ANCA Glendale, Crescenta Valley Chapters Announce Endorsements for School Board and Ballot Measures

GLENDALE—The Armenian National Committee of America, Glendale (ANCA-Glendale) and Crescenta Valley (ANCA-CV) chapters have issued their endorsements for the two seats up for election on the Glendale Unified School District Board of Education. The ANCA-Glendale and ANCA-CV announced endorsement for incumbent Nayiri Nahabedian for one of the two School Board seats up for election on April 7.

The ANCA-Glendale and ANCA-CV granted a dual endorsement to two candidates seeking election for the vacant seat on the School Board. The ANCA-Glendale urged voters to vote for either Jennifer Freemon or Vahik Satoorian.

The ANCA-Glendale and ANCA-CV urge a “yes” vote on Measure D to amend the City Charter and allow by-district elections for city council. The amendment will require the voter approval of the district plan prepared by the City Council. At the present time, the Charter requires that Council members be elected at-large by all voters.

The ANCA-Glendale and ANCA-CV also announced their support for Measure O. The measure will increase the Transient Occupant Tax by 2% in order to further stimulate the local economy.

The organizations will announce their positions on measures C and E next week.

“We are pleased to complete our endorsement of candidates for the April 7 municipal elections,” stated the ANCA-Glendale Community Outreach Coordinator Tigranna Zakaryan. “In the coming weeks, the ANCA-Glendale will be working actively to engage voters and educate Glendale’s citizens on upcoming ballot measures.”

Nayiri Nahabedian has served the GUSD School Board since 2007 and has played a key role in maintaining small class sizes, supporting language immersion programs for elementary, middle, and high school aged students, in addition to advocating for anti-bullying policies district-wide. In the past Nahabedian has served as the vice-chair for the Commission on the Status of Women for the City of Glendale; the chair for the forum on Armenian Cultural and Social Sciences; and has founded community initiatives such as the Generation Next Mentorship program.

Jennifer Freemon has an extensive resume in supporting public education which ranges from teaching history and AVID (Advancement via Individual Determination) at Eleanor J. Toll Middle School, to serving as a mentor for new GUSD teachers. Freemon has played several active roles on the Franklin Elementary PTA as fundraising chair, treasurer, and president. She is also a former board member of the Occidental College Board of Governors and the past president of the National Charity League Juniors of Glendale.

Vahik Satoorian plays an active role in the Armenian-American community as president of the Davidian Mariamian Education Foundation and has served on various boards and subcommittees including the ANCA- Glendale and St. Mary’s Armenian Apostolic Church board of directors. He has also served on the GUSD Superintendent’s Advisory Committee in addition to the participating in the Glendale Educational Foundation. Satoorian seeks to contribute his twenty-five years of work experience as a Certified Public Accountant in a manner that will assist the school-district in managing its annual budget.

This announcement follows the organization’s City Council endorsements of Councilwoman Paula Devine and candidate Vartan Gharpetian. The ANCA- Glendale also issued endorsements for incumbents Dr. Vahe Peroomian and Tony Tartaglia running for reelection for the Glendale Community College Board of Trustees.

For more information or if you are interested in getting involved, please contact ANCA-Glendale Community Outreach Coordinator Tigranna Zakaryan directly at Tigranna@ANCAGlendale.org or call 818.243-3444

The ANCA-Glendale advocates for the social, economic, cultural, and political rights of the city’s Armenian American community and promotes increased civic participation at the grassroots and public policy levels.

Photo: (L-R) GUSD Board of Education candidates Nayiri Nahabedian, Jennifer Freemon, and Vahik Satoorian

Կլենտէյլի Եւ Լա Քրեսենթայի Հայ Դատի Յանձնախումբերուն Ընտրական Յանձնարարութիւնները

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Կլենտէյլի եւ Լա Քրեսենթայի Հայ Դատի յանձնախումբերը միացեալ հաղորդագրութեամբ մը կը տեղեկացնեն, թէ Ապրիլ 7ին կայանալիք Կլենտէյլի միացեալ կրթաշրջանի վարչութեան ընտրութիւններուն, որոշած է նեցուկ կանգնիլ Նայիրի Նահապետեանին, իսկ երկրորդ թափուր աթոռին համար, կոչ կ՛ընէ քուէարկել կա՛մ Ճենըֆըր Ֆրիմանին, կա՛մ Վահիկ Ծատուրեանին։
Կլենտէյլի ընտրութիւններուն ընթացքին քուէարկութեան դրուած չորս առաջադրութեանց կապակցութեամբ, Կլենտէյլի եւ Քրեսենթա հովիտի Հայ Դատի յանձնախումբերը հետեւեալ յանձնարարութիւնները կ՛ընեն.
– «Այո» քուէարկել «Measure D» առաջադրութեան, որուն նպատակն է քաղաքի սահմանադրութիւնը բարեփոխել, որպէսզի Կլենտէյլի քաղաքապետական խորհուրդի ընտրութիւններուն ընթացքին թեկնածուները ընտրուին շրջանային ընտրութեան դրութեամբ։ Ընտրութեանց ներկայ դրութեամբ, թեկնածուները կ՛ընտրուին քաղաքի ընդհանուր բնակչութեան քուէներով։
– «Այո» քուէարկել «Measure O» առաջադրութեան, որուն նպատակն է քաղաքին մէջ ժամանակաւոր բնակողներուն վրայ պարտադրուող տուրքը 2 տոկոսով բարձրացնել, ինչ որ խթան մը պիտի հանդիսանայ տեղական տնտեսութեան։
Կլենտէյլի եւ Քրեսենթա հովիտի Հայ Դատի յանձնախումբերը մնացեալ երկու առաջադրութեանց՝ «Measure C»ի եւ «Measure E »ի, նկատմամբ իրենց կեցուածքը պիտի բացայայտեն աւելի ուշ։
Նայիրի Նահապետեան 2007էն ի վեր Կլենտէյլի միացեալ կրթաշրջանի վարչութեան անդամ է՝ նեցուկ կանգնելով փոքրաթիւ աշակերտներով դասարաններ պահելուն, երկլեզու կրթութեան ծրագիրներուն եւ աշակերտները վայրագութիւն սպառնացող այլ աշակերտներէ պաշտպանելու ջանքերուն։ Ան սպասարկած է նաեւ շարք մը մարդասիրական եւ համայնքային կազմակերպութիւններու։
Ճենիֆըր Ֆրիման հանրային կրթութեան երկարամեայ ջատագով մըն է։ Ան «Թոլ» միջնակարգի ուսուցիչ եղած է, ինչպէս նաեւ՝ Կլենտէյլի միացեալ կրթաշրջանի նոր ուսուցիչներու խորհրդատու։ Ան եւս սպասարկած է շարք մը մարդասիրական եւ համայնքային կազմակերպութիւններու։
Վահիկ Ծատուրեան նախագահն է Դաւթեան-Մարիամեան Կրթական հիմնարկութեան, ինչպէս նաեւ եղած է Կլենտէյլի Հայ Դատի յանձնախումբի վարչութեան եւ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան անդամ։ Ան խորհրդատուական սպասարկութիւններ տրամադրած է Կլենտէյլի միացեալ կրթաշրջանին։
Յիշեցնենք, որ Կլենտէյլի քաղաքապետական խորհուրդի ընտրութիւններուն, Կլենտէյլի Հայ Դատի յանձնախումբը որոշած է նեցուկ կանգնիլ Փաուլա Տիվայնին եւ Վարդան Կարապետեանին, իսկ Կլենտէյլի Համայնքային քոլեճի հոգաբարձական կազմի ընտրութեանց՝ դոկտ. Վահէ Փիրումեանին ու Թոնի Թարթակլիային:
Յաւելեալ տեղեկութեանց համար, դիմել Կլենտէյլի Հայ Դատի յանձնախումբի համայնքային յարաբերութեանց համակարգող Տիգրանա Զաքարեանին՝ Tigranna@ANCAGlendale.org հասցէով կամ (818) 243-3444 թիւով:

Գլենդելում Եւ Բըրբենքում Մեկնարկել Են Ընտրութիւնները Մի Շարք Պաշտօնների Համար

(ԱՍՊԱՐԷԶ) Մարտ 18 – Ապրիլը թէժ ընտրական ամիս է Գլենդելում, որտեղ տարբեր պաշտօնների համար առաջադրուած են նաեւ հայ թեկնածուներ: Ընտրութիւններին տնից մասնակցող քաղաքացիների համար քուէարկութիւնը սկսուել է, քանզի քուէաթերթիկներն արդէն առաքուել են: Հայերի ակտիւ մասնակցութիւնն այս ընտրութիւններին կը նպաստի, որ քաղաքապետարանում, Հանրային քոլեջում ու Կրթական միացեալ խորհրդում մեր համայնքի ձայնն առաւել հնչեղ լինի, մեր շահերին հետամուտ պաշտօնեաների քանակային ներկայութիւնն էլ որոշիչ նշանակութիւն ունենայ նշուած մարմիններում:
Հայ-ամերիկեան միակ եւ ամենաազդեցիկ քաղաքական կազմակերպութեան՝ Հայ Դատի յանձնախմբի Գլենդելի եւ Քրեսենթա հովտի մասնաճիւղերից աջակցութիւն են յայտնել պայքարող մի քանի թեկնածուների: Որոշումը՝ յանձնախմբերի անդամները կայացրել են առաջադրուած անհատների հետ հանդիպումների, զրոյցների եւ նրանց գործունէութեան մասին մանրամասն ուսումնասիրութիւնների արդիւնքում:
Ըստ այդմ, Ապրիլի 7ին նախատեսուած Գլենդելի քաղաքապետարանի խորհրդի երկու թափուր տեղերի համար պայքարող եօթ թեկնածուներից, Գլենդելի Հայ Դատի յանձնախումբն աջակցում է Վարդան Կարապետեանին (Vartan Gharpetian) եւ Փոլա Դիւայնին (Paula Devine):
Վարդան Կարապետեանը շուրջ տասը տարի հասարակական հիմունքներով աշխատել է Գլենդելի քաղաքապետարանի երեք տարբեր յանձնախմբերում եւ զգալի ներդրում է ունեցել քաղաքի զարգացման եւ բարեկարգման գործում: Զբօսայգիների եւ հանրային ծառայութիւնների յանձնախմբում նա ակտիւօրէն աշխատել է քաղաքում կանաչ տարածքների եւ հանգստի վայրերի աւելացման ուղղութեամբ, որոնք նաեւ հանդիսանում են անվտանգ գօտիներ եւ նպաստում են յանցագործութիւնների թուի կրճատմանը: Կարապետեանի մասնակցութեամբ իրականացուել են մի շարք նախագծեր, այդ թւում՝ «Մէյփըլ» այգու վերաբացումը, «Ռիվըր Ռոք Փրոջեք»չի, «Փըսիֆիք Փուլ Փարք»ի եւ Գլենդելի «Սիվիք» աուդիթորիումի ներսում ֆուտբոլային դաշտի կառուցումը: Պատմական կառոյցների պահպանման եւ նախագծերը քննող յանձնախմբերում, Վարդան Կարապետեանն աշխատել է պատմական նշանակութեան շինութիւնների պահպանման համար, միաժամանակ հետեւել, որ ներդաշնակօրէն համադրուեն անցեալն ու ներկան, որ ձեւաւորում են քաղաքի դիմագիծը: Վարդան Կարապետեանը մշտապէս ակտիւ է եղել հայ համայնքի կեանքում՝ աջակցելով տարբեր հայկական միութիւնների, ներկայում Դաւթեան-Մարիամեան կրթական հիմնարկութեան փոխնախագահն է: Նա հասարակական գործունէութիւն է ծաւալել նաեւ քաղաքային եւ նահանգային մի շարք շահոյթ չհետապնդող կազմակերպութիւններում, այդ թւում՝ Գլենդել «Ադվենթիստ» բժշկական կենտրոնում, Հայ-Ամերիկեան առեւտրի պալատում եւ այլուր: Քաջածանօթ լինելով քաղաքի խնդիրներին, Կարապետեանն ունի քաղաքի զարգացման յստակ ծրագրեր: Դրանք ներառում են մասնաւորապէս՝ Գլենդելում մատչելի բնակարանների աւելացումը, գործարարների համար բարեկեցիկ միջավայրի ապահովումը, ջրի եւ ելեկտրաէներգիայի գների քաղաքականութեան վերանայումը, կանաչ տարածքների աւելացումը, հետիոտնի անվտանգութեան ու երթեւեկութեան հարցերը:
Փոլա Դիւայնը, ներկայում Գլենդելի քաղխորհրդի անդամ է, Կանանց կարգավիճակի հարցով յանձնախմբի նախագահ: Միաժամանակ, Դիվայնը անդամակցում է տարբեր կազմակերպութիւնների, այդ շարքում՝ «Սորոպտոմիստ Ինթերնեշընըլ» Գլենդելի փոխնախագահն է:
Գլենդելի Հանրային քոլեջի հոգաբարձուների խորհրդի ներկայի նախագահ դոկտոր Վահէ Փիրումեանը, ով այս խորհրդում է 2005 թուականից եւ փոխնախագահ Թոնի Թարթալիան պայքարում են վերընտրուելու համար: Նրանք մշտապէս աջակցել են ամերիկահայ ուսանողներին, եւ պատասխանատուութեամբ են վերաբերուել համայնքի տարբեր խնդիրներին: Վահէ Փիրումեանը նաեւ դասաւանդում է «Եու.Սի.Էլ.Էյ.» համալսարանի Ֆիզիկայի եւ աստղագիտութեան բաժանմունքում, սերում է ազգային եւ մշտապէս համայնքին ու հայրենիքին աջակցող Փիրումեանների ընտանիքից՝ շարունակելով նաեւ այս ուղղութեամբ իր գործունէութիւնը:
Գլենդելի Միացեալ կրթական խորհրդի համար պայքարում աջակցութիւն են ստացել հետեւեալ թեկնածուները. Վահիկ Ծատուրեանը, ով ներկայում Դաւթեան-Մարիամեան կրթական հիմնարկութեան նախագահն է: Նա նաեւ եղել է Գլենդելի Հայ Դատի յանձնախմբի վարչութեան եւ Ս. Աստուածածին եկեղեցու հոգաբարձութեան անդամ: Ծատուրեանը մեծ փորձ ունի կրթական ոլորտում, նաեւ՝ քաջատեղեակ է Գլենդելի կրթական միացեալ խորհրդի աշխատանքներին, քանզի տարիներ շարունակ խորհրդատուական ծառայութիւններ է տրամադրել այս կառոյցին:
Նայիրի Նահապետեանը Գլենդելի կրթական միացեալ խորհրդի անդամ է 2007թ.ից: Նա մշտապէս հանդէս է եկել փոքրաթիւ աշակերտներով դասարանների, երկլեզու կրթութեան ծրագրերի օգտին: Նահապետեանը անդամ է բազմաթիւ մարդասիրական եւ համայնքի կազմակերպութիւնների:
æենիֆըր Ֆրիմանը ունի ուսուցչական երկարամեայ աշխատանքային փորձ՝ աշխատել է «Թոլ» միջնակարգ դպրոցում, եղել է Գլենդելի Միացեալ կրթական խորհրդի նոր ուսուցիչների խորհրդատու:
Տեղեկութիւններ Գլենդելի ընտրողների համար. ընտրութիւնների ժամանակ մշտապէս փոստով քուէարկողների համար քուէաթերթիկներն արդէն առաքուել են տուն: Սպիտակ մեծ ծրարի ներսում գտնւում է եւս մէկ՝ դեղին ծրար, որտեղ կան երկու քուէաթերթիկներ թեկնածուների անուններով: Սեւացրէք նախընտրած թեկնածուի անուան դիմաց գտնուող շրջանակը, քուէաթերթիկները դրէք դեղին ծրարի ներսում, այնուհետեւ՝ ծրարի առաջամասում նախատեսուած վայրում ստորագրէք, գրէք ձեր հասցէն եւ ամսաթիւը, ամրացրէք դրոշմանիշ եւ ծրարը փոստով ուղարկէք հնարաւորինս շուտ:
Ընտրատեղամասերում քուէարկութիւնը տեղի կ՛ունենայ Ապրիլի 7ին:
Եթէ արձանագրուած չէք, կարող էք դիմել քաղաքապետարանի քարտուղարի գրասենեակ կամ Գլենդելի Հայ Դատի յանձնախմբին եւ ձեզ կ՛օգնեն գրանցուելու ընտրութիւններից առնուազն 15 օր առաջ:
Փոստով քուէարկելու համար, պէտք է լրացնել քաղաքապետարանի կողմից ուղարկուած դիմումնաձեւը եւ ուղարկել յետադարձ նամակով, ընտրութիւններից առնուազն 7 օր առաջ։
Ընտրութիւններին առնչուող իւրաքանչիւր հարցով կարող էք դիմել Գլենդելի Հայ Դատի յանձնախմբին՝ հետեւեալ հեռախօսահամարով (818) 243-3444:

ՆԱՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ