ANCA-Western Region Endorses Sanders Over Clinton in California Democratic Primary

Calls on Golden State’s Armenian-American Electorate to Back Sanders on June 7th

GLENDALE—The Armenian National Committee of America – Western Region on Wednesday endorsed Vermont Senator Bernie Sanders as the Democratic candidate in the California presidential primary to be held on June 7. The ANCA-WR believes that Sanders is best positioned to advance foreign policies and international humanitarian principles supported by California’s Armenian-American electorate.
“The Armenian National Committee of America- Western Region is proud to endorse Bernie Sanders in California’s June 7th Democratic presidential primary as the only candidate with a proven record of consistent and strong support for issues that advance the Armenian Cause,” said ANCA-WR Chairwoman Nora Hovsepian.
As a member of the U.S. House of Representatives (1991-2007) and U.S. Senate (2008-present), Bernie Sanders has supported Armenian Genocide legislation, Section 907 restrictions on U.S. assistance to Azerbaijan, and efforts to secure Turkey’s return of confiscated Armenian and other Christian Churches.
As senator and later a presidential candidate in 2008, Clinton supported Armenian-American concerns, including her pledge to recognize the Armenian Genocide. However, as Secretary of State, Clinton reneged on her promises and advanced an agenda through which she called the US recognition of the Armenian Genocide “a door that is a very dangerous one to go through” saying that it was a “matter of historical debate” rather than a political decision.
This stood in stark contrast to her pledge as a presidential candidate in 2008 when she unequivocally said: “I believe the horrible events perpetrated by the Ottoman Empire against Armenians constitute a clear case of genocide.” In her book, “Hard Choices” Clinton characterized the Genocide issue as an “emotionally charged conflict” between Turkey and Armenia.
Immediately after assuming office as secretary of state, Clinton zealously shepherded the dangerous Armenia-Turkey protocols that posed a threat to Armenia’s national security. Her approach to the Nagorno-Karabakh conflict and her failure to properly condemn Azerbaijan’s military advances and rhetoric, further complicated the fragile peace process and resulted in loss of military and civilian lives in Artsakh.
In assessing the protocols process, as well as her worldview in the region, it is clear that Clinton’s motivations were to advance Azerbaijan’s oil interests over concerns for justice and human rights.
Clinton explicitly said in “Hard Choices” that the aim of the protocols and other initiatives in the Caucasus was not necessarily to achieve peace but to advance US interests.
In Clinton’s own words, “The conflict in the Caucasus posed problems for our plans for piping Central Asian natural gas to European markets to lessen their dependence on Russian energy.”
“Based upon Bernie Sanders’ positive legislative record, and in comparison to Hillary Clinton’s troubling opposition to Armenian-American issues as Secretary of State, it is our view that he would, as President, be more supportive of our community’s foreign policy priorities,” explained Hovsepian.
The California Primary Elections will be held on Tuesday, June 7. Polls open from 7 a.m. to 8 p.m. The ANCA-WR urges all eligible registered Armenian-American voters living in California to vote on June 7.
Below is a Sanders’s detailed record on Armenian-American issues.
104th Congress (1995-1996) – Voted for the Radanovich Amendment to the House Foreign Aid Bill cutting aid to Turkey by $3.0 million, a symbolic amount equaling the annual amount spent by the Turkish Government to lobbying against Armenian Genocide legislation and other top Turkey priorities.
104th Congress (1995-1996) – Voted for the Visclosky Amendment to the House Foreign Aid Bill strengthening the Humanitarian Aid Corridor Act, which withheld aid to any country, including Turkey, which obstructs the transit of humanitarian assistance to a third country in need.
105th Congress (1997-1998) – Voted for the Pallone-Radanovich Amendment which maintained Section 907 restrictions on U.S. aid to Azerbaijan due to that country’s ongoing blockades and aggression against Armenia and Nagorno Karabakh.
105th Congress (1997-1998) – Signed a letter to the White House urging it to stop the sale of Seahawk helicopters to Turkey due to the likelihood of their use in committing human rights violations.
106th Congress (1999-2000) – Cosponsor of H. Res. 398, the United States Training on and Commemoration of the Armenian Genocide Resolution.
107th Congress (2001-2002) – Signed April 2002 letter to President Bush urging him to recognize the Armenian Genocide.
108th Congress (2003-2004) – Voted for the Cunningham Amendment cutting aid to Turkey for undermining U.S. priorities in Iraq.
108th Congress (2003-2004) – Signed April 2003 letter to President Bush urging him to recognize the Armenian Genocide.
108th Congress (2003-2004) – Signed April 2004 letter to President Bush urging him to recognize the Armenian Genocide.
112th Congress (2011-2012) – Cosponsor of S. Res. 392, Return of Churches Resolution, which urges the Republic of Turkey to safeguard its Christian heritage and to return confiscated church properties.
112th Congress (2011-2012) – Cosponsor of S. Res. 399, Armenian Genocide Resolution, which calls upon the President to ensure that the foreign policy of the United States reflects appropriate understanding and sensitivity concerning issues related to human rights, crimes against humanity, ethnic cleansing, and genocide documented in the United States record relating to the Armenian Genocide, and for other purposes

Հայ Դատը Կը Զօրակցի Պըրնի Սենտըրզի Նախագահական Ընտրապայքարին

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը Չորեքշաբթի, Յունիս 1ին յայտարարեց, թէ որոշած է զօրակցիլ Միացեալ Նահանգներու նախագահական ընտրութեան Դեմոկրատ կուսակցութեան թեկնածու դառնալու համար պայքարող Պըրնի Սենտըրզին։

Քալիֆորնիոյ մէջ նախնական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան Յունիս 7ին, ուստի Հայ Դատը կոչ կ՛ընէ շրջանի հայութեան՝ Սենտըրզի ի նպաստ քուէարկելու, նկատի ունենալով, որ ան լաւագոյն թեկնածուն է առաջ մղելու համար Քալիֆորնիոյ հայութեան համախոհ արտաքին քաղաքականութիւն մը եւ պաշտպան կը կանգնի միջազգային մարդասիրական սկզբունքներուն։

«Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը հպարտ է Պըրնի Սենտըրզին աջակցելու իր որոշումով՝ զայն նկատելով միակ թեկնածուն, որ շարունակաբար նեցուկ կանգնած է Հայ Դատին», կը յայտնէ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետուհի Նորա Յովսէփեան։

Իբրեւ Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան անդամ (1991-2007) եւ ծերակուտաական (2008էն սկսեալ), Պըրնի Սենտըրզ զօրակցած է Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջող բանաձեւերուն, Ատրպէյճանի տրամադրուող ռազմական օժանդակութիւնները սահմանափակելու քայլերուն, ինչպէս նաեւ՝ Թուրքիոյ կողմէ բռնագրաւուած հայկական եւ քրիստոնէական եկեղեցական կալուածներուն վերադարձը պահանջելու ջանքերուն։

Միւս կողմէ, Հիլըրի Քլինթըն, իբրեւ ծերակուտական եւ 2008ի նախագահական թեկնածու, նեցուկ կանգնած է ամերիկահայութիւնը յուզող հարցերուն, ինչպէս նաեւ խոստացած է ճանչնալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը, սակայն արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնը ստանձնելէն ետք՝ ան դրժած է իր խոստումը՝ պնդելով, որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը «պատմական բանավէճի ենթակայ նիւթ մըն է»։ Նաեւ, արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնը ստանձնելէն քիչ ետք, ան նախաձեռնած է Հայաստան-Թուրիքա արձանագրութեանց վտանգաւոր քայլին, իսկ Արցախի տագնապին նկատմամբ իր կեցուածքը եւ յատկապէս Ատրպէյճանի զինուորական գործողութիւնները չդատապարտելու իր դիրքը զինուորական եւ քաղաքացիական զոհեր պատճառած են՝ աւելի բարդացնելով տագնապին խաղաղ լուծում մը գտնելու ջանքերը։ Անոր արարքները ցոյց կու տան, թէ Ատրպէյճանի մէջ Միացեալ Նահանգներու քարիւղի շահերը առաջ մղելը Քլինթընի համար աւելի՛ կարեւոր էր, քան՝ արդարութեան եւ մարդկային իրաւանց ի նպաստ քայլերը։ Ան իր «Դժուար Ընտրանքներ» հատորին մէջ յստակօրէն գրած է, թէ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրութեանց եւ Կովկասի մէջ ամերիկեան այլ քայլերու առաջնահերթ նպատակը ոչ թէ անպայման խաղաղութիւն հաստատելն էր, այլ՝ ամերիկեան շահերը առաջ մղելը։

«Պըրնի Սենտըրզի դրական կեցուածքները նկատի ունենալով եւ զանոնք համեմատելով ամերիկահայութիւնը յուզող հարցերուն ընդդիմանալու Հիլըրի Քլինթընի մտահոգիչ քայլերուն, այն համզումը ունինք, որ իբրեւ նախագահ՝ Սենտըրզ աւելի մեծ հաւանականութիւն ունի նեցուկ կանգնելու արտաքին քաղաքականութեան մեր համայնքի նախապատուութեանց», կ՛աւելցնէ Յովսէփեան։

Ստորեւ՝ Պըրնի Սենտըրզի հայանպաստ քայլերը.

– 104րդ Քոնկրեսին մէջ (1995-1996) ան ի նպաստ քուէարկած է Թուրքիոյ տրամադրուող օժանդակութեանց գումարը 3 միլիոն տոլարով նուազեցնելու առաջարկին, որովհետեւ կը կարծուէր, թէ Թուրքիա այդքան գումար կը ծախսէ Հայոց Ցեղասպանութեան ուրացման համար։

– 104րդ Քոնկրեսին մէջ ի նպաստ քուէարկած է այն առաջարկին, որուն նպատակն էր կասեցնել օժանդակութիւնները այն երկիրներուն, որոնք դէմ կը կանգնին կարօտեալ երկրի մը մարդասիրական օժանդակութիւններ հասցնելու ջանքերուն։ Առաջարկին թիրախներէն մէկն էր Թուրքիան, որ Հայաստանի դէմ շրջափակում հռչակած էր։

– 105րդ Քոնկրեսին մէջ (1997-1998) ի նպաստ քուէարկած է այն առաջարկին, որ Ատրպէյճանին տրամադրուող ռազմական օժանդակութիւնները կը սահմանափակէր, Հայաստանի եւ Արցախի դէմ անոր ռազմական գործողութիւններուն պատճառով։

– 105րդ Քոնկրեսին մէջ ստորագրած է Սպիտակ տան յղուած նամակ մը՝ պահանջելով դադրեցնել «Սիհոք» ռազմական ուղղաթիռներուն Թուրքիոյ վաճառքը, նկատի ունենալով Թուրքիոյ մէջ շարունակուող մարդկային իրաւանց ոտնակոխումները։

– 106րդ Քոնկրեսին մէջ (1999-2000) համահովանաւորած է Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջող եւ այդ գծով ամերիկացի դիւանագէտներուն յարմար մարզում տրամադրելուն առնչուող բանաձեւը (թիւ 398)։

– 107րդ Քոնկրեսին մէջ (2001-2002) ստորագրած է Ապրիլ 2002 թուակիր եւ Սպիտակ տան յղուած նամակ մը՝ կոչ ընելով նախագահ Պուշին, որ ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը։

– 108րդ Քոնկրեսին մէջ (2003-2004) ի նպաստ քուէարկած է այն առաջարկին, որուն նպատակն էր Թուրքիոյ տրամադրուող օժանդակութիւնները նուազեցնել, Իրաքի մէջ ամերիկեան շահերուն դէմ Անգարայի կողմէ առնուած քայլերուն պատճառով։

– 108րդ Քոնկրեսին մէջ ստորագրած է Ապրիլ 2003 թուակիր եւ Սպիտակ տան յղուած նամակ մը՝ կոչ ընելով նախագահ Պուշին, որ ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւն։

– 108րդ Քոնկրեսին մէջ ստորագրած է Ապրիլ 2004 թուակիր եւ Սպիտակ տան յղուած նամակ մը, կոչ ընելով նախագահ Պուշին, որ ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը։

– 112րդ Քոնկրեսին մէջ (2011-2012) համահովանաւորած է Թուրքիոյ կողմէ բռնագրաւուած քրիստոնէական եկեղեցական կալուածներուն վերադարձը պահանջող թիւ 392 բանաձեւը։

– 112րդ Քոնկրեսին մէջ համահովանաւորած է Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջող թիւ 399 բանաձեւը։