ANCA Welcomes Congressman Sherman’s Leadership on U.S.-Armenia Double Tax Treaty

Washington, DC – U.S. Representative Brad Sherman (D-CA) – the top Congressional expert on international tax law – continues to lead the way toward a U.S.-Armenia Double Tax Treaty, a major Armenian National Committee of America (ANCA) advocacy priority aimed at expanding job-creation and poverty reduction through increased bilateral trade and investment.

ANCA leaders from across the United States met recently with Congressman Sherman on Capitol Hill to consult with him about the steps needed to bring about the start of talks toward this bilateral accord, and, more broadly, to share the Armenian American community’s appreciation for his longstanding leadership on U.S.-Armenia economic relations. Rep. Sherman has worked closely with the Department Treasury, the Armenian Government, and other stakeholders on this matter.

“I am encouraged that Congressman Sherman, himself a former tax attorney, has taken the lead with respect to the negotiations needed to conclude a U.S.-Armenia Double Tax Treaty,” remarked ANCA Board member Aida Dimejian. “I am also encouraged that our ANCA Chairman Raffi Hamparian recently met with senior government officials in Yerevan, who are prepared to take the meaningful steps needed to conclude such a mutually-beneficial treaty. Working with relevant officials at the U.S. Department of the Treasury, in the U.S. Congress, and in Yerevan – the ANCA looks forward to making significant progress on this matter in the coming year,” Dimejian added.

In an opinion article printed last year – the ANCA made the clear case for why a U.S.-Armenia Double Tax Treaty is mutually beneficial: “A new tax treaty would represent a great way to give substance to the rhetoric – from both Washington and Yerevan – about improving U.S.-Armenia bilateral relations. This accord would both reflect and reinforce the progress we saw last year [2015] with the signing of a U.S.-Armenia Trade and Investment Framework Agreement. It would, as well, create the conditions for the future growth of the U.S.-Armenia economic relationship, the continued development of bilateral government-to-government ties, and, of course, the strengthening of the enduring bonds of friendship that have long connected the American and Armenian peoples.”

The current treaty governing double taxation issues between the two countries is the 1973 U.S.-U.S.S.R. Tax Treaty, an outdated forty year-old accord. The lack of a double tax treaty between the United States and Armenia creates legal uncertainty that deters potential U.S. investors, diverts investment flows and disadvantages American businesses seeking to invest in the Republic of Armenia.

Congressman Sherman represents a significant part of California’s San Fernando Valley – home to a large Armenian American community – and has been a friend of the ANCA since his election to Congress in 1996. Shortly after being elected to Congress and being named to serve on the House Foreign Affairs Committee, Congressman Sherman authored an amendment that sought to direct U.S. aid to the then Republic of Nagorno-Karabakh. While the Sherman amendment failed to pass – it set the stage for later legislative action that led to funds being included for Artsakh in the Fiscal Year 1998 State-Foreign Operations appropriations bill.

Photo: ANCA Western Region Chair Nora Hovsepian Esq. and ANCA National Board member Aida Dimejian discussing U.S.-Armenia bilateral trade relations with Rep. Brad Sherman (D-CA).

Շըրմըն Կը Շարունակէ Հայաստան-Ամերիկա Տուրքերու Նոր Համաձայնագիր Ապահովելու Ջանքերը

(ԱՍՊԱՐԷԶ) ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ միջազգային տուրքերու օրէնքներու մասնագէտ՝ քոնկրեսական Պրետ Շըրմըն (Քալիֆորնիա, Դ.) կը շարունակէ առաջ մղել Հայաստանի հետ տուրքերու աւելի նպաստաւոր համաձայնագիր մը մէջտեղ բերելու ջանքերը եւ յատկապէս՝ կրկնակի տուրքերէ խուսափելու աշխատանքը, որուն երկարամեայ ջատագովներէն մէկն է Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը:

Քոնկրեսական Շըրմըն վերջերս հանդիպում մը ունեցած է մայրաքաղաք Ուաշինկթըն այցելող Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ներկայացուցիչներուն հետ, քննարկելու համար սոյն համաձայնագիրի գոյացման հարկաւոր բանակցութիւններուն սկսելու մանրամասնութիւնները։

Հանդիպումը առիթ մը եղած է նաեւ Հայ Դատին՝ իր երախտագիտութիւնը փոխանցելու Շըրմընի ստանձած այս դերակատարութեան համար։

Նշենք, որ Շըրմըն այս նպատակով մօտէն կը գործակցի Միացեալ Նահանգներու եւ Հայաստանի իշխանութեանց գործադիր մարմիններուն հետ։ «Քաջալերուած եմ քոնկրեսական Շըրմընի տարած աշխատանքներով եւ այս նպատակով Հայաստանի իշխանութեանց հետ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետ Ռաֆֆի Համբարեանի ունեցած խորհրդակցութիւններով», կը յայտնէ Շըրմընի հետ հանդիպման մասնակցած՝ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի վարչութեան անդամ Այտա Տիմէճեան։

Տուրքերու արդիական համակարգի մը որդեգրումը մեծապէս պիտի օժանդակէ Հայաստանի եւ Ամերիկայի միջեւ առեւտրական կապերու զարգացման՝ նպաստելով ոչ միայն Հայաստանի, այլեւ Միացեալ Նահանգներու տնտեսութեան եւ յատկապէս անոր տեղեկատուական արհեստագիտութեան մարզին:

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը տարիներէ ի վեր աշխատանք կը տանի Հայաստանի եւ Միացեալ Նահանգներու միջեւ տնտեսական կապերը ամրապնդելու համար, որուն հրամայականներէն մէկն է 1973էն մնացած տուրքերու ներկայ դաշինքի արդիականացումը: