Glendale Unified School District Becomes First District In Nation to Close Schools In Official Observance of Armenian Genocide

Glendale, California- On March 15, 2016 at approximately 8:30pm the, the Glendale Unified School District Board of Education unanimously voted to observe April 24th as the “Armenian Genocide Commemoration Day”

Կլենտէյլի Հայ Դատի Աշնանային Վարժողական Ծրագիրին Դիմումներու Ժամկէտը՝ Սեպտեմբեր 15

Կլենտէյլի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ սկսած է ընդունելու այս տարուան աշնանային վարժողական ծրագիրի դիմումնագիրները: