WE’RE BACK! ANCA Grassroots Conference Returns in October

The Armenian National Committee of America – Western Region Grassroots Conference has become a much anticipated event in the Western Region community and this year, the conference returns on October 23 to the Hyatt Regency Century Plaza Hotel in Century City, where it will serve as a prelude to the annual ANCA-WR Gala on Sunday, October 25.

The third iteration of the ANCA Grassroots Conference, which takes place biennially, will anchor its focus on the Centennial of the Armenian Genocide and tackle subjects that can spark discussion and empower the community to advance its activism toward the realization of the Armenian Cause, which marked a critical milestone this year.
With the monumental March for Justice, which united 166,000 community members on April 24 behind the cause for justice for the Armenian Genocide, the ANCA-WR decided that the ANCA Grassroots conference would, once again, become a nexus to address the advancement of issues and aspirations of the Armenian Nation. This year’s conference will once again bring together renowned academicians, political leaders, artists and activists who will discuss issues such as the challenges facing the Turkish-Armenian community as it emerges from the shrouds of oppression to become an integral part of Hai-Tahd.
The recent inroads made in the international arena, both on a judicial and political level will serve as a backdrop for a discussion about reparations and advances in that arena.
Federal, state and local officials from both sides of the aisle will also come together to discuss the changing political landscape of Armenian-American advocacy and activism.
At the same time, renowned authors and artists will discuss their experiences in advancing Armenian issues through the arts, as well the role of social media in heralding a movement that may bring together Armenians and non-Armenians under the banner of human rights advocacy and advancement of justice.
“This year’s conference will incorporate the successes of past years, while looking to build on its reputation as one of the most engaging, exciting and informative conferences on the West Coast,” said ANCA Grassroots Conference co-chairman Ara Khachatourian, who is also the editor of Asbarez Armenian Daily newspaper.
Specific panel topics and panelists will be announced in the coming weeks, and will not disappoint!

Be sure to be a part of history, join your family and friends and be a part of the 2015 ANCA Grassroots Conference.
When?
Friday & Saturday, October 23-24 2015.
Where?
Hyatt Regency Century Plaza | 2025 Avenue of the Stars, Los Angeles, California 90067
Registration
General admission is $85 per person for the entire conference. The ANCA Grassroots Committee is offering an introductory fee of $65 for individuals who register before October 1. The committee has also set a special $50 discounted rate for students. However, students who register prior to October 1 can attend the conference free of charge (Valid student ID required at time of admission into the conference).
The ANCA Grassroots registration package includes the ANCA Grassroots Welcome Reception on Friday evening after the Arts & the Film panel, continental breakfast on Saturday and an after conference cocktail immediately following the conference hosted by the ANCA Professional Network.
To reserve your spot before we are at capacity or for updates on the panelists, panels, promotions, and general information to be posted visit www.ANCAWRGrassroots.org
Also, look for promotional deals by visiting our Facebook Page at facebook.com/ANCAWesternRegion, or following our Twitter feed at twitter.com/anca_wr, and special announcements via e-mail.

Annual Banquet
The ANCA Western Region 2015 Annual Banquet will also be held at the Hyatt Regency Century Plaza, the evening of Sunday, October 25th. For additional information or to RSVP for the Gala visit www.ancawr.org/Gala

Պատրաստութիւն Հայ Դատի Խորհրդաժողովի

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ պատրաստութիւնները ընթացքի մէջ են Հոկտեմբեր 23ին սկսող եւ Հայ Դատին նուիրուած երկօրեայ երրորդ խորհրդաժողովին, որ նախերգանքը պիտի հանդիսանայ Հոկտեմբեր 25ին կայանալիք յանձնախումբի տարեկան ձեռնարկին:

Զոյգ ձեռնարկները, որոնցմէ իւրաքանչիւրին համար համացանցային յատուկ կայքեր պատրաստուած են, պիտի կայանան Սենչըրի Սիթիի «Հայաթ Սենչըրի Փլազա»ին մէջ (2025 Avenue of the Stars, Los Angeles, California 90067):

Հայ Դատի խորհրդաժողովը հայութիւնը յուզող կարեւորագոյն հարցերու քննարկման վայրը պիտի հանդիսանայ: Խորհրդաժողովը առիթ պիտի հանդիսանայ օրէնքի մասնագէտներու, մտաւորականներու, արուեստագէտներու, քաղաքական անձնաւորութիւններու եւ վերլուծաբաններու, ինչպէս նաեւ՝ գործիչներու, քննարկելու համար Հայ Դատի տարբեր երեսները եւ ապագայ նախաձեռնութիւնները, յատկապէս՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակէն ետք։

Խորհրդաժողովի մասնակցութեան սակը 85 տոլար է, ներառեալ՝ ընկերային շարք մը հաւաքներու մասնակցութիւնը, սակայն անոնք, որոնք Հոկտեմբեր 1էն առաջ կ՛արձանագրուին, պիտի կարենան միայն 65 տոլարով ապահովել իրենց մասնակցութիւնը։

Ուսանողներու մասնակցութեան սակը 50 տոլար է, ակայն անոնք, որոնք Հոկտեմբեր 1էն առաջ կ՛արձանագրուին, պիտի կարենան ձրիաբար մասնակցիլ։

Մասնակցութեան մանրամասնութեանց կամ տեղեր ապահովելու համար, այցելել

www.ANCAWRGrassroots.org կայքը, կամ՝

facebook.com/ANCAWesternRegion

եւ twitter.com/anca_wr կայքէջերը։

Հայ Դատի տարեկան ձեռնարկին մասին յաւելեալ տեղեկութեանց կամ տեղեր ապահովելու համար, այցելել www.ancawr.org/Gala կայքէջը։