ANCA Comment on Withdrawal of Turkey-Armenia Protocols from Parliament Consideration‏

ANCA Welcomes Removal of Turkey-Armenian Protocols From Armenian Parliament Consideration; Urges Immediate Withdrawal from Accord

WASHINGTON, DC – Armenian National Committee of America (ANCA) Executive Director Aram Hamparian offered the following statement following the Armenian Government’s call today to remove the ill-conceived Turkey-Armenia Protocols from Armenian Parliament consideration.

“Withdrawing these flawed and failed Protocols from Parliament represents a step in the right direction, one that needs to be followed immediately by the next logical step of withdrawing Armenia ‘s signature from these Ankara-inspired accords,” said ANCA Executive Director Aram Hamparian.

“As we stressed in 2009 – and as is painfully clear today – Armenia should never have signed these one-sided agreements. Once in place, despite Turkey’s obvious lies and endless preconditions and manipulations, this farce was allowed to continue for far too long. Even through all of this, we remain encouraged that, despite Ankara’s efforts – through the Protocols and other instruments of denial – to downgrade the Armenian Genocide from an unpunished international crime into a simple bilateral conflict, the Armenian people – in our homeland and diaspora – remain united in our resolve for a truthful and just resolution of the Armenian Genocide,” continued Hamparian.

Earlier today, Armenian President Serge Sarkisian sent a letter to Chairman of the Armenian National Assembly Galust Sahakyan officially informing him of the withdrawal of the Turkey-Armenia Protocols from parliament consideration, citing “the lack of political will on the part of Turkey, the distortion of the letter and spirit of the protocols and the continuous attempts to pose preconditions. Parallel to that, on the threshold of the 100th anniversary of the Armenian Genocide, the policy of denial and revision of history gains new momentum.”

News of Sarkisian’s decision is available on The Armenian Weekly website.

#####

Media Availability: ANCA Executive Director Aram Hamparian is available for comment via phone / skype or email as this story develops. To schedule an interview, please email elizabeth@anca.org or call (703) 585-8254 (cell).


Համբարեան. «Արձանագրութիւնները Յետս Կոչելը Ճիշդ Քայլ Է»

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւններու կարգաւորման արձանագրութիւնները յետս կոչելը «ճիշդ ուղղութեամբ քայլ» կը նկատէ:

Հայ դատի Ուաշինկթընի գրասենեակի գործադիր տնօրէն Արամ Համբարեան յայտնեց, որ յաջորդ տրամաբանական քայլը պէտք է դառնայ արձանագրութիւններէն ստորագրութիւնները յետս կոչելը:

«Ինչպէս մենք կ՛ընդգծէինք 2009 թուականին, եւ ինչպէս պարզ դարձաւ այսօր, Հայաստան երբեք պէտք չէ միակողմանի համաձայնագիրներ ստորագրէ», յայտարարեց Համբարեան:

Ըստ անոր, հակառակ Թուրքիոյ ակնյայտ սուտին եւ անվերջ խուսանաւումներուն, այդ խեղկատակութիւնը շատ երկար շարունակուեցաւ: Համբարեան կը կարծէ, որ հակառակ Անգարայի բոլոր ջանքերուն` հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը եւ սփիւռքը նախկինին պէս միասնական են Հայոց ցեղասպանութեան հարցին մէջ արդարութեան հասնելու ճամբուն: