ARMENIAN NATIONAL COMMITTEE OF AMERICA EASTERN REGION 9TH ANNUAL BANQUET TO BE HELD IN DETROIT

ANCA-ER Banquet Comes to the Midwest First Time Since its Inception

Detroit, MI — Armenian Americans throughout the Eastern U.S. – especially from the Midwest – will be joining together to celebrate a year of civic activism at the 9th annual Armenian National Committee of America (ANCA) Eastern Region Banquet, to be held on Saturday, November 14, 2015 in Detroit, MI.

“After eight years of successful events hosted in our East Coast communities, we look forward to bringing the ANCA-ER Banquet to the Midwest first time in its history. The banquet will spotlight our grassroots activism and the expansion of a broad range of ANCA-ER projects,” said ANCA Eastern Region Chairman Steve Mesrobian. “Our banquet committee is working hard to organize an unforgettable evening dedicated to the committed and passionate community advocates who work tirelessly day and night organizing Armenian Genocide centennial commemorations, Baku and Sumgait Pogrom vigils, fighting for Artsakh’s freedom and much more.”

The November 14th banquet, sponsored by the ANCA Eastern Region Endowment Fund, will begin with an elegant cocktail reception and silent auction at 5:00 p.m., followed by dinner and awards ceremony at 6:00 p.m. The event will take place in the heart of Detroit at the prestigious The Westin Book Cadillac Hotel located at 1114 Washington Blvd, Detroit, Michigan 48226.

ANCA-ER Board Member and banquet committee co-chair Dr. Hovig Kouyoumdjian noted, “The Armenian Cause has propelled and gained new dimensions of joining the efforts of Armenians from the entire world. Hosting the 9th Armenian National Committee of America-Eastern Region banquet in the Midwest region, and especially Detroit, is clear message of renewed determination and persistent progress to face the next challenges of the Armenian nation.”

This year’s theme for the banquet is moving beyond the centennial commemoration of the Armenian Genocide, recognizing all the success attained as part of this grand effort and focusing on the work that still lies ahead to achieve full and just resolution for this international crime. “Yesterday, today, and beyond our work continues,” said ANCA-ER Board Member Tsoleen Sarian. “Building upon the knowledge and experience of the past century, we look ahead to redoubling our efforts to advocate for the Armenian Cause. Our march to justice carries on.”

Award recipients for the 2015 ANCA Eastern Region Annual Banquet will be announced in the coming days. Additional information is available at: http://www.anca.org/erbanquet. The hashtag #ERbanquet will be used in the social media for posts, pictures, and announcements.

For the details on hotel reservations call 1-800-241-3333 and reference the name “ANCA” to get the reduced rate of $149/night for the rooms.

The ANCA Eastern Region Endowment Fund is a 501(c)(3) charitable and educational organization that supports the Armenian National Committee of America Eastern Region in outreach to Armenian American communities.

ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՄԷՋ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԸ՝ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 14-ԻՆ

ՏԻԹՐՈՅԹ.- Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ յառաջիկայ Նոյեմբեր 14ին, տեղի պիտի ունենայ Հայ Դատի տարեկան ձեռնարկը:
Այս իններորդ հաւաքը առաջին անգամ ըլլալով պիտի կատարուի Միացեալ Նահանգներու կեդրոնական շրջանի նահանգներէն՝ Միշիկընի մէջ: Ձեռնարկը տեղի պիտի ունեայ, շրջանէն ներս հանրածանօթ Westin Book Cadillac (1114 Washington Blvd, Detroit, Michigan) պանդոկի սրահներէն մէկուն մէջ:
Ձեռնարկը պիտի սկսի կէսօրէ ետք ժամը 5։00ին հիւրասիրութեամբ, ապա ժամը 6:00ին պիտի սկսի ճաշկերոյթը, որուն ընթացքին լուսարձակի տակ պիտի առնուին Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Հայ Դատի յանձնախումբի վերջին մէկ տարուան իրագործումները: Նաեւ պիտի մեծարուին շարք մը անձնաւորութիւններ, որոնք Հայ Դատի բնագաւառէն ներս անաչառօրէն գործած են:
Այս գծով, Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Հայ Դատի յանձնախումբի ներկայացուցիչ Սթիւ Մեսրոպեան կը յայտնէ թէ, արդէն կազմուած է յատուկ յանձնախումբ մը, կազմակերպելու համար այս ձեռնարկը:
Յաւելեալ մանրամասնութիւններու եւ յատկապէս պանդոկէն ներս սենեակ ապահովելու համար, կապ հաստատել 1-800-241-3333 թիւին: