HAWAII LEGISLATORS REJECT AZERBAIJANI RESOLUTIONS

Key Committee Blocks Baku’s Bid to Secure Adoption of Anti-Armenian Measures

“Today was a win for not only us Armenians, but for others who are in
the minority. For the people, by the people – this is the way our legislative process should work. Let the truth prevail.” – Ani Martirosian

HONOLULU, HI – The Hawaii legislature publicly debated and then rejected a pair of Azerbaijan-initiated anti-Armenian measures, dealing a high-profile setback to Baku’s well-funded effort to enlist
U.S. state legislatures in its increasingly aggressive campaign against Armenia and Nagorno Karabakh, reported the Armenian National Committee of America – Western Region (ANCA-WR).

“We want to thank Aloha State legislators, long known for their commitment to tolerance and human rights, for their wisdom in blocking Baku’s efforts to manipulate Hawaii and take advantage of the good name of her citizens,” said  Executive Director of ANCA Western Region Elen Asatryan. “Today’s vote sends a powerful signal that Azerbaijan’s corrupt and undemocratic President Ilham Aliyev – despite all the millions he’s spending on ‘caviar diplomacy’- doesn’t get a vote here in America and certainly doesn’t deserve the right to buy influence in the U.S. government,” added Asatryan.

The Hawaii House of Representatives Committee on Veterans, Military, & International Affairs, & Culture and the Arts rejected the two anti-Armenian resolutions during their committee hearing earlier today at the State Capitol, despite the ardent efforts of Committee Chairman Mark Takei, who was an author of the bills.  Both profoundly biased and factually flawed measures were reportedly introduced at the bequest of the Azerbaijani government, a major breach of diplomatic protocol, confirmed publicly by State Rep. Rida Cabanilla, who was quoted in “Civil Beat,” a Hawaii publication, as saying that: “The resolutions came from Elin Suleymanov, Azerbaijan’s ambassador to the United States.”

“Civil Beat” further reported that Hawaiians looking for the reasoning behind the introduction of such unlikely resolutions in the State of Hawaii may look trips taken to Baku last May by Reps. Cabanilla and Chairman Takai, who joined more than 300 others from the U.S. at the U.S.-Azerbaijan Convention, courtesy of the Republic of Azerbaijan which spent nearly $8,000 for the two legislators’ visit.

When he was questioned about the trip last summer, Chairman Takai
said, “There’s nothing in the Legislature now that would directly
benefit Azerbaijan, so it passes the ethics concern.” This contention
was clearly unfounded, as the measures under consideration today
clearly would have, if passed, directly benefited Azerbaijan.

Despite the resources expended on the measure by the Azerbaijani
government, the most persuasive voices of the day belonged to three
members of the local Armenian American community, including: Arpine Philian Mar, an 82 year-old retiree, Arthur Martirosian, and Ani Martirosian, an active community leader who was instrumental in
organizing her fellow citizens to speak out on these measures.

Watch Martirosian’s video testimony.

Watch the video testimonies of Arthur Martirosian and Dr. Alexander Telnov.

Following the hearing, during which she had delivered a compelling,
comprehensive, and persuasive argument before the Committee, Ani
Martirosian said, “I’d like this to be an example for all Armenians –
and other underrepresented groups – around the world that our voices do matter. We must stay vigilant to recognize the attempts made to falsify our history, and we need to then take peaceful and meaningful action to counter with the truth. Today was a win for not only us Armenians, but others who are in the minority. For the people, by the people – this is the way our legislative process should work. Let the truth prevail.”

They were joined by a self-identified neutral, Dr. Alexander Telnov,
who spoke in a very balanced and forceful way in opposition of the
resolutions.  “The spirit of ‘aloha’ that we carry throughout the
world is completely foreign to Azerbaijan,” argued Telnov, who went on to detail the high levels of corruption within the Aliyev regime.
Noting that the Azerbaijani government spends millions for political
lobbying in the United States, while Armenia spends none, he went on to query, “Why do you need to spend so much money to prove your point?
That’s because your point is not credible. That’s because the opinions Azerbaijan is trying to instill in the United States and other countries are distortions and untruths.”

At the beginning of the hearing, Chairman Takai appeared confident
about the passage of both resolutions. However, after the Committee
members took a break to privately discuss the pending legislation,
Takai conceded that H.R. 13 would be deferred (not passed). The
committee Chairman had unsuccessfully suggested to his fellow
committee members that in light of the fact that Hawaii had adopted an Armenia-Hawaii friendship resolution in 2012 and an Armenian Genocide commemoration resolution in 2009, the pro-Azeri resolutions should also be adopted in order to be impartial. Moments later, the Chairman announced that they had also decided to defer H.R. 9.

In the days leading up to the Committee hearing, hundreds had
submitted letters and testimony opposing both legislations, including
the ANCA Western Region, whose testimony is available here:

http://ancawr.org/2014/02/11/anca-wr-submits-testimonies-opposing-h-r-no-9-and-h-r-13/

ANCA Executive Director Aram Hamparian issued an open letter to all U.S. state legislatures earlier this week urging them to take as stand against foreign interference in American civic life by corrupt
Azerbaijani dictator Ilham Aliyev.  “It is truly a tribute to our
great American democratic tradition that even a regime as flagrantly
corrupt as Ilham Aliyev’s is allowed to operate freely within our open
society, ” explained Hamparian. “But that does not mean that American citizens need to remain silent in the face of meddling by foreign leaders who neither respect our rights nor share our values —
especially when they try to export their intolerance to our shores.”

The Armenian National Committee of America-Western Region is the largest and most influential Armenian American grassroots advocacy organization in the Western United States. Working in coordination with a network of offices, chapters, and supporters throughout the Western United States and affiliated organizations around the country, the ANCA-WR advances the concerns of the Armenian American community on a broad range of issues.

Հաուայիի Խորհրդարանականները Դէմ Դրին Պատմութիւնը Խեղաթիւրելու Ատրպէյճանի ջանքերուն

ՀԱՆԸԼՈՒԼՈՒ.- Չորեքշաբթի, Փետրուար 12ի երեկոյեան, Հաուայիի նահանգային խորհրդարանի Վեթերաններու, ռազմական ու միջազգային յարաբերութեան յանձնախումբի անդամները քննեցին Ատրպէյճանի իշխանութիւններու ջանքերուն հետեւանքով ներկայացուած երկու հակահայ բանաձեւներ (թիւ 9 եւ 13), որոնց մէջ փորձ կը կատարուէր ամերիկացի երեսփոխանները մեղսակից դարձնելու Արցախի հակամարտութեան եւ Խոջալուի իրադարձութիւններուն մասին պատմութիւնը խեղաթիւրելու Ատրպէյճանի ջանքերուն:
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ բանաձեւները ներկայացուած էին նշեալ յանձնախումբի ատենապետ Մարք Թաքէիի կողմէ եւ նահանգային թերթ մը բացայայտած էր, թէ անոնց իսկական հեղինակը Միացեալ Նահանգներու մօտ Ատրպէյճանի դեսպան Էլին Սուլէյմանովը եղած է, ինչ որ ամերիկեան օրէնքներու յստակ խախտում մըն է: Թերթը նաեւ բացայայտած էր, թէ Թաքէի եւ այլ երեսփոխան մը Ատրպէյճանի իշխանութեան կողմէ Պաքուի մէջ հիւրընկալուած էին անցեալ Մայիսին:
Չորեքշաբթի օրուան քննարկումին ընթացքին, նահանգէն երեք հայորդիներ՝ Արփինէ Ֆիլեան Մար, Արթուր Մարտիրոսեան եւ Անի Մարտիրոսեան, բանաձեւներուն դէմ արտայայտուեցան:
Քննարկումէն ետք, յանձնախումբը մերժած է երկու բանաձեւները:
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Էլէն Ասատրեան դրուատեց բանաձեւները եւ Ատրպէյճանի ճնշումները մերժելու Հաուայիի խորհրդարանականներուն սկզբունքային կեցուածքը՝ զայն ազդեցիկ հակահարուած մը նկատելով Ատրպէյճանի բռնատէր նախագահ Իլհամ Ալիեւի հակաժողովրդավարական քայլերուն:
Ասատրեան երկու նամակներ ուղարկած է Հաուայիի նահանգային խորհրդարանի Վեթերաններու, ռազմական ու միջազգային յարաբերութեան յանձնախումբին՝ խստօրէն դէմ արտայայտուելով երկու բանաձեւներուն:
Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Արամ Համբարեան եւս բաց նամակով մը դիմած էր Միացեալ Նահանգներու բոլոր նահանգային խորհրդարաններու անդամներուն՝ կոչ ընելով անոնց, որ դէմ դնեն «ժողովրդավարութիւնը առեւանգելու» նպատակով Ատրպէյճանի իշխանութեանց վերջերս սաստկացած ջանքերուն:

Հայ Դատը Դէմ Կը Դնէ Հաուայիի Մէջ Պատմութիւնը Խեղաթիւրելու Ատրպէյճանի Ջանքերուն

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Էլէն Ասատրեան երկու նամակներ ուղարկած է Հաուայիի նահանգային խորհրդարանի Վեթերաններու, ռազմական ու միջազգային յարաբերութեան յանձնախումբին՝ խստօրէն դէմ արտայայտուելով այդ յանձնախումբին ներկայացուցած երկու բանաձեւներուն (թիւ 9 եւ 13), որոնց մէջ Ատրպէյճանի իշխանութիւնները կը փորձեն սխալ տեղեկութիւններ տարածել Արցախի հակամարտութեան եւ Խոջալուի իրադարձութիւններուն մասին:
Նամակներուն մէջ կը ներկայացուին պատմական իրականութիւնները, Ատրպէյճանի կողմէ Հայաստանի ու Արցախի վրայ շարունակուող յարձակումները եւ կոչ կ՛ըլլայ խորհրդարանականներուն, որ տեղի չտան նահանգի իշխանութեանց վրայ իրեն կամքը պարտադրելու Ատրպէյճանի իշխանութեան ջանքերուն դիմաց:
Այս մասին յաւելեալ տեղեկութեանց համար, այցելել
www.facebook.com/ANCAWesternRegion կայքը:
Յատկանշական է, որ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Արամ Համբարեան եւս բաց նամակով մը դիմած էր Միացեալ Նահանգներու բոլոր նահանգային խորհրդարաններու անդամներուն՝ կոչ ընելով անոնց, որ դէմ դնեն «ժողովրդավարութիւնը առեւանգելու» նպատակով վերջերս սաստկացած Ատրպէյճանի իշխանութեանց ջանքերուն: