Rep. Sherman Calls On Kerry to ‘Show Courage’ And Recognize the Armenian Genocide

– Rep. Cicilline joined by key Committee members in submitting questions on Armenian Genocide, US-Armenia relationship and range of Armenian American Foreign Aid Concerns

WASHINGTON, DC – Congressman Brad Sherman (D-CA) – speaking today from the dais of the U.S. House Foreign Affairs Committee – directly called upon Secretary of State John Kerry, and by extension the entire Obama-Biden Administration, to stop enforcing Turkey’s gag-rule against an honest American recognition of the Armenian Genocide, reported the Armenian National Committee of America (ANCA).

“As Senator Kerry, you championed recognition of the Armenian Genocide. We are now at the 100th anniversary and I would hope that you would show the courage, that you are personally known for, and on April 24th use the word genocide to describe what happened in Anatolia 100 years ago,” urged Rep. Sherman, as part of a series of questions to Secretary Kerry during today’s House Foreign Affairs Committee hearing, titled, “Advancing U.S. Interests in a Troubled World: The FY 2016 Foreign Affairs Budget.”

Congressman Sherman’s questioning of Secretary Kerry

Secretary Kerry’s response to this question and others submitted by Congressman David Cicilline (D-RI) and several Committee members on a broad range of Armenian American concerns are anticipated in the upcoming weeks.

House Foreign Affairs Committee member David Cicilline (D-RI) questions Secretary Kerry during the Hearing on President Obama’s FY 2016 foreign aid request.

Rep. Cicilline, a leading voice for Armenian Genocide justice on the Committee, explained, “Today, at a hearing of the House Foreign Affairs Committee, I directed questions to Secretary of State John Kerry regarding our bilateral relationship with Armenia and the Armenian Genocide. As we prepare to mark the 100th anniversary of the Armenian Genocide, it is especially important to raise awareness of these atrocities and work to ensure that the world never again experiences a similar tragedy. I will continue to closely monitor these issues and I look forward to continuing to work with advocates both in my district and across the country, especially the Armenian National Committee of America.”

ANCA Executive Director Aram Hamparian expressed appreciation to Rep. Sherman, Rep. Cicilline and all Committee members submitting inquiries. “With Representative Sherman today – as he spoke his powerful words – were the spirits of those killed in this still unpunished crime, and the hopes of all those working for the day when America’s response to genocide is not determined by a geopolitical calculation, but rather driven by a moral imperative,” said Hamparian.

Secretary Kerry has participated in a marathon set of Senate and House hearings this week focusing on President Obama’s proposed Fiscal Year 2015 foreign aid budget.
Watch the complete video from the House Foreign Affairs Committee hearing.

Photo Caption: House Foreign Affairs Committee member Brad Sherman (D-CA) questions Secretary Kerry during the House Foreign Affairs Committee Hearing on President Obama’s FY 2016 foreign aid request.


Շըրմըն Ցեղասպանութիւնը Ճանչնալու Համար «Քաջութիւն Ցուցաբերել»ու Կոչ Կ՛ընէ Քերիին

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ քոնկրեսական Պրետ Շըրմըն Փետրուար 25ին, Ներկայացուցիչներու տան Արտաքին յարաբերութեանց յանձնախումբին մէջ տեղի ունեցած քննարկումի մը ընթացքին, Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճան Քերիին կոչ ըրած է, որ ձերբազատուի իրականութիւնները ուրանալու նպատակով Թուրքիոյ բանեցուցած ճնշումներէն եւ որ «քաջութիւն ցուցաբերէ»՝ Հայկական Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու։

Ան յիշեցուցած է, թէ Քերի այս պաշտօնը ստանձնելէն առաջ, իբրեւ ծերակուտական՝ միշտ նեցուկ կանգնած է Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման։
Իր կարգին, քոնկրեսական Տէյվիտ Սիսիլին Ճան Քերիէն յստակացումներ պահանջած է՝ Հայաստան-Ամերիկա յարաբերութեանց եւ Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման մասին՝ շեշտելով այս վերջինին կարեւորութիւնը, յատկապէս անոր հարիւրամեակին առիթով։

Կ՛ակնկալուի, որ Քերի այս կոչերուն եւ հարցումներուն պատասխանէ յառաջիկայ շաբաթներուն։
Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի վարիչ Արամ Համբարեան դրուատեց քոնկրեսականներուն սոյն արարքները։