիսի 13, 2021թ. - Հայ Դատի Կենտրոնական Խորհուրդ — Armenian National Committee - International