City of Highland Reaffirms Its Commitment to its Sister-City Partnership with Berdzor Despite Attempts by Azerbaijan

ANCA_WR_LOGOHIGHLAND, CA — Under outside pressure from the Consulate of Azerbaijan, City of Highland Councilmember Jody Scott unsuccessfully attempted on December 10, 2013, to overturn a previous unanimous Council decision to establish a sister-city partnership with Berdzor, Nagorno Karabagh. Her failed effort was overcome by the unwavering leadership displayed by Mayor Pro Tem Larry McCallon and the remaining councilmembers who valiantly stayed on course with the partnership despite Azerbaijan’s improper attempt to exert undue foreign influence over our democratic principles and practices.
CityOfHighland

“Agents of foreign governments such as the Azeri Consul General have no business meddling into the affairs of our local governments here in the United States. The fact that the Azeri Consulate is trying to exert its influence to thwart our democracy is absolutely unacceptable to us as Americans, and the fact that a sitting local elected official can succumb to such foreign pressures is even more disconcerting,” stated ANCA Western Region Government Affairs Director Tereza Yerimyan. “Fortunately, democracy prevailed as our grassroots base in the area responded to our Action Alert and mobilized itself. We were proud to have been able to work with Mayor McCallon and the councilmembers in putting this issue to rest, and we look forward to providing the necessary assistance and resources to help their sister-city partnership with Berdzor grow and prosper in the years to come,” added Yerimyan.

Mayor McCallon presented the resolution after personally traveling to NKR and witnessing first-hand the commitment of the local Berdzor government and people to peace, democracy, and economic freedom and development. The resolution was approved by the Council with a 4-0 unanimous vote on November 26, 2013, which included Councilmember Scott before she changed her mind under Azeri influence.

In a scathing letter addressed to City of Highland Councilmembers on November 27, 2013, the Consulate of Azerbaijan criticized the Council’s decision and attempted to cast doubt by falsely accusing Armenia of ethnic cleansing against the entire population of Lachin (Berdzor). Additional letters from the Youth Wing of the New Azerbaijan Party and other citizens of Azerbaijan also flooded the councilmembers with similar false propaganda. However, Azerbaijan’s attempt failed as councilmembers learned more about Azerbaijan’s past and current human rights violations and bullying tactics against Armenia and Artsakh.

With less than a day’s notice of Councilmember Scott’s intentions to overturn the previous decision, the ANCA Western Region notified residents in the area of the foreign pressures and activated its base with an Action Alert that encouraged community members to voice their support for the sister-city.

The Republic of Nagorno Karabakh (Artsakh) is an integral part of historic Armenia that was arbitrarily carved out in 1921 by Joseph Stalin and placed under Soviet Azerbaijani administration, but with autonomous status, as part of the Soviet divide-and-conquer strategy in the Caucasus. The City of Berdzor serves as a corridor between Armenia and Artsakh and thus is strategically vital to the preservation and protection of the Armenian Nation. Nagorno Karabakh has never been part of an independent Azerbaijani state, and even declassified Central Intelligence Agency reports confirm that Nagorno Karabakh is historically Armenian and maintained even more autonomy than the rest of Armenia through the centuries. On September 2, 1991, the people of Nagorno Karabakh declared independence from the Soviet Union and became the Nagorno Karabakh Republic. On December 10, 1991, Nagorno Karabakh held an independence referendum in which 82% of all voters participated and 99% voted for independence. In response, Azerbaijan launched an all-out war against the Nagorno Karabakh Republic, targeting civilians and recruiting Islamic extremist mujahideen from Afghanistan and Chechnya to join the Azerbaijani army against Christian Armenians.

Prior to Azerbaijan’s declaration of Independence from the Soviet Union, from 1988 to 1990, it targeted the Armenian population in racially motivated pogroms in the cities of Sumgait (February 27-29, 1988), Kirovabad (November 21-27, 1988) and Baku (January 13-19, 1990). At the time, Members of Congress condemned these premeditated and officially-sponsored attacks against Armenian civilians and passed amendments and resolutions demanding respect for the democratic aspirations of the people of Nagorno Karabakh.

Despite these irrefutable facts, the Consulate of Azerbaijan and its agents made false statements about Berdzor and omitted any mention of the history which led to the declaration of independence by Armenian citizens from Soviet Azerbaijan. The Azeri agents also failed to disclose that in August of 2012, the President of Azerbaijan pardoned Ramil Safarov from his life sentence in prison, for axing to death an Armenian solider during a NATO Peace and Partnership training mission in Budapest, hailing his return to Azerbaijan as a national hero.

These facts were not lost upon Mayor McCallon and his councilmembers, as they admirably chose, true to fundamental American ideals, to support the aspirations for self-determination by the people of Nagorno Karabakh by offering sister-city assistance to the democratically elected local government in Berdzor.

The Armenian National Committee of America-Western Region is the largest and most influential Armenian American grassroots advocacy organization in the Western United States. Working in coordination with a network of offices, chapters, and supporters throughout the Western United States and affiliated organizations around the country, the ANCA-WR advances the concerns of the Armenian American community on a broad range of issues.

###

Armenian National Committee of America-Western Region
104 North Belmont Street, Suite 200
Glendale, California 91206
Phone: 818.500.1918
media@ancawr.org
www.ancawr.org

PRESS RELEASE +++ PRESS RELEASE
For Immediate Release: December 18, 2013
Contact: Elen Asatryan
Phone: 818.859.2421
Email: elen@ancawr.org


Հայլենտի Եւ Բերձորի Ստորագրած Քոյր Քաղաքներու Համաձայնագիրը Ջնջելու Պաքուի Փորձը Կը Ձախողի

ՀԱՅԼԵՆՏ.- Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 18 թուակիր հաղորդագրութեամբ մը, Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Հայլենտ քաղաքի քաղաքապետական խորհուրդի անդամ Ճոտի Սքաթի կողմէ Դեկտեմբեր 10ին տեղի ունեցած Հայլենտի եւ Արցախի Բերձոր քաղաքներուն միջեւ ստորագրուած քոյր քաղաքներու համաձայնագիրին առնչուող բանաձեւը բեկանելու փորձը, որ կատարուած էր Պաքուի ճնշումներուն տակ, ձախողած է՝ շնորհիւ քաղաքապետի պաշտօնակատար Լերի ՄըքՔելընի ու քաղաքապետական խորհուրդի մնացեալ անդամներու ջանքերուն:

«Օտար կառավարութեան գործակալները, այս պարագային՝ Լոս Անճելըսի մօտ Ատրպէյճանի հիւպատոսը, իրաւունք չունին միջամուխ ըլլալու Միացեալ Նահանգներու տեղական կառավարման մարմիններու գործերուն: Մեր ժողովրդավար երկիրին վրայ իր ազդեցութիւնը բանեցնելու ատրպէյճանցի հիւպատոսին փորձերը պարզապէս անընդունելի են եւ ցաւալի է, որ որոշ պաշտօնատարներ տեղի կու տան այդ ճնշումներուն դիմաց: Բարեբախտաբար, ժողովրդավարական սկզբունքները դարձեալ յաղթական դուրս եկան ու շրջանին մէջ մեր համակիրները կրցան իրականութիւնը բացատրել քաղաքապետական խորհուրդի անդամներուն, որոնք վերահաստատեցին Բերձորի հետ քոյր քաղաք դառնալու բանաձեւը, որուն շնորհիւ՝ քաղաքը պիտի կարենայ հարկաւոր օժանդակութիւններ ստանալ, նպաստելու համար իր բարգաւաճման», յայտարարեց Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի կառավարական հարցերու բաժանմունքի վարիչ Թերեզա Երիմեան:

Յիշեցնենք, թէ Քալիֆորնիոյ Սան Պեռնարտինօ գաւառին մէջ գտնուող Հայլենտ քաղաքը այս տարուան Նոյեմբեր 26ին պաշտօնապէս ճանչցած էր Արցախի Հանրապետութեան անկախութիւնը, միաժամանակ՝ Բերձորի հետ քոյր քաղաք դառնալու մասին հռչակագիր վաւերացնելով: Այս քայլերէն առաջ, քաղաքապետ ՄըքՔելըն Արցախ այցեցած էր՝ ականատես դառնալով ժողովրդավարութիւն հաստատելու արցախցիներու աշխատանքին:

Յատկանշական է նաեւ, որ Դեկտեմբեր 10ին քոյր քաղաքներու բանաձեւը ջնջելու առաջարկ ներկայացուցած Ճոտի Սքաթը, Նոյեմբեր 26ին ի նպաստ քուէարկած էր անոր, սակայն Նոյեմբեր 27ին, Ատրպէյճանի հիւպատոսարանը նամակով մը դատապարած էր քաղաքապետական խորհուրդին նշեալ քայլերը, որմէ ետք ատրպէյճանական կազմակերպութիւն մը ու ատրպէյճանցիներ եւս բողոքի նամակներ ղրկած էին՝ Արցախի եւ Բերձորի պատմութիւնը խեղաթիւրել փորձելով:
Ասոր զուգահեռ, Հայ Դատի յանձնախումբը արշաւ մը սկսած էր, որպէսզի կարելի ըլլայ Հայլենտի քաղաքապետական խորհուրդին վրայ բանեցուող այս անարդար ճնշումին հակադարձել:

Հայլենտի քաղաքապետական խորհուրդը դարձեալ յոյս յայտնած է, որ այս համաձայնութեան շնորհիւ կարելի պիտի ըլլայ սերտ յարաբերութիւններ հաստատել քաղաքին ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքին միջեւ:

Քաղաքապետական խորհուրդին վաւերացուցած հռչակագիրով, Հայլենտ քաղաքը յայտարարած էր, թէ պաշտօնապէս կը ճանչնայ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անկախութիւնը եւ կոչ կ՛ընէ Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսին եւ նախագահին, որ աջակցին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքին ու անոր ժողովրդավար անկախութեան, որպէսզի կարելի ըլլայ Արցախը ներգրաւել միջազգային հանրութեան կառուցողական ջանքերուն մէջ՝ հասնելու համար ռազմավարական կարեւոր այդ տարածաշրջանէն ներս կայունութեան հաստատման եւ հակամարտութեան արդար ու երկարատեւ լուծման:

Այս տարուան Ապրիլ 10ին, Միացեալ Նահանգներու Մէյն նահանգը եւս ճանչցած էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անկախութիւնը, իսկ Ապրիլ 23ին, Քալիֆորնիոյ Ֆրեզնօ գաւառի վերահսկիչներու խորհուրդը ճանչցած էր Արցախի անկախութիւնը՝ հանդիսանալով Քալիֆորնիոյ առաջին գաւառը, որ պաշտօնապէս կը ճանչնայ Արցախի անկախութիւնը: Գաւառը նաեւ կոչ ըրած էր Քալիֆորնիոյ օրէնսդիր մարմիններուն, որ նմանապէս ճանչնան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անկախութիւնը:
2012ի Օգոստոս 6ին, Արցախի անկախութիւնը ճանչցած էր նաեւ Մեսեչուսեցի նահանգային խորհրդարանը: