Kassakhian, Portantino Advance to November Elections

(ASBAREZ) LOS ANGELES—Tuesday’s California Primary Election results saw State Assembly candidate Ardashess “Ardy” Kassakhian and State Senate candidate Anthony Portantino advance to the November General Elections. Both candidates were endorsed by the Armenian National Committee of America-Western Region.

Thousands of ballots are still to be counted in the California Primary elections, which could alter results in races that were determined to be “too close to call,” among them the race for the 24th Congressional district, in which Republican Katcho Achadjian received 27,545 votes (18.9%). This race is too close to call as Achadjian’s Republican opponent Justin Fareed has only a slight advantage over him.

Based on results reported by the California Secretary of State, Kassakhian secured his slot on the November ballot for the California State Assembly 43rd District race with 18,618 votes (24.4%) to his opponent Laura Friedman’s 24,372 votes (31.9%). In the weeks leading up to the June 7 Primary, Friedman and her supporters mounted a viscous negative campaign against Kassakhian, spending a reported $1 million-plus to smear Kassakhian.

In the California State Senate District 25 race Portantino came in second place with 43,195 votes (27.1%) to Mike Antonovich’s 64,114 votes (40.2%). Both men will face off in the November General Elections.

In the Los Angeles County Supervisors race for District 5, Ara Najarian received 33,836 votes (13.06%), which did not qualify him to move to the November ballot, according to results reported by the Los Angeles County Registrar.

Also advancing to the November General Elections is ANCA-WR-endorsed candidate for the US Senate, Rep. Loretta Sanchez who will face off with California Attorney General Kamala Harris.

Asbarez will have complete election coverage in upcoming editions.

Քասախեան Եւ Փորթանթինօ Ընտրութեանց Վերջին Փուլ Հասան

(ԱՍՊԱՐԷԶ) ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Յունիս 7ին, Քալիֆորնիոյ մէջ կայացած նախնական ընտրութիւններուն արդիւնքներով, Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին զօրակցութիւնը վայելող՝ նահանգային խորհրդարանի ընտրութեան թեկնածու Արտաշէս «Արտի» Քասախեան եւ նահանգային Ծերակոյտի ընտրութեան թեկնածու Էնթընի Փորթանթինօ, բաւարար քուէներ կրցան ապահովել մասնակցելու համար Նոյեմբերին կայանալիք ընտրութեանց վերջին փուլին։

Ոչ վերջնական տուեալներով, Քոնկրեսի 24 ընտրատարածքի ընտրութեանց թեկնածու Խաչօ Աշաճեան ապահոված է 27,545 քուէ (18.9 տոկոս) եւ հաւանականութիւնը ունի վերջնական փուլ հասնելու, որովհետեւ անոր ամենամօտիկ մրցակիցը՝ Ճասթին Ֆերիտ, միայն փոքր առաւելութիւն մը ունի։

Քալիֆորնիոյ նահանգային քարտուղարին տուեալներով, Քասախեան 43րդ ընտրաշրջանին մէջ ապահոված է 18,618 քուէ (24.4 տոկոս), իսկ անոր մրցակից Լորա Ֆրիտմըն, որուն համակիրները աւելի քան մէկ միլիոն ծախսած էին Քասախեանի դէմ ապատեղեկատուական արշաւին համար, խլած է 24,372 քուէ (31.9 տոկոս)։

25րդ ընտրատարածքին մէջ, Փորթանթինօ ապահոված է 43,195 քուէ (27.1 տոկոս), իսկ անոր մրցակից Մայք Անթոնովիչը՝ 64,114 քուէ (40.2 տոկոս)։

Միւս կողմէ, Լոս Անճելըս գաւառի վերահսկիչներու խորհուրդի ընտրութիւններու (5րդ ընտրաշրջան) թեկնածու Արա Նաճարեան ստացած է 33,836 քուէ (13.1 տոկոս), ինչ որ բաւարար չէր աւարտական փուլ հասնելու համար՝ ըստ Լոս Անճելըս գաւառի քարտուղարի տուեալներուն։

Աւարտական հանգրուան հասած է նաեւ Հայ Դատի յանձնախումբի զօրակցութիւնը վայելող եւ Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտի ընտրութեանց թեկնածու Լորեթա Սանչեզ, որ կը մրցի Քամելա Հերիսի դէմ։