ANCA-WR Road Trip to Bay Area and Fresno

San Francisco, California – Earlier today, the Armenian National Committee of America – Western Region (ANCA-WR) announced that the Board of Directors and staff would be taking a road trip to the Bay Area and Fresno to host several Town Halls. On Friday,August 11 at 7:30 PM, the Armenian National Committee of America – Western Region (ANCA-WR) and ANCA San Francisco Bay Area will host an ANCA Town Hall at Saroyan Hall 825 Brotherhood Way in San Francisco. A second Town Hall will take place at The Silicon Valley Armenian Community Center, 929 E. Duane Avenue, in Sunnyvale on Saturday, August 12 at 7:30 PM. The third, and final Town Hall of the series will be hosted on Sunday, August 13 at 4:00 PM by ANCA-WR and ANCA-Central Valley Chapter at the Armenian Community Center, 2348 Ventura Street, in Fresno.

“The ANCA-WR Board and Staff are eager to go on our first Road Trip to Northern California to meet our communities there to discuss our priorities and engage in a healthy exchange of ideas,” remarked ANCA-WR Chair Nora Hovsepian. “Our vibrant Northern California communities are vital to our strength in the State, and we look forward to continued successes by our local ANCA chapters in those areas.”

“We are excited to have the ANCA-WR Board of Directors in San Francisco to inform the Community about ANCA initiatives.” noted Matt Senekerimian, ANCA-San Francisco Bay Area Chair. “We are excited to host the ANCA-WR Board and Staff for a Town Hall meeting in Fresno. It is important for ANCA-WR to hear about issues significant to Fresno Armenian-Americans,” added ANCA-Central California’s Sevag Tateosian

The ANCA-WR Town Hall series is an effort to activate and engage Armenian American communities throughout the Western United States. The meetings are led by ANCA-WR Board Members, who provide attendees with an overview of the organization, its priorities on the local, state, and federal levels, and recent developments affecting Armenian-Americans, Armenia, and Artsakh. During the townhalls, community members have an opportunity to ask questions, discuss local community needs, make recommendations, and learn about ways to get involved with ANCA.

Further details about this and upcoming townhalls will be available on our website, as well as our social media channels. For additional information regarding the ANCA Town Halls in San Francisco and Sunnyvale, please call the ANCA-WR office at 818.500.1918 or email info@ancawr.org.

The Armenian National Committee of America-Western Region is the largest and most influential Armenian American grassroots advocacy organization in the Western United States. Working in coordination with a network of offices, chapters, and supporters throughout the Western United States and affiliated organizations around the country, the ANCA-WR advances the concerns of the Armenian American community on a broad range of issues.

Հայ Դատի Հանրային Քննարկումներ Սան Ֆրանսիսքոյի Եւ Ֆրեզնոյի Մէջ

(ԱՍՊԱՐԷԶ) ՍԱՆ ՖՐԱՆՍԻՍՔՕ.- Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Օգոստոս 11ին, 12ին եւ 13ին, Հայ Դատի հանրային երեք քննարկումներ տեղի պիտի ունենան Սան Ֆրանսիսքոյի Ծովածոցին եւ Ֆրեզնոյի մէջ։ Քննարկումներուն իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերեն Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի վարչութենէն եւ անձնակազմէն անդամներ։

«Սոյն հաւաքները առիթ պիտի ըլլան նշեալ համայնքներուն հետ քննարկելու Հայ Դատի առաջնահերթութիւնները եւ կարծիքներու առողջ փոխանակում կատարելու։ Հիւսիսային Քալիֆորնիոյ մեր աշխոյժ համայնքները կենսական են նահանգին մէջ մեր քաղաքական ուժի ամրապնդման համար», կը յայտնէ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետուհի Նորա Յովսէփեան։

Սան Ֆրանսիսքոյի Ծովածոցի շրջանին մէջ տեղի պիտի ունենան հանրային երկու հաւաքներ։ Սան Ֆրանսիսքօ քաղաքի հաւաքը տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, Օգոստոս 11ին, երեկոյեան ժամը 7։30ին, Հայ կեդրոնի «Սարոյեան» սրահին մէջ (825 Brotherhood Way), իսկ Սիլիքոն Հովիտին մէջ ծրագրուած հաւաքը պիտի կայանայ Շաբաթ, Օգոստոս 12ին, երեկոյեան ժամը 7։30ին, Սանիվէյլի Հայ կեդրոնին մէջ (929 E. Duane Avenue)։ Ֆրեզնոյի հաւաքը պիտի կայանայ շրջանի Հայ կեդրոնին մէջ (2348 Ventura Street), կ.ե. ժամը 4ին։

Յաւելեալ տեղեկութեանց համար, դիմել (818) 500-1918 թիւին կամ info@ancawr.org հասցէին։