ANC Lebanon Condemns Nice Attack

Armenian National Committee of Lebanon (ANCL) sent a letter on Friday to the French government via the Embassy of France in Lebanon condemning the terrorist attack in Nice and expressing its solidarity with France. ANCL asked the ambassador of France in Lebanon H.E. Emmanuel Bonne to convey its deepest sympathy and solidarity to the government and people of France.

“Our thoughts are with you during these trying times, especially the families of the victims and their dependents” said the committee in its letter.

Դատապարտումի Հեռագիր Ֆրանսայի Պետութեան

(ԱԶԴԱԿ ՕՐԱԹԵՐԹ, 17 Յուլիս) Նիսի մէջ պատահած ահաբեկչական ոճիրին առիթով, ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի եւ Հայկական երեսփոխանական պլոքի անունով, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի դատապարտանքի հեռագիր մը յղեց Ֆրանսայի պետութեան, Լիբանանի մօտ Ֆրանսայի դեսպան Էմանուէլ Պոնի ճամբով, կատարուած ոճրային արարքը նկատելով ֆրանսացի բարեկամ ժողովուրդին եւ Ֆրանսայի պետութեան դէմ կատարուած ահաբեկչութիւն, միաժամանակ ցաւակցութիւն յայտնելով զոհերու ընտանիքներուն:

Նմանօրինակ դատապարտագիր մը յղուեցաւ նաեւ ՀՅԴ Լիբանանի Հայ դատի մարմինին կողմէ: