ANCA-Western Region Issues Preliminary General Election Endorsements for California

YOUR VOICE MATTERS THIS NOVEMBER 8

LOS ANGELES – Just in time for all those across the Golden State who will receive their vote by mail ballots this week, the Armenian National Committee of America-Western Region (ANCA-WR) today released its extensive list of endorsed candidates running in California’s Statewide General Election set for November 8. These endorsements, based on a broad array of pro-Armenian policy considerations, include:

California State Senate

Scott Wiener (D-11)

Scott Wilk (R-21)

Anthony Portantino (D-25)

Ricardo Lara (D-33)

California State Assembly

Mark Levine (D-10)

Mae Torlakson (D-14)

Catherine Baker (R-16)

Kansen Chu (D-17)

Jim Patterson (R-23)

Joaquin Arambula (D-31)

Raul Bocanegra (D-39)

Chris Holden (D-41)

Ardashes “Ardy” Kassakhian (D-43)

Matt Dababneh (D-45)

Adrin Nazarian (D-46)

Cheryl Brown (D-47)

Richard Bloom (D-50)

Ian Calderon (D-57)

Reggie Jones-Sawyer (D-59)

Anthony Rendon (D-63)

Mike Gipson (D-64)

Los Angeles County Supervisors

Kathryn Barger – District 5

The ANCA-Glendale Chapter had also previously issued its support and endorsement for the local Yes on Measure GC set to benefit Glendale Community College on the November ballot.

“The ANCA-WR is proud to support our strongest advocates in Sacramento and to build new relationships with the most promising candidates in this year’s General Election who will represent our diverse communities throughout the Golden state,” remarked Executive Director Elen Asatryan. “With the Armenian-American vote positioned to play a decisive role in a number of close races, the ANCA-WR and its local chapters will be active in continuing to register new voters and turning out the community at the ballot box because there is much as stake in this election. We have the opportunity to shape policy and elect candidates who will properly represent us, and it is the responsibility of every eligible voter to exercise this right and make our unified voice heard,” she added.

During the June 7 Primary Elections, Armenian-Americans cast their ballot in record numbers, achieving their highest turnout rate in history in districts like the 43rd Assembly, 25th Senate and LA Supervisor’s 5th districts.

The voice of these voters will be even more pivotal during the General Election, where ANCA-WR favored candidate, Glendale City Clerk Ardashes “Ardy” Kassakhian, will face off with Laura Friedman.

The 43rd overlaps with CA Senate District 25, where former Assemblymember and strong advocate for the Armenian Community Anthony Portantino, is in the runoff with LA Supervisor Michael Antonovich. In both cases, the Armenian American community represents a significant voting block that can assist in the victory of a friendly candidate in a close race.

The majority of the current endorsements include incumbents who have served as a strong voice for the community. The ANCA-WR will continue to issue endorsements as more candidates are vetted and commit to appropriately representing their constituencies. This endorsement process includes a careful review of each members’ record on issues like Armenian Genocide recognition, implementation of Genocide curriculum, the Republic of Artsakh, and support for various local initiatives. Once they have passed the review process, candidates are interviewed by their local chapter representatives and regional leadership before a decision to endorse is made.

Armenian American voters are widely expected to turnout in record numbers to participate in what will be historic national and statewide elections. The Armenian American community, long recognized as a highly motivated and engaged electorate, is set to play a game-changing role in a number of key races. The ANCA-WR encourages all Armenian-Americans take advantage of this historic opportunity, by uniting in support of our friends and ensuring a record level of participation in the elections.

In order to vote, you must be registered. To register to vote online, request a vote by mail ballot, review sample ballot and find polling location visit www.hyevotes.org or call 818.806.8683. The last day to register in order to vote on November 8 is October 24, while the last day to request vote-by-mail ballots is November 1st. To learn about ANCA-WR endorsed candidates visit www.ancawr.org/2016Elections. Polls will open from 7AM-8PM on Election Day, Tuesday, November 8.

The Armenian National Committee of America-Western Region is one of the largest and most influential Armenian American grassroots organizations in the Western United States and working with their network of local offices and chapters through the region, the ANCA-WR makes sure the concerns of the Armenian American community are well understood and strongly supported.

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբի Յանձնարարականները՝ Համայնքային Ընտրութեանց Գծով

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը հրապարակած է Նոյեմբեր 8ին կայանալիք նահանգային եւ տեղական ընտրութեանց իր յանձնարարականները, նկատի ունենալով շրջանի հայութիւնը յուզող հարցերուն նկատմամբ թեկնածուներուն կեցուածքները։

Ստորեւ՝ Հայ Դատի յանձնարարականները.

ՔԱԼԻՖՈՐՆԻՈՅ ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ ԾԵՐԱԿՈՅՏ

– Սքաթ Ուինըր (Դ., 11րդ ընտրատարածք)

– Սքաթ Ուիլք (Հ., 21րդ ընտրատարածք)

– Էնթընի Փորթանթինօ (Դ., 25րդ ընտրատարածք)

– Ռիքարտօ Լարա (Դ., 33րդ ընտրատարածք)

ՔԱԼԻՖՈՐՆԻՈՅ ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

– Մարք Լեւին (Դ., 10րդ ընտրատարածք)

– Մէյ Թորլըքսըն (Դ., 14րդ ընտրատարածք)

– Քեթրին Պէյքըր (Հ., 16րդ ընտրատարածք)

– Քենսըն Չու (Դ., 17րդ ընտրատարածք)

– Ճիմ Փեթըրսըն (Հ., 23դ ընտրատարածք)

– Ժօաքին Արամպուլա (Դ., 31րդ ընտրատարածք)

– Քրիս Հոլտըն (Դ., 41րդ ընտրատարածք)

– Արտաշէս «Արտի» Քասախեան (Դ., 43րդ ընտրատարածք)

– Մեթ Տապապնէ (Դ., 45րդ ընտրատարածք)

– Ատրին Նազարեան (Դ., 46րդ ընտրատարածք)

– Շերըլ Պրաուն (Դ., 47րդ ընտրատարածք)

– Ռիչըրտ Պլում (Դ., 50րդ ընտրատարածք)

– Իըն Քալտերոն (Դ., 57րդ ընտրատարածք)

– Ռեճի Ճոնզ (Դ., 59րդ ընտրատարածք)

– Էնթընի Ռենտոն (Դ., 63րդ ընտրատարածք)

– Մայք Կիփսըն (Դ., 64րդ ընտրատարածք)

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ ԳԱՒԱՌԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ

– Քեթրին Պարկըր (5րդ ընտրատարածք)

Նշենք, որ Կլենտէյլի Հայ Դատի յանձնախումբը որոշած է աջակցիլ տեղական «GC» բանաձեւին, նպաստելու համար Կլենտէյլի համայնքային քոլեճի բարգաւաճման։

Յունիս 7ին կայացած նախնական ընտրութիւններուն, շրջանի հայութիւնը մրցանիշ հաստատած էր իր մասնակցութեան համեմատութեամբ, յատկապէս նահանգային խորհրդարանի 43րդ ընտրատարածքի, նահանգային Ծերակոյտի 25րդ ընտրատարածքի եւ Լոս Անճելըս գաւառի 5րդ ընտրատարածքի քուէարկութեանց ընթացքին։ Այս հանգրուանին, հայութեան քուէն աւելի՛ կարեւոր պիտի ըլլայ, յատկապէս 43րդ ընտրատարածքին մէջ, ուր Արտաշէս Քասախեանի դէմ կը մրցակցի Լորա Ֆրիտմընը։ Ծերակոյտի 25րդ ընտրատարածքի ընտրութիւններուն եւս Էնթընի Փորթանթինոյի աջակցիլը կարեւոր է, որովհետեւ ան շարունակաբար նեցուկ կանգնած է հայ համայնքին։

«Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը հպարտ է աջակցելով այս թեկնածուներուն, որոնք ամերիկահայ համայնքին վստահելի աջակիցներ են Սաքրամենթոյի մէջ», կը յայտնէ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Էլէն Ասատրեան, նշելով, որ այս յանձնարարականները կատարուած են Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին եւ Հայ Դատի տեղական մասնաճիւղերուն հետ համագործակցաբար, նկատի ունենալով թեկնածուներուն հայանպաստ կեցուածքներն ու անոնց անցեալի գործունէութիւնը:

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կոչ կ՛ընէ շրջանի հայութեան, որ աշխոյժ մասնակցութիւն բերէ Նոյեմբեր 8ի ընտրութիւններուն: Անոնք, որոնք ցարդ չեն արձանագրուած քուէարկելու, պէտք է արձանագրուին մինչեւ Հոկտեմբեր 24, որպէսզի կարենան իրենց մասնակցութիւնը բերել Նոյեմբեր 8ի ընտրութիւններուն:

Յաւելեալ տեղեկութեանց համար, դիմել Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի «Հայ Վոթս» յանձնախումբին՝ (818) 806-8683 թիւով, կամ այցելել www.hyevotes.org կայքը եւ www.ancawr.org/2016Elections կայքէջը: