Յունահայութիւնը հանդիսաւորապէս տօնակատարեց Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութեանց 25ամեակը

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը ­Սեպ­տեմ­բե­րի եր­րորդ շա­բա­թա­վեր­ջը նուի­րեց ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց 25ա­մեա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց։ Շա­բաթ՝ ­Սեպ­տեմ­բեր 17ի ե­րե­կո­յեան ­Քո­մո­թի­նիի մէջ ­Հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի հա­յու­թիւ­նը, իսկ ­Կի­րա­կի՝ ­Սեպ­տեմ­բեր 18ի ե­րե­կո­յեան Ա­յոս ­