«Սուր­իոյ դե­րը հայ ժո­ղո­վուր­դի հիւ­րըն­կալ­ման եւ պաշտ­պա­նութ­եան մէջ եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ու­նե­ցած ներդ­րու­մը Սուր­իոյ բար­գա­ւաճ­ման ըն­թաց­քին»

(ԳԱՆՁԱՍԱՐ) Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Սուր­իոյ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բին, Հինգ­շաբ­թի 12 Մարտ 2015-ին, Հա­լէ­պի Ա.Մ.Ժ.Տան «Անի» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Դա­տի Լսա­րա­նի հեր­թա­կան 8-րդ նիս­տը: Նիս­տի զե­կու­ցա­բեր­ներն էին` դոկտ. Հու­րի Ազէզ­եանն ու

Հայ Դատի Լսարան․ Հայոց Ցեղասպանութիւնն Ու Հայ Եկեղեցին

(ԳԱՄՁԱՍԱՐ) Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Սուր­իոյ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բին, Հինգ­շաբ­թի, 26 Փետր­ուար 2015-ին, Հա­լէ­պի Ա.Մ.Ժ.Տան «Անի» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Դա­տի Լսա­րա­նի

ՀԱՅ ԴԱՏԻ 6-ՐԴ ԼՍԱՐԱՆ. «ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ»

«Յար­գանք քեզ նա­հա­տակ ժո­ղո­վուրդ, հա­զար տա­րի­նե­րու արիւ­նի մա­ռա­խու­ղի մէ­ջէն կը քա­լես վսեմ­- օ­րէն դէ­պի վե­հա­գոյն ու սքան­չե­լի նպա­տակ` գրա­ւիչ որ­պէս փա­րոս, դիւ­թա­կան որ­պէս ժպիտ, կը քա­լես հե­ւի­հեւ, վի­րա­ւոր,

«Հայ Դա­տի Լսա­րան»-ի չոր­րորդ նիս­տը, «Արեւմ­տա­հա­յե­րէնն ու Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նը»

(ԳԱՆՁԱՍԱՐ) Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ամ­եա­կին առ­թիւ, Սուր­իոյ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պած «Հայ Դա­տի Լսա­րան» ձեռ­նար­կի դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նակ­ուին:

«Ցեղասպանութեան Տնտեսական Դրդապատճառները» Նիւթով Դասախօսութիւն

(ԳԱՆՁԱՍԱՐ) Հինգշաբթի, 4 Դեկտեմբեր 2014-ին, երեկոյեան ժամը 4:30-ին, Ա.Մ.Ժ. Տան «Անի» ճաշասրահէն ներս տեղի ունեցաւ Սուրիոյ Հայ Դատի յանձնախումբին կազմակերպած «Հայ Դատի Լսարան»ին երրորդ նիստը՝ «Ցեղասպանութեան Տնտեսական

Հալէպի Մէջ Մեկնարկը Կատարուեցաւ Հայ Դատի Լսարանին

(Գանձասար) Կազմակերպութեամբ Սուրիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբին, Հինգշաբթի 6 Նոյեմբեր 2014-ի երեկոյեան ժամը 4։30-ին Հալէպի Արամ Մանուկեան Ժողովրդային Տան մէջ մեկնարկը կատարուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցին նուիրուած Հայ Դատի

Հակառակ Տիրող Քաղաքական- Ապահովական Ծանր Պայմաններուն Հալէպի Մէջ Կը Շարունակուին Հայ Դատի Հետապնդման Աշխատանքները

Հալէպի լրատուական գրասենեակը կը հաղորդէ, որ Սուրիոյ մէջ Հայ դատի հետապնդման աշխատանքները 2014-ին նոր հանգրուան թեւակոխեցին: Աւանդական ոգեկոչական կեդրոնական ձեռնարկներուն կողքին, շարք մը այլ կարեւոր նախաձեռնութիւններ իրականացան եւ կը շարունակուին