Svensk-Armenisk Kommitté för Rättvisa och Demokrati fördömer Azerbajdzjans oprovocerade attacker mot Republiken Nagorno-Karabach

Svensk-Armenisk Kommitté för Rättvisa och Demokrati fördömer Azerbajdzjans oprovocerade attacker mot Republiken Nagorno-Karabach.

Kommittén har skickat ett brev till Sveriges statsminister och riksdagsledamöter.

Till Statsminister Stefan Löfven

Den 2 april startade den azerbajdzjanska armen en massiv militär operation och attackerade Republiken Nagorno-Karabach. Attacken var oprovocerade och genomfördes längs hela gränsen med Nagorno-Karabach med tungt artilleri, stridsvagnar och stridflyg.

Azerbajdzjan har under de senaste åren genomfört frekvent angrepp mot Armenien och Nagorno-Karabach men denna storskaliga attack från Azerbajdzjan är en aldrig tidigare skådad militär operation sedan eldupphöret 1994. Det har orsakat både många civila och militära offer och hotar att starta fullt krig mellan Armenien och Azerbajdzjan med risk för inblandning av andra grannländer i kriget.

Detta angrepp hotar även Minsk fredsprocessen som Sverige och världssamfundet stödjer.
Nagorno-Karabachs försvarsarmé har försvarat sina positioner och lyckades avvärja attacken i många ställen längs hela gränsen, men Azerbajdzjans angrepp fortsätter och de ljuger om ensidig eldupphör.

Vi har tidigare uppmanat svenska regeringen, västvärlden och världssamfundet att använda sitt ämbete för att få slut på azerbajdzjans fientliga inställning och varnat att avsaknaden av detta nödvändiga agerande kan leda till att azerbajdzjans enväldeshärskare Alijev kan expandera sina militära angrepp och starta fullt krig mot Armenien och Nagorno-Karabach. Tyvärr såg vi inga åtgärder från er and andra och nu händer det vi varnade för!

Vi fördömer Azerbajdzjans oprovocerade attack och uppmanar er än en gång att offentligt fördöma Azerbajdzjans aggression och få slut på kriget.

Vördsamt
Arshak Gavafian
Svensk-armenisk Kommitté för Rättvisa och Demokrati