Krekorian, Other ANCA-Endorsed Candidates Win in Tuesday’s Election

LOS ANGELES—Candidates endorsed by the Armenian National Committee of America-Western Region swept to victory in Tuesday’s municipal elections, with Councilmember Paul Krekorian handily winning a second term to represent his constituent in Council District 2.

Krekorian, the incumbent, received 6,704 votes (74.67 percent) to his opponent Eric Preven’s 2,273 votes (25.32 percent), according to results published in the Los Angeles Times.

ANCA-WR-endorsed candidates Nuri Martinez and Mitch Englander also won their respective city council races, receiving more than 50 percent of the votes. Martinez received 5,344 votes (60.93 percent) to secure another term representing Council District 6, while Englander ran unopposed in the Council District 12 receiving 11,224 votes (100 percent) securing him re-election, according to the LA Times, , which reported that less than 10 percent of registered voters participated in the primary elections Tuesday.

Other ANCA-WR-endorsed candidates who won on Tuesday were Scott Svonkin, who received 96,015 (62.16 percent) securing him another term in Los Angeles Community College Board of Trustees (Seat 5), and Mike Fong who won the race for Seat 7 with 91,510 votes (58.22 percent). The third ANCA-WR-endorsed candidate for the Community College Board, Francesca Vega, will face her opponent Andrea Hoffman in the May Run-Off Elections. Vega received 55,440 votes (34.99 percent), while Hoffman walked away with 56,377 votes (35.58 percent).

Incumbent Bennett Kayser, the sole ANCA-WR-endorsed candidate in the Board of Education race for District 5, received 7,623 votes (35.84 percent), ensuring him a spot on the May ballot against Ref Rodriguez who received 8,217 votes (38.63 percent), according to results posted on latimes.com.

Հայ Դատի Աջակցութիւնը Ապահոված Թեկնածուները՝ Յաղթական Լոս Անճելըսի Ընտրութիւններուն

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Մարտ 3ին կայացած Լոս Անճելըսի նախնական ընտրութեանց ընթացքին, Լոս Անճելըսի քաղաքապետական խորհուրդի անդամ վերընտրուած է Փօլ Գրիգորեանը (2րդ ընտրատարածք), որ կը վայելէր Հայ Դատի յանձնախումբի զօրակցութիւնը։ Ան ապահոցած է քուէներուն 74.67 տոկոսը։

Ձախէն՝ Փօլ Գրիգորեան, Նուրի Մարթինեզ եւ Միչ Ինկլենտըր
Ձախէն՝ Փօլ Գրիգորեան, Նուրի Մարթինեզ եւ Միչ Ինկլենտըր

Հայ Դատի յանձնախումբին զօրակցութիւնը ապահոված թեկնածուներ Նուրի Մարթինեզ (6րդ ընտրատարածք) եւ Միչ Ինկլենտըր (12րդ ընտրատարածք) եւս Լոս Անճելըսի քաղաքապետական խորհուրդի անդամ ընտրուած են։
Յաղթանակ տարած եւ Հայ Դատի աջակցութիւնը ապահոված թեկնածուներ Սքաթ Սվոնքին (Լոս Անճելըսի համայնքային քոլեճի հոգաբարձու, 5րդ ընտրատարածք) եւ Մայք Ֆոնկ (Լոս Անճելըսի Համայնքային քոլեճի հոգաբարձու, 7րդ ընտրատարածք), մինչ Լոս Անճելըսի համայնքային քոլեճի առաջին ընտրատարածքի ընտրութեանց մէջ ոչ մէկ թեկնածու կրցած է քուէներու առնուազն 50 տոկոսը խլել, ինչին իբրեւ հետեւանք, Հայ Դատի յանձնախումբի զօրակցութիւնը վայելող Ֆրանչեսքա Վեկա Մայիսին կայանալիք կրկնակի ընտրութեանց ընթացքին պիտի մրցի Անտրէա Հոֆմընի դէմ։
Լոս Անճելըսի միացեալ կրթաշրջանի 5րդ ընտրատարածքի ընտրութեանց, եւս ոչ մէկ թեկնածու կրցած է քուէներու առնուազն 50 տոկոսը խլել, ինչի հետեւաքով՝ Հայ Դատի յանձնախումբի զօրակցութիւնը վայելող Պենեթ Քայզըր կրկնակի ընտրութեանց ընթացքին պիտի մրցի Ռեֆ Ռոտրիկեզի դէմ։