ANCA Releases Congressional Endorsements Ahead of CA and NV Primaries

Achadjian, Tarkanian Victories Key to Doubling Armenian American Presence in Congress

WASHINGTON, DC – The Armenian National Committee of America (ANCA) released its Senate and House primary endorsements for the states of California and Nevada ahead of the highly anticipated June elections, spotlighting a select group of candidates who have proven track records of support on issues of special concern to Armenian Americans and all friends of Armenia.

“The ANCA Western Region would like to thank each of these U.S. Senate and House candidates for their ardent support of Armenian American issues, both in their districts and on Capitol Hill,” said ANCA Western Region Chair Nora Hovsepian, Esq. “ANCA primary endorsements are rare; however, each have shown clear leadership in their support for Armenian American concerns on a broad range of issues – from Artsakh freedom to justice for the Armenian Genocide and stronger U.S.-Armenia relationship.”

“We are also pleased to endorse and spotlight Armenian American Congressional hopefuls Katcho Achadjian and Danny Tarkanian – whose victories in June and November will double community numbers in the House,” continued Hovsepian.

Assemblymember Katcho Achadjian is running for the open seat in California’s 24th Congressional district, which represents parts of Ventura County, San Luis Obispo County, and Santa Barbara County. Mr. Achadjian was endorsed early on by the ANCA, as he has been a close friend of the Armenian community and has worked hard to represent Armenian-American during his tenure in the California legislature. Danny Tarkanian is running to fill the open seat in Nevada’s 3rd Congressional district, which represents Southern Las Vegas, Henderson, and Clark County. A prominent businessman and son of renowned college basketball coach, the late Jerry Tarkanian, Danny has proven a passionate advocate of Armenian American concerns. If successful in November, Achadjian and Tarkanian will be joining fellow Armenian American Representatives Anna Eshoo (D-CA) and Jackie Speier (D-CA) in the U.S. House.

ANCA endorsements are based primarily on a detailed review of each candidate’s record across a broad range of Armenian American issues. These evaluations are prepared in consultation with ANCA regional offices and local chapters and cover issues ranging from securing a just resolution of the Armenian Genocide and securing Turkey’s return of Armenian and other Christian religious properties, to strengthening U.S.-Armenia relations, defending Nagorno Karabakh’s independence, and increasing U.S. aid and trade levels with Armenia. Special importance is given to the working relationship and accessibility of Congressional leaders with local community advocates.

The ANCA encourages all Armenian American registered voters to exercise their right to vote on June 7th (California) and June 14th (Nevada). If you have questions about the election or need to register to vote, visit www.hyevotes.org or call (818) 806-8683.

The list of ANCA endorsed California and Nevada Congressional candidates for the June, 2016 primaries are:

California – U.S. Senate

Loretta Sanchez (D)

California – U.S. House

Katcho Achadjian, R – District 24
Judy Chu, D – District 27
Jim Costa, D – District 16
Anna Eshoo, D – District 18
Barbara Lee, D – District 13
Grace Napolitano, D – District 32
Devin Nunes, R – District 22
Edward Royce, R – District 39
Linda Sanchez, D – District 38
Adam Schiff, D – District 28
Brad Sherman, D – District 30
Jackie Speier, D – District 14
David Valadao, R – District 21

Nevada – U.S. House

Danny Tarkanian, R – District 3
Dina Titus, D – District 1

Քալիֆորնիոյ Եւ Նեւատայի Քոնկրեսական Ընտրութեանց Հայ Դատի Յանձնարարականները

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը հրապարակեց Քալիֆորնիոյ մէջ Յունիս 7ին, իսկ Նեւատայի մէջ Յունիս 14ին կայանալիք Քալիֆորնիոյ եւ Նեւատայի քոնկրեսական նախնական ընտրութիւններուն իր զօրակցութիւնը ապահոված թեկ-նածուներուն ցանկը՝ լուսարձակի տակ առնելով այն քաղաքական գործիչները, որոնք հայանպաստ կեցուածքներով փաստած են, որ հայութեան եւ Հայաստանի բարեկամներ են։

«Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը շնորհակալութիւն կը յայտնէ Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտի եւ Ներկայացուցիչներու տան այն անդամներուն, որոնք նեցուկ կը կանգնին ամերիկահայութիւնը յուզող հարցերուն։ Նշեալ ցանկին վրայ գտնուողները Արցախի ինքնավարութիւնը ապահովելու, Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ Հայաստան-Ամերիկա յարաբերութիւնները սերտացնելու գծով յստակ զօրակցութիւն ցուցաբերած են՝ արժանանալով մեր աջակցութեան», կը յայտնէ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետ Նորա Յովսէփեան։ «Ուրախ ենք զօրակցելու յատկապէս Խաչօ Աշաճեանին եւ Տենի Թարխանեանին, որոնց յաղթանակները պիտի կրկնապատկեն Քոնկրեսի մէջ ամերիկահայութեան ներկայութիւնը», կ՛աւելցնէ ան։

Խաչօ Աշաճեան թեկնածու է Քալիֆորնիոյ քոնկրեսական 24րդ ընտրատարածքի ընտրութեանց, մինչ Տենի Թարխանեան՝ Նեւատայի քոնկրեսական 3րդ ընտրատարածքի ընտրութեանց։ Ներկայիս, Քոնկրեսի հայ անդամներն են Աննա Էշու եւ Ճեքի Սփիր, երկուքն ալ՝ Քալիֆորնիայէն։

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին յանձնարարականները կատարուած են համագործակցութեամբ շրջանի Հայ Դատի յանձնախումբին եւ տեղական մասնաճիւղերուն, նկատի ունենալով հայութիւնը յուզող հարցերուն շուրջ թեկնածուներու կեցուածքներն ու անոնց անցեալի գործունէութիւնը։

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կոչ կ՛ընէ հայութեան, որ աշխոյժ մասնակցութիւն բերէ այս ընտրութիւններուն։ Անոնք, որոնք ցարդ չեն արձանագրուած քուէարկութեան կամ յաւելեալ տեղեկութեանց կարիքը ունին, կրնան դիմել Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի «Հայ Վոթս» յանձնախումբին՝ (818) 806-8683 թիւով, կամ այցելել www.hyevotes.org կայքը։

Ստորեւ՝ յանձնարարուած թեկնածուներուն ցանկը.

ՔԱԼԻՖՈՐՆԻԱ. ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ԾԵՐԱԿՈՅՏ

Լորեթա Սանչեզ (Դ.)

ՔԱԼԻՖՈՐՆԻԱ. ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՈՒ ՏՈՒՆ

Խաչօ Աշաճեան (Հ., 24րդ ընտրատարածք)

Ճուտի Չու (Դ., 27րդ ընտրատարածք)

Ճիմ Քոսթա (Դ., 16րդ ընտրատարածք)

Աննա Էշու (Դ., 18րդ ընտրատարածք)

Պարպարա Լի (Դ., 13րդ ընտրատարածք)

Կրէյս Նափոլիթանօ (Դ., 32րդ ընտրատարածք)

Տեւըն Նունիէզ (Հ., 22րդ ընտրատարածք)

Էտուըրտ Ռոյս (Հ., 39րդ ընտրատարածք)

Լինտա Սանչեզ (Դ., 38րդ ընտրատարածք)

Էտըմ Շիֆ (Դ., 28րդ ընտրատարածք)

Պրետ Շըրմըն (Դ., 30րդ ընտրատարածք)

Ճեքի Սփիր (Դ., 14րդ ընտրատարածք)

Տէյվիտ Վալատաօ (Հ., 21րդ ընտրատարածք)

ՆԵՒԱՏԱ. ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՏՈՒՆ

Տենի Թարխանեան (Հ., 3րդ ընտրատարածք)

Տինա Թայթըս (Հ., առաջին ընտրատարածք)