Twenty-seven new U.S. Representatives Co-Sponsor Armenian Genocide Resolution

— Bipartisan Legislation Aims to Apply Lessons of the Armenian Genocide in Preventing New Atrocities across the Middle East

WASHINGTON, DC – Twenty-seven U.S. Representatives – from more than a dozen different states – have recently joined H.Res.220 as cosponsors, in a new wave of bipartisan backing for genocide prevention legislation that seeks to apply the lessons of the Armenian Genocide in preventing renewed atrocities across the Middle East, reported the Armenian National Committee of America (ANCA).

These most recent additions come in large part as a result of the leadership of Congressional Armenian Caucus Co-Chair Congresswoman Jackie Speier and in the wake of more than 80 Congressional meetings – held in district offices across America this past summer – organized by the ANCA Eastern and Western regional offices, dozens of local ANCA chapters, and hundreds of community activists.

“We would like to thank Congresswoman Jackie Speier for her exceptional outreach to her Congressional colleagues in support of H.Res.220, and, of course, to recognize the remarkable work of local ANCA chapters and activists this summer to educate their legislators about this bipartisan genocide prevention legislation,” said ANCA Executive Director Aram Hamparian. “We would like, as well, to express our special appreciation to the measure’s lead authors, Representatives David Trott and Adam Schiff, and all those – both on and off Capitol Hill – working to ensure that the lessons of the U.S. response to the Armenian Genocide inform and improve our present-day U.S. genocide prevention policy.”

Recent additions to the list of H.Res.220 cosponsors include Representatives:

Bass, Karen [D-CA-37]
Capuano, Michael E. [D-MA-7]
Conyers, John, Jr. [D-MI-13]
Courtney, Joe [D-CT-2]
Doggett, Lloyd [D-TX-35]
Gabbard, Tulsi [D-HI-2]
Hanabusa, Colleen [D-HI-1]
Kaptur, Marcy [D-OH-9]
Kennedy, Joseph P., III [D-MA-4]
Khanna, Ro [D-CA-17]
Kihuen, Ruben J. [D-NV-4]
Krishnamoorthi, Raja [D-IL-8]
Lee, Barbara [D-CA-13]
Lewis, John [D-GA-5]
Lowenthal, Alan S. [D-CA-47]
Maloney, Carolyn B. [D-NY-12]
Moolenaar, John R. [R-MI-4]
Nadler, Jerrold [D-NY-10]
Neal, Richard E. [D-MA-1]
Nolan, Richard M. [D-MN-8]
Perlmutter, Ed [D-CO-7]
Rice, Kathleen M. [D-NY-4]
Roybal-Allard, Lucille [D-CA-40]
Schakowsky, Janice D. [D-IL-9]
Soto, Darren [D-FL-9]
Suozzi, Thomas R. [D-NY-3]
Tonko, Paul [D-NY-20]

Քոնկրեսի 27 Անդամներ Եւս Կը Հովանաւորեն Ցեղասպանութեան Ճանաչման Բանաձեւը

(ԱՍՊԱՐԷԶ) ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ աւելի քան երկվեցեակ նահանգներէ Ներկայացուցիչներու տան 27 անդամներ եւս որոշած են հովանաւորել Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջող թիւ 220 բանաձեւը՝ ընդունելով, որ նման քայլ մը կենսական է ապագայ ցեղասպանութիւններու առաջքը առնելու համար։

Հովանաւորներու այս խումբին մեծ մասը կարելի եղած է ապահովել՝ շնորհիւ Քոնկրեսի Հայկական համախմբումի համաատենապետ Ճեքի Սփիրի, ինչպէս նաեւ Արեւմտեան եւ Արեւելեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբերու ջանքերուն։

Այս առիթով, Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Արամ Համբարեան շնորհակալութիւն յայտնած է քոնկրսական Սփիրին եւ բանաձեւի համահեղինակներ՝ Տէյվիտ Թրաթին ու Էտըմ Շիֆին։

Նշեալ 27 քոնկրեսականներն են՝ Քերըն Պես, Մայքըլ Քափուանօ, Ճան Քանիըէրս Կրտսեր, Ճօ Քորթնի, Լոյտ Տեկեթ, Թուլսի Կապարտ, Քոլին Հանապուսա, Մարսի Քափթուր, Ճոզէֆ Քենետի Գ., Ռօ Խանա, Ռուպըն Քիուըն, Ռաճա Քրիշնամուրթի, Պարպարա Լի, Ճան Լուիս, Էլըն Լօունթալ, Քերըլայն Մըլոնի, Ճան Մուլինար, Ճերըլտ Նետլըր, Ռիչըրտ Նիլ, Ռիչըրտ Նոլըն, Էտ Փերլմութըր, Քեթլին Ռայս, Լուսիլ Ռոյպալ Այարտ, Ճենիս Շաքովսքի, Տերըն Սոթօ, Թամըս Սուօզի եւ Փօլ Թոնքօ։