Azerbaijan Continues to Deny the Destruction of Religious and Cultural Heritage of Armenians

Ottawa– The Armenian National Committee of Canada (ANCC) is marking the 12th anniversary of Azerbaijan’s destruction of the historic Armenian cemetery of Djulfa by calling on the Canadian government to hold Azerbaijan accountable for the systematic destruction of Armenian historical, cultural and religious sites and monuments.

On December 10, 2005, the government of Azerbaijan began the final demolition of the historic Armenian cemetery in Djulfa, an ancient Armenian city now located in Azerbaijan. This marked the final blow to the 10,000 intricately hand carved “khachkars” (stone crosses) which were erected between the 6th through the 17th centuries. Khachkars are a uniquely Armenian form of stone carving which UNESCO has recognized as being both culturally and religiously significant to the Armenian people and constituting part of humanity’s shared intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding.

President of the ANCC, Shahen Mirakian stated “The Armenian monuments represent unique architectural value and the international community should be aware of the policy of their destruction that can only be defined as cultural genocide”

By December 15, 2005, the final destruction was complete. Approximately 200 Azerbaijani soldiers gathered at the Nakhichevan-Iran border to desecrate the remaining grave markers at the Djulfa Armenian cemetery. The cemetery has since been replaced with an Azerbaijani military training base.

Despite clear evidence and condemnation by international bodies such as the European Parliament and International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), Azerbaijani authorities continue to deny this crime, while still promoting the destruction of all Armenian religious and cultural sites in the country.

Mr. Mirakian called upon the Canadian government to exert the necessary pressure on the Azerbaijani government to end this campaign. “The annihilation of the civilization of a people is incompatible with any country aspiring to become an honest broker for peace, justice and equality around the world. Azerbaijan cannot be regarded as such, until it faces its own history, and respects the rights and freedoms of other nations” concluded Mirakian.

***

The ANCC is the largest and the most influential Armenian-Canadian grassroots human rights organization. Working in coordination with a network of offices, chapters, and supporters throughout Canada and affiliated organizations around the world, the ANCC actively advances the concerns of the Armenian-Canadian community on a broad range of issues and works to eliminate abuses of human rights throughout Canada and the world.

Հայ դատի հանձնախումբը Կանադային կոչ է արել պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման համար

(ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ) Կանադայի Հայ դատի հանձնախումբը Կանադայի կառավարությանը կոչ է անում պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին հայկական պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների ոչնչացման համար: Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, Կանադայի Հայ դատի հանձնախումբը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի կողմից Նախիջևանում հայկական գերեզմանոցի ոչնչացման 12-րդ տարելիցի նախաշեմին:

Հայտարարության մեջ նշվում է, որ 2005թ. դեկտեմբերի 10-ին Ադրբեջանի իշխանությունները սկսել են ներկայում Ադրբեջանի տարածքում գտնվող հին հայկական Ջուղա քաղաքի գերեզմանատան վերջնական ոչնչացման գործընթացը: Նշվում է, որ այդ ամենի արդյունքում ադրբեջանցիների կողմից ոչնչացվել է 10 հազար խաչքար:

Կանադայի Հայ դատի հանձնախումբը հիշեցրել է, որ հայկական խաչքարն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում:

Կանադայի Հայ դատի հանձնախմբի նախագահ Շահեն Միրաքրյանը նշել է, որ հայկական հուշարձանները յուրահատուկ ճարտարապետական արժեք են, և միջազգային հանրությունը պետք է տեղյակ լինի Ադրբեջանի կողմից դրանց ոչնչացման քաղաքականությանը:

Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են ժխտել այդ հանցագործությունը և շարունակում են խթանել հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը: Կանադայի Հայ դատի հանձնախումբը Կանադայի կառավարությանը կոչ է արել ճնշում գործադրել Ադրբեջանի իշխանությունների վրա` նրանց կողմից հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման քաղաքականությանը վերջ դնելու համար: