VIDEO APPEAL: Armenian-Australian leaders encourage community to #KeepThePromise from 15 June, 2017

(ANC-AU) SYDNEY: Leaders of the Armenian-Australian community have filmed a video appeal, encouraging all their constituents to see Armenian Genocide Hollywood epic, The Promise, which opens in movie theatres on Thursday, 15 June, 2017.

Members of the Clergy, community political, cultural, relief, sporting and youth organisations have united to articulate the importance of community attendance, especially on the film’s opening weekend, to ensure the success of The Promise. They note that the more non-Armenians the community can encourage to see the film will ensure its success, thereby ensuring a wider and longer circulation of The Promise in Australia.

The Promise Australia Committee was formed over one month ago by a collective of Armenian-Australian organisations (CLICK HERE), to assist the film’s distributors in their marketing efforts.

Since then, we have witnessed news that over 40 movie theatres across Australia will be showing the film from 15 June (CLICK HERE), we have seen the announcement of a Red Carpet Premiere in Sydney featuring political and celebrity guests (CLICK HERE), as well as the appearance of The Promise advertisements on all the major television networks in Australia.

The Melbourne Armenian community has also organised two community screenings on opening day (CLICK HERE).

CLICK HERE TO WATCH THE VIDEO APPEAL, WHERE ARMENIAN-AUSTRALIAN COMMUNITY LEADERS “VOW TO #KEEPTHEPROMISE”.

Աւստրալահայ Ղեկավարութեան կոչը քաջալերելու համար The Promise ֆիլմը

(ARMENIA ONLINE) Աւստրալահայ ղեկավարներու յայատարարութիւններով պատրաստուած է տեսաերիզ մը, ուր կոչ կ’ուղղուի բոլորին անխտիր քաջալերելու ներկայ ըլլալ Հայկական Ցեղասպանութեան վիպերգութիւն՝ Խոստումը ֆիլմին, որ շարժապատկերի ասրահներուն մէջ պիտի ցուցադրուի Հինգշաբթի 15 Յունիս 2017էն սկսեալ:

Գաղութիս հոգեւոր, քաղաքական, մշակութային, կրթական, բարեսիրական, մարզական եւ երիտասարդական կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ միացեալ կոչ կ’ուղղեն գաղութի զաւակներուն եւ կ’ընդգծեն կարեւորութիւնը զանգուածային ներկայութեան այս ֆիլմի ցուցադրութեան յատկապէս առաջին շաբաթավերջին ապահովելու համար Խոստումի յաջողութիւնը: Ղեկավարները շեշտը կը դնեն այն իրականութեան վրայ, թէ որքան որ ոչ-Հայեր ներկայ ըլլան այնքան յաջողութիւն գտած կ’ըլլայ ֆիլմը, հետեւաբար աւելի երկար կը ցուցադրուի աւստրալական շարժապատկերներու պաստառներուն վրայ:

Խոստումի յանձնախումբը կազմուած էր ամիս մը առաջ (տես այստեղ) Աւստրալահայ կազմակերպութիւններու միացեալ մասնակցութեամբ օժանդակելու համար ֆիլմի ցրուումին եւ մարքէթինկի աշխատանքին:

Հետեւաբար, 40է աւելի շարժապատկերի սրահներ պիտի ցուցադրեն ֆիլմը 15 Յունիսէն սկսեալ (Տես այստեղ), տեղեկացանք որ Սիտնիի մէջ տեղի պիտի ունենայ Կարմիր Գորգի Փրըմիէր, որուն ներկայ պիտի ըլլան քաղաքական եւ այլ բարձրաստիճան անձնաւորութիւններ (տես այստեղ) Խոստումի գովազդները կը պատկերասփռուին Աւստրալական կարեւոր հեռատեսիլի կայաններէն:

Մելպուրնի Հայ գաղութը կազմակերպած է երկու ներկայացումներ բացման օրը (տես այստեղ):

Տեսէք այստեղ վիտէօ կոչը Աւստրալահայ ղեկավարութեան կատարած Ոււխտին Պահելու Խոստումը: