Գանատայի Արեւմտեան շրջանի Հայ Դատի յանձնախումբի պատուիրակութիւնը կը հանդիպի շրջանի քաղաքական դէմքերուն

ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ ընկ. Րաֆֆի Տօնապետեան եւ Գանատայի Արեւմտեան շրջանի Հայ Դատի յանձնախումբի ներկայացուցիչներ ընկ. Վահէ Անտոնեան եւ ընկ. Յակոբ Տէր Յակոբեան, Ապրիլ 26-ին երեկոյեան,