Toleranskonferens om det intoleranta Azerbajdzjan

På onsdag 18 november har Baku International Multiculturalism Center, Republiken Azerbajdzjans Ambassad i Sverige och den Stockholmbaserade The Institute for Security and Development gemensamt arrangerat ett seminarium med titeln: Multiculturalism and inter-religious tolerance: The experience of Azerbaijan and its significance for Europe. I seminariet deltar höguppsatta religiösa, kulturella och politiska profiler från Azerbajdzjan som ska framställas som ”ett unikt exempel på etnisk och religiös tolerans med ömsesidig förståelse för andra etniska och religiösa grupper”.

Detta seminarium bör begrundas mot den numera välkända beskrivningen av Azerbajdzjan som en diktatur, i media så väl som av t.ex. Europaparlamentet, där varken egna folkets eller oönskade minoriteters rättigheter respekteras. Judiska minoritetens situation som lyfts fram i detta seminarium, bör ses som ett undantag och i ljuset av strategiska beslut om Bakus relationer med Israel, kopplade både till enorma vapenköp så väl som en gemensam plattform mot Iran som betraktas som ett hot. Rättigheterna för minoriteter som de iranska folken Talysh och Tat samt Laz, Avar och Tzakhur är under all kritik. Flera rapporter på området från EU, USA och människorättsorganisationer pekar tvärtom på begränsningar, diskriminering och trakasserier av ”icke önskade grupper.” Till dessa hör bland andra de kristna frikyrkliga trossamfunden där Jehovas vittnen är speciellt utpekade. En lag från 2009 är antagen för att just begränsa religiösa gruppers rättigheter. För några exempel av dessa rapporter se Europaparlamentets samt Amerikanska utrikesdepartementets senaste rapporter som finns omnämnda längst ner i detta brev.

Dock är det nog armeniernas situation som i och med Karabach-konflikten varit värst. Det var väldokumenterade pogromer och övergrepp mot Azerbajdzjans armenier i Sumgait, Kirovabad och Baku som blev upploppet till den väpnande konflikt som krävde uppemot 30 000 dödsoffer. På senare tid har den officiella Bakus och president Alijevs hets mot armenier endast intensifierats och istället för försök till fredlig försoning, utmålar man armenierna som landets fiende Nr. 1.

Sen kriget har Bakuregimens fientlighet och intolerans mot armenierna fortsatt i form av förstörelse av kulturella och religiösa lämningar på azeriskkontrollerat territorium. Främsta exemplet är förstörelsen av den tusenåriga kyrkogården i Julfa, Nachitjevan med de ikoniska armeniska korsstenarna som krossades i 2005 och jämnades med marken. Protester från UNESCO och andra internationella institutioner kom alldeles försent och till liten nytta. Hundratals ovärderliga och unika konstverk och världsarv gick förlorade och beklagligt nog fortsätter regimen än idag att radera alla spår av armenisk existens inom Azerbajdzjans gränser.

Därför är det med stor förvåning och besvikelse som man nås av nyheten om att svenska institutioner samordnar ett sådant seminarium som ger sken av tolerans i ett land som numera öppet kallas för diktatur, korrupt och intolerant mot dess minoritets- så väl som majoritetsbefolkning. Vår förhoppning är att man kommer att påtala de grova brotten mot religion och mänskliga rättigheter som pågår i Azerbajdzjan och överses tack vare landets ”kaviarpolitik” som finansieras av olje- och gasinkomster.

Svensk-armenisk Kommitté för Rättvisa och Demokrati
Stockholm, 12 november 2015

U.S. Commission on International Religious Freedom, International Religious Freedom Report, 2015; http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%20Annual%20Report%202015%20%282%29.pdf

Europeiska parlamentet, Minorities in the South Caucasus: New visibility amid old frustrations, 2014; http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2014/522341/EXPO-AFET_SP%282014%29522341_EN.pdf

Stephen Castle, Azerbaijan ’flattened’ sacred Armenian site, The Independent, 30 maj 2006; http://www.independent.co.uk/news/world/europe/azerbaijan-flattened-sacred-armenian-site-480272.html

American Association for the Advancement of Science (AAAS), High-Resolution Satellite Imagery and the Destruction of Cultural Artifacts in Nakhchivan, Azerbaijan, Washington DC, 5 december 2010; http://www.aaas.org/news/satellite-images-show-disappearance-armenian-artifacts-azerbaijan