House Panel Passes Return of Churches Measure

House Foreign Affairs Committee Strengthens US Call for Turkey to Return Christian Holy Sites; Back Ankara’s Attacks

WASHINGTON–The House Foreign Affairs Committee passed a powerful religious freedom measure this morning holding Turkey accountable for the return of thousands of stolen Christian holy sites and urging the immediate opening of the Halki Theological Seminary, reported the Armenian National Committee of America,

Committee Chairman Ed Royce (R-CA) and Ranking Democrat Eliot Engel (D-NY) led the effort which received broad bipartisan support despite a last minute campaign led by pro-Turkey lobbyists to gut the measure. An amended version of H.R. 4347 was adopted by voice vote.

“Americans of Armenian, Greek and Assyrian heritage – the descendants of those subjected to genocide by Ottoman Turkey from 1915-1923 and whose churches continue to be held captive by the Turkish Government – join with friends of all faiths in welcoming Committee passage of the Royce-Engel Turkey Christian Churches Accountability Act,” said ANCA Chairman Ken Hachikian. “The adoption of this measure sends a strong signal to Ankara that it must stop its anti-Christian conduct and start coming to terms with its moral, material, and legal obligations to Armenians, Syriacs, Cypriots, Pontians, and other victims of Turkey’s still unpunished genocidal crimes.”

Introduced in March of this year by Chairman Royce along with the panel’s Ranking Democrat Eliot Engel (D-NY), H.R. 4347 would require that the U.S. Department of State formally report to Congress on an annual basis about the status of Turkey’s return of stolen Christian churches and properties in Turkey and occupied Cyprus. H.R. 4347 builds on a measure (H.Res.306), spearheaded by Chairman Royce and then House Foreign Affairs Committee Ranking Democrat Howard Berman (D-CA), which was overwhelmingly adopted by the House of Representatives on December 13, 2011. That resolution set the groundwork for H.R.4347 by calling upon the government of Turkey to honor its international obligations to return confiscated Christian church properties and to fully respect the rights of Christians to practice their faiths.

In the days leading up to the vote, the ANCA worked closely with Armenian American religious leaders and Hellenic American groups including the Hellenic American Leadership Council (HALC), American Hellenic Educational and Progressive Association (AHEPA), American Hellenic Institute (AHI) and American Hellenic Council (AHC) in securing Committee passage of the measure.

Քոնկրեսի Արտաքին Յարաբերութիւններու Յանձնախումբը Հաստատեց Քրիստոնէապատկան Գոյքերու Վերադարձին Վերաբերող Օրինագիծը

Երէկ Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբը հաստատեց թիւ 4347 օրինագիծը, որ Թուրքիայէն կը պահանջէ վերադարձնել քրիստոնէապատկան գոյքը: Յանձնախումբի նախագահ Էտ Ռոյսի հեղինակած օրինագիծը ամերիկեան Քոնկրեսին մէջ քննարկուած առաջին փաստաթուղթը եղած է: Յանձնախումբի անդամները գերազանցապէս կողմ արտայայտուած են օրինագիծին: Միակ բացառութիւնը թրքասէր հայեացքներով օրէնսդիր Քոնուլին էր, որ իր ելոյթին ընթացքին խօսած է Թուրքիոյ` ՕԹԱՆ-ի անդամ ըլլալուն եւ կարեւոր ռազմավարական նշանակութիւն ունենալուն մասին:

Պատասխանելով Քոնուլիի նշումին, թէ օրինագիծի հաստատումը կրնայ բացասական անդրադարձ ունենալ Ուաշինկթըն – Անգարա յարաբերութիւններու վրայ, Պրետ Շըրմըն պատասխանեց, որ տարիներ առաջ նման հեռանկար թուրքերը խոստացած էին Ֆրանսային, եթէ այդ երկրին կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ օրինագիծը ընդունուէր: Ֆրանսացիները չընկրկեցան, օրինագիծը հաստատուեցաւ, իսկ երկկողմ առեւտրական փոխանակումները եռապատկուեցան, յիշեցուց Շըրմըն:

Ռոյս նկատել տուաւ, թէ ինչ որ կը կատարէ Քոնկրեսը, բազմիցս կատարուած է նաեւ գործադիր մարմիններու մակարդակով, թէ՛ նախագահ Օպաման, թէ՛ փոխնախագահ Պայտընը բազմիցս շեշտած են, որ Թուրքիան պէտք է յարգէ կրօնական ազատութիւնը եւ վերադարձնէ քրիստոնէապատկան գոյքը: