ANCA-WR TO HOLD TOWN HALL MEETINGS IN COLORADO AND UTAH

Los Angeles, CA – As part of its ongoing outreach initiative throughout the western United States, the Armenian National Committee of America – Western Region (ANCA-WR) will hold back-to- back Town Hall Meetings in the states of Colorado and Utah. The Colorado Town Hall meeting will take place on Sunday, March 16, 2014, 4:00PM, at Church of God, 9375 Gaylord St., Thornton, CO followed by another in Utah scheduled for Wednesday, March 19, 2014, 7:00pm at Arbat, 375 E. 3300 S, Salt Lake City, UT.

“The best part about our town halls is that it allows for a two-way conversation with members of the community. While attendees learn about our work, issues facing Armenian communities across the United States, and how they can make an impact locally, we gain better insight on local challenges and the kinds of resources needed in the area,” stated ANCA WR Executive Director, Elen Asatryan. “We know that the Colorado and Utah Armenian communities have seen a significant change in demographics and growth in the past 10 years and are confident that the town hall meetings will serve as a strong foundation in incorporating strategies that will help attend to these changes,” added Asatryan.

The ANCA-WR town hall series is an effort to reactivate and engage Armenian American communities throughout the Western United States. The meetings are led by ANCA-WR senior staff and Executive Board members, who provide attendees with an overview of the organization, its priorities, and recent developments effecting Armenian-Americans, Armenia and Artsakh. After the presentation, community members have an opportunity to ask questions, discuss issues of concern, make recommendations, and learn about ways to get involved with ANCA efforts locally.

The March 16th Colorado and Utah Town Hall Meetings and the March 19th Utah Town Hall Meeting, which will be led by ANCA-WR Executive Director Elen Asatryan and ANCA-WR Legislative Affairs Director Haig Baghdassarian succeed those held in Houston, TX, Seattle, WA, Phoenix, AZ, Las Vegas, NV, Fresno, CA, San Francisco, CA, and Boise, Idaho.

For more information about the upcoming ANCA Town Hall meetings
individuals are encouraged to contact the ANCA-WR office by emailing info@ancawr.org or by calling 818.500.1918.

The Armenian National Committee of America-Western Region is the largest and most influential Armenian American grassroots advocacy organization in the Western United States. Working in coordination with a network of offices, chapters, and supporters throughout the Western United States and affiliated organizations around the country, the ANCA-WR advances the concerns of the Armenian American community on a broad range of issues.

Հայ Դատի Քննարկումներ Քոլորատոյի Եւ Եութայի Մէջ

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Շարունակելով Արեւմտեան Ամերիկայի ոչ հայաշատ շրջաններուն մէջ սկսած Հայ Դատի քննարկումներու շարքը, Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը Մարտ 16ին ու 19ին երկու հաւաքներ կազմակերպած է յառջորդաբար Քոլորատոյի եւ Եութայի մէջ:

Քոլորատոյի քննարկումը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, Մարտ 16ին, կ.ե. ժամը 4ին, «Աստուծոյ Եկեղեցի»ի (Church of God) սրահին մէջ, որուն հասցէն է՝ 9375 Gaylord St., Thornton, CO, իսկ Եութայի հանդիպումը՝ Չորեքշաբթի, Մարտ 19ին, երեկոյեան ժամը 7ին, «Արբաթ» սրահին մէջ (375 E. 3300 S, Salt Lake City, Utah):
Յաւելեալ տեղեկութեանց համար, դիմել info@ancawr.org հասցէին կամ (818) 500-1918 թիւին: