House Foreign Affairs Committee Questions Warlick in Wake of Escalation of Azerbaijani Attacks; 10 Questions about Nagorno Karabakh for Ambassador James Warlick

WASHINGTON, DC – U.S. House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce (R-CA) urged the Obama Administration to speed up implementation of Royce-Engel proposals for Nagorno Karabakh (Artsakh) peace, during a classified briefing with Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Minsk Group Co-Chairman James Warlick held earlier today, reported the Armenian National Committee of America (ANCA).

Over a dozen U.S. House Members attended the closed-door briefing, organized by the House Foreign Affairs Committee. In an official “read-out” from the meeting, Chairman Royce stated:

“Violence in the Nagorno-Karabakh region is at the highest point in decades. Just last month we heard reports of heavy weapon attacks and tank artillery fire – a clear violation of the ceasefire agreement. As Ambassador Warlick has said, this isn’t a ‘frozen conflict,’ but is a forgotten conflict – with a real risk of spinning out of control. That is why we need all snipers to be withdrawn, more international monitors to be deployed and gunfire locator systems to be put in place to increase transparency and accountability for each and every cross-boundary violation. Acts of aggression must be clearly condemned. The faster the administration can help put these in place, the quicker it can help put an end to the killing and avert war.”

ANCA Executive Director Aram Hamparian welcomed the Committee’s efforts to spotlight increasing Azerbaijani aggression against Armenia and Nagorno Karabakh – and, in particular, the implementation of concrete steps to end the violence: “Chairman Royce is driving the U.S. agenda for a sustainable Nagorno Karabakh peace, working, on a bipartisan basis, to press the Obama Administration over its failure to confront Aliyev’s aggression and demanding decisive steps to implement the life-saving Royce-Engel proposals to avert the renewed outbreak of war.”

The special briefing comes in the wake of an October 26th Congressional letter addressed to Ambassador Warlick, initiated by Chairman Royce and Ranking Democrat Eliot Engel (D-NY) and cosigned by over 80 of their House colleagues, outlining three concrete steps to address escalating Karabakh violence: the removal of snipers, an increase in OSCE monitors, and the deployment of a gunfire locator system. Armenia and Nagorno Karabakh have both expressed support for these life-saving initiatives; Azerbaijan has not. The text and list of signatories of the Royce-Engel letter is available at:
https://anca.org/wp-content/uploads/2015/10/Royce_Engel_Karabakh_Peace.pdf

House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce (R-CA) demanding accountability for increased aggression, as Congress scrutinizes the Nagorno Karabakh (Artsakh) peace process.
House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce (R-CA) demanding accountability for increased aggression, as Congress scrutinizes the Nagorno Karabakh (Artsakh) peace process.

Chairman Royce first announced the Committee’s intention to host a briefing with Ambassador Warlick at the Capitol Hill celebration of Nagorno Karabakh’s commitment to peace, held on December 9th, in conjunction with the nationwide “ANCA Fly-In for #NKPeace” advocacy campaign.

“Why are the snipers not pulled back? […] Why have we not deployed those special [gun fire] direction finders?” asked Chairman Royce at the Capitol Hill event, citing reports of unprecedented Azerbaijani tank fired shelling and high-powered rifle fire, which claimed the life of 24-year-old Garik Gurgen Avanesyan earlier that day.

Chairman Royce concluded his remarks, noting “I retain hope that one day the people of Nagorno Karabakh will be able to live in peace, enjoying security and a flourishing trade with its neighbors in the region, and I give thanks to those of you here who are committed to that peace and who are committed to stay engaged to see that that happens.”

Video of Chairman Royce’s remarks is available at: https://www.youtube.com/watch?v=fgpJhTxanDI

In connection with its ongoing pro-Royce-Engel grassroots drive, the ANCA circulated among the Washington, DC foreign policy community a set of 10 suggested questions for Ambassador Warlick regarding U.S. policy on the Nagorno Karabakh peace process. To review the questions, please visit: https://anca.org/10-questions-about-nagorno-karabakh-for-ambassador-james-warlick/

An ANCA action alert provides an opportunity for concerned individuals to urge their U.S. legislators to press for the Obama Administration to implement the Royce-Engel proposals. The action alert is available at http://anca.org/nkpeace

10 Questions about Nagorno Karabakh for Ambassador James Warlick

In the face of increasing Azerbaijani aggression against Armenia and Nagorno Karabakh (Artsakh), the ANCA has circulated among the Washington, DC foreign policy community an open set of 10 suggested questions for Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Minsk Group Co-Chair Ambassador Warlick, the chief U.S. negotiator on the Nagorno Karabakh peace process.

Question #1:

What specific steps, if any, has the U.S. government taken to ensure the implementation of the Royce-Engel peace proposals, specifically with regard to an agreement on the non-deployment of snipers, the addition of observers, and the deployment of gunfire locator systems along the line of contact?

— If specific steps have been undertaken in this direction, what concrete progress has been made?

— What has been the response of each of the parties (Armenia, Azerbaijan, and Nagorno Karabakh) regarding their willingness to support the implementation of these proposals?

— What has our government said publicly regarding the willingness of the parties (Armenia, Azerbaijan, and Nagorno Karabakh) to support the implementation of these proposals?

Question #2:

The State Department has been both very vocal and highly specific about what it believes the Armenian side must concede. Is the U.S. government willing to match this public diplomacy with equally high-profile and similarly concrete demands upon Azerbaijan?

Question #3:

What are the specific facts, legal arguments, and policy considerations that led our government to officially recognize Kosovo but not Nagorno Karabakh? (Which of the principles in our own American Declaration of Independence inform or inspire U.S. diplomacy regarding the inalienable democratic rights of the citizens of the Nagorno Karabakh Republic?)

Question #4:

Does the Azerbaijani government’s record of domestic repression and corruption in any way impact how our government views Azerbaijan’s claim to extend its governance over Nagorno Karabakh?

Question #5:

Why has Azerbaijan’s well documented (and video-taped) destruction of the mediaeval Armenian Cemetery in Djulfa never been mentioned in either the State Department’s Human Rights or Religious Freedom reports?

Question #6:

What, if any, is the U.S. government’s current request, if any, regarding the re-incarceration of admitted and still unrepentant axe-murdered Ramil Safarov?

Question #7:

What is U.S. policy concerning the Azerbaijani government’s travel restrictions related to U.S. citizens of Armenian heritage?

Question #8:

What is U.S. policy regarding NATO member states, notably Turkey, making sales or transfers of advanced, offensive weaponry to Azerbaijan?

Question #9:

What specific restrictions exist regarding travel and communication between the citizens and officials of the United States and Nagorno Karabakh? What are the justifications for any such restrictions of these freedoms? What, if any, are the perceived benefits of such restrictions?

Question #10:

What, if any, interests do you believe have been served by official U.S. public restraint in challenging Azerbaijan’s high-profile anti-Armenian incitements, threats, and cross-border aggression?

Do you have some questions you would like for the ANCA or foreign policy experts to ask Ambassador Warlick? Send the ANCA an email at anca@anca.org

Ամերիկեան Քոնկրեսին Մէջ Փակ Քննարկում՝ Արցախի Սահմանին Տիրող Լարուածութեան Մասին

(ԱՍՊԱՐԷԶ) ԵՐԵՒԱՆ.– Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան արտաքին յարաբերութիւններու յանձնաժողովը 6 Յունուարին կազմակերպած էր փակ քննարկում՝ նուիրուած Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ատրպէյճանի սահմանին տիրող լարուածութեան։

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի կայքին համաձայն՝ հանդիպումին մասնակցած են յանձնաժողովի անդամներ, ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի ամերիկացի համանախագահ Ճէյմզ Ուորլիք:

Յանձնաժողովի նախագահ Էտ Ռոյս իր խօսքին մէջ կոչ ուղղած է Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամային միանալու իրենց, ինչպէս նաեւ յորդորած է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծել խաղաղ միջոցներով։

«Լեռնային Ղարաբաղի մէջ բռնութիւնը հասած է գագաթնակէտին: Ամիս մը առաջ մենք լսեցինք, որ Ատրպէյճան կը գործածէ ծանր զէնքեր եւ ռազմական համակարգ՝ կոպտօրէն խախտելով զինադադարի դրութիւնը: Ինչպէս Ուորլիք ըսած է, ասիկա սառած հակամարտութիւն չէ, այլ մոռցուած հակամարտութիւն է, որ կրնայ դուրս գալ վերահսկողութենէ: Այդ պատճառով մենք կ՛առաջարկենք արձակազէնները հեռացնել սահմանագիծէն: Պէտք է նաեւ յատուկ մեքանիզմներ ներդնել: Ասիկա պէտք է կատարուի կարելի եղածին չափ արագ, որպէսզի վերջ դրուին սպանութիւններուն եւ պատերազմական գործողութիւններուն», յայտնած է Էտ Ռոյս։

Նշենք, որ Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան արտաքին յարաբերութիւններու յանձնաժողովի նախագահ Էտ Ռոյս եւ յանձնաժողովի անդամ Էլիըթ Էնկել 2015ի աշնան նամակով դիմած էին ամերիկացի համանախագահ Ճէյմզ Ուորլիքին՝ կոչ ուղղելով Ղարաբաղի հակամարտութեան լուծման հարցին մէջ ցուցաբերած կեղծ հաւասարութեան ձախող քաղաքականութիւնը փոխելու կառուցողական, հաշուետուողականութեան վրայ հիմնուած մօտեցմամբ:

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի վարիչ տնօրէն Արամ Համբարեան ողջունած է Արտաքին յարաբերութիւններու յանձնաժողովի Ատրպէյճանի օրէ օր աճող յարձակողական վարքագիծը քննարկող այս նախաձեռնութիւնը:

«Ատենապետ Ռոյս երկկուսակցական հիմերու վրայ Միացեալ Նահանգներու օրակարգի հարց դարձուցած է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղութեան խնդիրը՝ նախագահ Օպամայէն պահանջելով, որ նախագահ Օպամա Ատրպէյճանի յարձակողապաշտ քաղաքականութիւնը զսպելու իր ձախող քայլերը փոխարինէ Ռոյսի եւ Էնկելի միացեալ ազդու եւ վճռական բանաձեւի գործնականացումով, որպէսզի կանխուի պատերազմը», յայտարարած է Համբարեան: