Idaho Armenian-American Community Defeats Pro-Azerbaijani Resolution In State Legislature in Less Than 48 Hours

BOISE, IDAHO – The Armenian National Committee of America – Western Region (ANCA-WR) announced today that it successfully defeated House Concurrent Resolution 37, which attempted to praise Azerbaijan’s interfaith tolerance and positive multiculturalism. The ANCA-WR led an advocacy initiative and mobilized Idaho’s local Armenian American community to defeat the measure in less than 48 hours.

“The quick defeat of Idaho’s resolution in praise of Azerbaijan is a testament to the strength of American democracy and yet another exampleThank You Idaho HCR037 Graphic that our well-organized grassroots efforts will have a stronger resounding effect than that of a foreign paid lobby,” said Elen Asatryan, Executive Director of the ANCA-WR. “We are proud that the State of Idaho has joined the states of Hawaii, Colorado, California and others to reject the dictatorial regime of Azerbaijan, which is known for its oppression of citizens, press and its persecution of Christian communities.

“A dictatorship that has destroyed more Christian monuments than ISIS and is the world’s fifth most censored country should not be praised for anything, let alone interfaith tolerance.”

HCR 37, sponsored by Representative Thomas Dayley, was introduced by the Idaho House State Affairs Committee on Feb. 11, 2016. Once alerted to the resolution, ANCA-WR immediately alerted the local Armenian American community, submitted testimony to all House members in opposition to the resolution and called upon all members to encourage the withdrawal of this resolution. The complete statement by the ANCA-WR opposing the resolution can be found at www.ancawr.org/Idaho.

Earlier today, the Idaho House State Affairs Committee confirmed that the controversial measure had effectively been withdrawn killed.

“The sponsor of the resolution has requested that I hold the bill and not have a hearing on it,” stated Representative Thomas Loertscher, chairman of the committee, in an email. “That is what will happen and it will not advance and will not be considered for any further action.”

Local activists and ANCA-Idaho Chair Liyah Babayan, who is a well-respected entrepreneur and human rights defender in Twin Falls, commended joint efforts to defeat HCR 37.

“In coordination with the ANCA-WR, we have successfully organized opposition to this mockery of a resolution via phone calls, emails and quick action,” Babayan said. “Once I informed the ANCA-WR of the resolution, they instantly prioritized and pulled their resources together to help us stop this resolution.”

Babayan, herself a refugee from Baku, Azerbaijan met with members of the State Affairs Committee and shared personal stories of persecution at the hands of Azerbaijan. Idaho lawmakers were appalled that they had been misled to believe that Azerbaijan was a utopian society.

Another human rights activist in Idaho, Jo-Ann Kachigian, received the following explanation from her lawmaker as to why the resolution was introduced in the first place: “I think it was well motivated, but with lack of information. [The sponsor] thought that unlike many of the other Islamic nations in the area Azerbaijan had a peacefully coexisting situation among Muslims, Christians and Jews which should be highlighted, but had not considered the Armenian history and had inadequate information on the Christian minorities there. I am not sure where he got his initial information, but I don’t think there was any underlying commercial motive.”

ANCA-WR also mobilized over 90 activists in Idaho, many of whom, with a moment’s notice spoke directly with their lawmakers and received assurance that they would not only vote against HCR 37, but would personally appeal for it to be withdrawn. The numerous calls and emails generated by the ANCA-WR and local residents caused legislators to educate themselves on Azerbaijan’s actual human rights record.

About the Armenian National Committee of America-Western Region

The Armenian National Committee of America-Western Region is the largest and most influential Armenian American grassroots advocacy organization in the Western United States. Working in coordination with a network of offices, chapters, and supporters throughout the Western United States and affiliated organizations around the country, the ANCA-WR advances the concerns of the Armenian American community on a broad range of issues.


Հայ Դատի Յանձնախումբը Այտըհոյի Մէջ Եւս Ձախողութեան Կը Մատնէ Ատրպէյճանամէտ Բանաձեւ Մը

ՊՈՅԶԻ.- Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը հաղորդէ, թէ Չորեքշաբթի, Փետրուար 17ին, Այտըհոյի նահանգային խորհրդարանին մէջ կարելի եղած է ձախողութեան մատնել թիւ 37 բանաձեւը, որ կը փորձէր Ատրպէյճանը ներկայացնել իբրեւ կրօնական ու մշակութային հանդուրժողականութիւն քարոզող պետութիւն: Հայ Դատի յանձնախումբին գլխաւորութեամբ եւ նահանգի հայ համայնքի անդամներուն համատեղ ջանքերով, մօտաւորապէս 48 ժամուան ընթացքին կարելի եղած է տապալել բանաձեւը:

«Այտըհոյի բանաձեւին արագ տապալումը ամերիկեան ժողովրդավարութեան ուժի ապացոյց է եւ դարձեալ ցոյց կու տայ, որ ժողովրդային համատեղ ուժերով կատարուած աշխատանքը աւելի արդիւնաւէտ է, քան՝ օտար երկիրներէ ստացուած գումարներով տարուող լոպիական աշխատանքը», կը յայտնէ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Էլէն Ասատրեան, որ կը յիշեցնէ նաեւ, թէ նման բանաձեւեր արդէն իսկ պարտութեան մատնուած են Հաուայիի, Քոլորատոյի, Քալիֆորնիոյ եւ այլ նահանգներու մէջ, որոնք Պաքուի մեղսակցութիւնը բացայայտելով՝ դատապարտած են Ատրպէյճանի բռնապետական վարչակարգը, որ ծանօթ է մարդկային իրաւունքներու ոտնահարումներով:

«Անիկա բռնապետութիւն մըն է, որ «Իսլամական պետութիւն» ահաբեկչական կազմակերպութենէն շատ աւելի մեծ թիւով քրիստոնէական յուշարձաններ ոչնչացուցած է եւ որ գրաքննադատութեան առումով՝ աշխարհի մէջ 5րդ դիրքը կը գրաւէ եւ այդ պատճառով ալ արժանի չէ որեւէ գովեստի, յատկապէս միջկրօնական հանդուրժողականութեան համար», աւելցուցած է Ասատրեան:

Բանաձեւին հեղինակն է Թամըս Տէյլի, որ զայն Այտըհոյի Պետական հարցերով յանձնաժողովին ներկայացուցած էր Փետրուար 11ին: Հայ Դատի յանձնախումբը անոր մասին անմիջապէս տեղեակ պահած էր տեղւոյն հայկական համայնքի ներկայացուցիչները, որոնք կրցած էին ապահովել բանաձեւի ձախողութիւնը։

Այտըհոյի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետ Լիլա Պապայեան, որ Պաքուի ջարդերէն վերապրող մըն է, ողջունած է այն իրողութիւնը, որ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին հետ համակարգումով կարելի եղած է կասեցնել բանաձեւը, որ կրնար ծաղրանքի առարկայ դարձնել Այտըհոյի նահանգային խորհրդարանը։

Armenian Lobbying Group Kills Idaho Resolution Praising Azerbaijan

NATHAN BROWN
(magicvalley.com) BOISE • A resolution praising Azerbaijan for its “ancient traditions of interfaith tolerance, inclusion and positive multiculturalism” is dead for the year, an Armenian-American group said Wednesday.

The resolution was introduced into the House State Affairs Committee by Rep. Tom Dayley, R-Boise, a week ago. It is being held, though, after lobbying by members of the Armenian National Committee of America-Western Region, the group said in a news release.

“The sponsor of the resolution has requested that I hold the bill and not have a hearing on it,” committee Chairman Rep. Tom Loertscher, R-Iona, said in an email. “That is what will happen and it will not advance and will not be considered for any further action.”

Liyah Babayan, a Twin Falls resident and an Armenian Christian refugee from Baku, Azerbaijan, said she met with members of the committee to share her stories of persecution in Azerbaijan.

“In coordination with the ANCA-WR, we have successfully organized opposition to this mockery of a resolution via phone calls, emails and quick action,” Babayan said. “Once I informed the ANCA-WR of the resolution, they instantly prioritized and pulled their resources together to help us stop this resolution.”

The group’s executive director, Elen Asatryan, said similar resolutions have been introduced in other state legislatures and attributed it, in a letter to lawmakers, to Azerbaijan’s economic power due to its oil production.

“The quick defeat of Idaho’s resolution in praise of Azerbaijan is a testament to the strength of American democracy and yet another example that our well organized grassroots efforts will have a stronger resounding effect than that of a foreign paid lobby,” she said.