ANCA Pressing Congress for Continued U.S. Artsakh Funding to Complete Last 12% of De-Mining

Washington, DC – The Armenian National Committee of America (ANCA) continues to press U.S. Congressional appropriators to ensure continued U.S. federal funding in the Fiscal Year (FY) 2018 foreign aid bill for the HALO Trust’s de-mining activity in the interior of the Republic of Artsakh (Nagorno Karabakh), with the aim of empowering this non-profit organization to complete its long-term project to clear the Republic’s villages and farmlands of mines and unexploded ordnance by 2020.

“Building upon nearly two decades of ANCA advocacy to clear Artsakh of landmines, we are, today, encouraged by growing grassroots support for the final phases of this life-saving initiative – as reflected in the efforts of thousands of activists from around the country who, on a daily basis, share the remarkable results of HALO Trust’s demining efforts with their Senators and Representatives,” remarked ANCA Communications Director Elizabeth Chouldjian. “Much has been accomplished – many acres cleared, farms revitalized, and, most importantly, lives saved – but much more remains to be done, which is why we are so actively working with House and Senate appropriators to ensure that the Fiscal Year 2018 foreign aid bills include the necessary provisions to help meet the 2020 deadline to declare Artsakh – finally – landmine free,” she added.

ANCA Chairman Raffi Hamparian recently met with HALO Trust Program Manager Ash Boddy in Stepanakert to convey the ANCA’s support for the HALO Trust’s goal of a landmine-free Artsakh by 2020.

Since 1997, the ANCA has worked with Republican and Democratic-controlled houses of Congress to secure tens of millions of dollars in direct U.S. foreign aid for Artsakh. This bi-partisan work by the ANCA has met maternal healthcare needs, provided safe drinking water for families, and, according to HALO Trust, has, as of 2017, cleared 88% of known minefields across Artsakh.

Congressman Brad Sherman (D-CA) – then a new member of the House Foreign Affairs Committee – worked with the ANCA to lead the first legislative effort to secure direct U.S. aid to Artsakh in 1997, offering an amendment to the Foreign Policy Reform Act. While the Sherman Amendment would fail by a margin of 14 yeas to 23 nays, his initiative eventually led to a successful effort, later that year within the House Appropriations Committee, to approve a Foreign Aid bill (Public Law 105-118) that allocated $12 million in Fiscal Year 1998 aid for Artsakh, with additional funds appropriated and allocated in subsequent years.

For more information about the ANCA’s advocacy efforts in support of Artsakh assistance, or to take action in support of the full range of ANCA foreign aid priorities for Artsakh and Armenia, visit anca.org/aid. Advocates who would like to ensure their voice is heard first by legislators on a broad range of Armenian American priorities can sign up to become ANCA Rapid Responders by visiting anca.org/rapid.

To learn more about The HALO Trust’s efforts in Artsakh, visit:
https://www.halotrust.org/minefreenk/

Photo: ANCA Chairman Raffi Hamparian recently met in Stepanakert with The HALO Trust’s Program Manager Ash Boddy

Հայ Դատը Քոնկրեսին Կոչ Կ՛ընէ Նպաստելու Արցախի Ականազերծման Ամբողջացման

(ԱՍՊԱՐԷԶ) ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը շարունակէ ջանքեր ի գործ դնել, որպէսզի Քոնկրեսի Յատկացումներու յանձնաժողովի անդամները 2018ի պետական ամավարկին միջոցաւ յաւելեալ օժանդակութիւն տրամադրեն՝ Արցախը ամբողջութեամբ ականազերծելու ծրագիրի իրականացման համար:

«Հայ Դատի յանձնախումբը կը ջանայ առնուազն ապահովել այնքա՛ն գումար, որ ականազերծումներ կատարող «HALO Trust» կազմակերպութիւնը կարենայ մինչեւ 2020 թուական աւարտել ամբողջ Արցախի ականազերծումը։ Յանձնախումբի անդամները յաճախ Քոնկրեսի եւ Ծերակոյտի անդամները կը տեղեկացնեն «HALO Trust»ի աշխատանքի արդիւնքներուն մասին», կը յայտնէ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի հաղորդակցութեանց վարիչ Էլիզապէթ Ջուլճեան։

Նշենք, որ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետ Ռաֆֆի Համբարեան վերջերս Ստեփանակերտի մէջ հանդիպում մը ունեցած էր «HALO Trust»ի ծրագիրներու տնօրէն Աշ Պոտիի հետ:

1997էն ի վեր, Հայ Դատը մօտէն կը գործակցի հանրապետական եւ դեմոկրատ քոնկրեսականներու հետ, որպէսզի ամերիկեան նիւթական աջակցութիւն ապահովէ Արցախի համար:

«HALO Trust»ի տուեալներով, 2017ի դրութեամբ՝ Արցախի տարածքը 88 տոկոսով մաքրուած է ականներէ: Այս նպատակով քոնկրեսականներու աջակցութիւնը խնդրելու համար, այցելել anca.org/rapid կայքէջը, իսկ Արցախի ականազերծման աշխատանքներու մանրամասնութեանց համար, այցելել www.halotrust.org/minefreenk կայքէջը։