Catholicosate of Ciclicia Leaders and Lawyers Outline Lawsuit Seeking Turkey’s Return of Historic Christian Site‏‏

WASHINGTON, DC – Leaders and lawyers representing the Catholicosate of Cilicia held a press conference earlier today at the National Press Club to discuss their lawsuit against the Turkish Government seeking the return of the historic seat of the Catholicosate, located in Sis (currently Kozan), one-time capital of Cilician Armenia, reported the Armenian National Committee of America (ANCA).

The press conference featured remarks by Archbishop Oshagan Choloyan, Prelate of the Armenian Apostolic Church of the Eastern United States; Teny Pirri-Simonian, Senior Advisor to the Armenian Catholicosate of Cilicia; Payam Akhavan, former UN prosecutor at The Hague and lead international counsel in this case, and; Cem Sofuoglu, Turkish human rights lawyer and local counsel. They were joined by ANCA Executive Director Aram Hamparian, who shared the Armenian American community’s support for the just legal claims of the Armenian Church and, more broadly, spoke to the efforts of Armenians worldwide to secure international justice for the Armenian Genocide.

Video from the press conference

In his remarks, Archbishop Choloyan reviewed the spiritual history of the Sis Catholicosate, noting the central role it played in Armenian religious life until the Armenian Genocide of 1915. “We are,” said the Archbishop, “asking for the return of our land in order to worship there – as we did for a 1000 years. I know that the land is ours. I know that the land recognizes her master.”

In her comments, Pirri-Simonian reviewed the history of this legal case, highlighting the leadership of His Holiness Aram I in convening conferences and consulting with international legal experts to prepare a compelling legal case for the return of the Sis Catholicosate. She underscored His Holiness Aram I’s commitment to convey “more than memory” to coming generations, by securing – in very concrete ways – the return of the Armenian nation’s spiritual heritage.

Lead attorney Akhavan emphasized that: “This case really is about translating the demand for justice into a very concrete case – and that case is the return to the Catholicosate of the Holy See of Cilicia of its historical seat in present day Kozan.” He added that: “It is a concrete demand for the return of property based on the rights of the Catholicosate, the legal personality of which was never extinguished, and it is about the right of religious worship. As someone who is not Armenian but who stands in solidarity with the struggle of the Armenians for justice, this is a remarkable story of hope; it is a remarkable story of the resilience of the human spirit 100 years after these abominable acts that there is still the hope to return.”

Akhavan explained that: “From 1915 onward, Turkey adopted a series of laws on abandoned properties – and of course, abandoned properties is a euphemism used to confiscate the properties of millions of Armenians that once were inhabitants of Ottoman Turkey. Under the 1923 Treaty of Lausanne, the Republic of Turkey undertook under international law to respect the rights of what was termed, under the treaty, non-Muslim minorities.” He added that: “The laws on abandoned properties were designed to deny the Armenians the right to reclaim their properties. In addition, given the tremendous religious significance of this property, the denial of the property rights in this relation also implicates the right of Turkey’s Christian minority, in this case the extended minority that exists in much smaller numbers in Turkey, to freely worship.” Commenting on the legal prospects of the case, Akhavan voiced his “sincere hope that this case will succeed before the Turkish Constitutional Court, failing which the Catholicosate has announced its intention to appeal any adverse judgment to the European Court of Human Rights in Strasbourg.”

Local counsel Sofuoglu pointed out the ground-breaking nature of the case, noting that: “The case I filed on Monday is the first property case of this nature – the returning of religious properties to their original owners.” He also fielded questions from the press about the legal details of the case in the context of Turkey’s legal system.

Hamparian noted that the Armenian Church’s case is a strong one that will prevail on its own merits, while also sharing insights regarding the broader meaning of efforts to secure the rightful return of Armenian religious properties: “The restoration of the Catholicosate of Sis would,” he stressed, “represent an act of justice, a first step toward the legal return of the Armenian Church and its faithful to their lawful place in their rightful homeland. It would, as well, mark a meaningful milestone in the Armenian nation’s journey toward a just resolution of the Armenian Genocide.”

In a statement distributed to the press, Hamparian wrote: “The Armenian Genocide is an international crime, perpetrated by a state against an entire nation. The ongoing consequences of this crime – territorial, demographic, economic, geopolitical, cultural, and otherwise – threaten the modern-day security of the Armenian homeland and the viability of the Armenian nation. A truthful and just resolution of the Armenian Genocide – should, of course, address individual and community claims, including those of the church. But, more broadly, a comprehensive settlement of this crime must be international in scope and national in character, providing for the long-term security of the Armenian homeland and the enduring survival of the Armenian nation.”

Congressman Adam Schiff (D-CA) welcomed the case, noting, “I applaud the lawsuit filed in Turkish court to regain ownership of the Catholicosate of the Great House of Cilcia which was confiscated during the Armenian Genocide. This ancient and sacred site must be returned to its rightful owners nearly a century after it was pillaged by the Ottoman Empire. Armenians are right to pursue all legal avenues to obtain justice and to seek the return of what is rightfully theirs.”

The Catholicosate’s St. Sophia church and monastery, and their surrounding lands, are located in the city of Kozan, in the Adana Province of the present-day Republic of Turkey. This headquarters, a center of Armenian religious life for more than seven centuries, was illegally stolen by the Turkish Government during the Armenian Genocide.

Click here to learn more about the historic significance of the Catholicosate of Cilicia headquarters in Sis.

Photo: (L-R) Aram Hamparian, Archbishop Oshagan Choloyan, Payam Akhavan, Teny Pirri-Simonian, Cem Sofuoglu

«Նիւ Եորք Թայմզ» Կ՛անդրադառնայ Կաթողիկոսարանի Յարուցած Դատին . Ուաշինկթընի Մէջ Կատարուած Մամլոյ Ասուլիսի Ճամբով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Կը Վերաշեշտէ Սիս Կաթողիկոսարանի Վերադարձի Պահանջքը

(ԱԶԴԱԿ) Քանի մը ժամ առաջ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան նախաձեռնութեամբ եւ Ուաշինկթընի Հայ դատի գրասենեակին աջակցութեամբ մամլոյ ասուլիս մը տեղի ունեցաւ Ուաշինկթընի Մամլոյ ազգային ակուբին մէջ: Հրաւիրուած էին Ուաշինկթընի մէջ գործող Միացեալ Նահանգներու մամլոյ կարեւոր օրկանները: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կողմէ տրուած մամլոյ ասուլիսին մասնակցեցան Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան թեմի առաջնորդ Օշական արք. Չօլոյեան, Ազգային Կեդրոնական վարչութեան անդամ դոկտ. Տրդատ Մանկիկեան, Ժընեւի համալսարանի դասախօս եւ դատի յանձնախումբի աշխատանքը համադրող Թենի Սիմոնեան, Մեքկիլ համալսարանի Միջազգային օրէնքի դասախօս եւ Եւրոպայի մարդկային իրաւանց դատարանի մօտ փաստաբան, դոկտ. Ախաւան Բայյամ, Մարդկային իրաւանց եւ կալուածային հարցերու փաստաբան դոկտ. Ճեմ Սոֆուօղլու, եւ Ուաշինկթընի Հայ դատի գրասենեակի տնօրէն Արամ Համբարեան:

Մամլոյ ասուլիսին բացումը կատարելով` Օշական արք. Չօլոյեան Արամ Ա. կաթողիկոսին անունով ողջունեց ներկաները եւ ընդհանուր գիծերու մէջ ներկայացուց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան պահանջքը: Ապա խօսք առաւ Արամ Համբարեան եւ անդրադարձաւ Միացեալ Նահանգներու քոնկրեսին տուած որոշումին` Թուրքիոյ բռնագրաւած եկեղեցիներու գծով, եւ այդ ծիրին մէջ կարեւոր նկատեց Անթիլիասի կաթողիկոսութեան առած ներկայի իրաւական քայլը:

Թենի Սիմոնեան անդրադարձաւ անցնող շուրջ երեք տարիներուն վեհափառ հայրապետին կողմէ նշանակուած իրաւական յանձնախումբին կատարած աշխատանքին: Ապա յաջորդաբար խօսք առին Սօֆուօղլու ու դոկտ. Ախաւան Բայյամ, որոնք լայնօրէն պարզեցին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կողմէ առնուած իրաւական քայլին կրօնական, իրաւական ու քաղաքական երեսները: Ապա անոնք պատասխանեցին ներկայ թղթակիցներուն կողմէ ուղղուած հարցումներուն:

«Ազդակ» հեռաձայնային կապ հաստատեց Ուաշինկթընի Հայ դատի գրասենեակին հետ եւ զրուցեց Ամերիկայի Հայ դատի գրասենեակի բանբեր Եղիսաբէթ Չուլճեանին հետ, որ ըսաւ, թէ կաթողիկոսարանին յարուցած դատին արդէն իսկ անդրադարձած է աշխարհահռչակ «Նիւ Եորք Թայմզ»-ը` աւելցնելով, որ հետագային եւս աւելի ընդարձակ յօդուածով թերթը այս մասին երկրորդ հրապարակում պիտի կատարէ:

Մամլոյ ասուլիսին ներկայ եղած են համաշխարհային լրատուամիջոցներ, որոնց կարգին`«Ռոյթըրզ», ինչպէս նաեւ թրքական եւ հայկական մամլոյ ներկայացուցիչներ: Գրասենեակին կողմէ աշխատանքը կը շարունակուի` ամերիկեան կարեւորագոյն լրատուամիջոցները այս հարցին մասին իրազեկելու նպատակով:

Յայտնենք, որ ամերիկեան մամլոյ շրջանակներուն մէջ մեծ հետաքրքրութիւն սկսած է այս ուղղութեամբ: «Նիւ Եորք Թայմզ»-ի կողքին այլ մամլոյ օրկաններ կապ հաստատած են կազմակերպիչ յանձնախումբին հետ եւ առաջարկած են առանձին հարցազրոյցներ ունենալ փաստաբաններուն հետ:

Նշենք, որ մամլոյ ասուլիսին ներկայ եղած են նաեւ Միջին Արեւելքի քրիստոնէութեան պաշտպանութեան լծուած կառոյցներու ներկայացուցիչները: Արամ Ա. կաթողիկոսին կողմէ տրուած տեղեկութեան համաձայն, յառաջիկային նոյն հարցին վերաբերող մամլոյ ասուլիսներ պիտի կազմակերպուին Ժընեւի, Փարիզի եւ այլ շրջաններու մէջ: