Հայ Դատի Դէպի Մեքսիքա Նաւապտոյտը՝ Հոկտեմբեր 17-19ին

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Կազմակերպութեամբ Հայ Դատի յանձնախումբի Արհեստավարժներու ցանցին (ANC-PN), Հոկտեմբեր 17-19ի շաբաթավերջը տեղի պիտի ունենայ դէպի Մեքսիքայի Էնսինատա քաղաքը նաւապտոյտ մը, որ