ANC Lebanon Condemns Munich Attack

The Armenian National committee of Lebanon sent a letter on Saturday to the German government via the the Embassy of Germany in Lebanon condemning the attack in Munich on Friday night. The Committee asked the ambassador of the Federal Republic of Germany H.E. Mr. Martin Huth to convey its sympathy and solidarity to the German government and the people of Germany. “Our thoughts and prayers go to those who are mourning, recovering from their wounds, and all those affected by this tragedy” said the committee in its letter.

Դատապարտումի Հեռագիր` Գերմանիոյ Պետութեան

(ԱԶԴԱԿ ՕՐԱԹԵՐԹ) Միւնիխի մէջ պատահած ոճիրին առիթով` ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէին եւ Հայկական երեսփոխանական պլոքին անունով, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի շաբաթ օր Լիբանանի մէջ Գերմանիոյ դեսպան Մարթին Հութի ճամբով դատապարտումի հեռագիր մը յղեց Գերմանիոյ պետութեան` դատապարտելով ոճրային քստմնելի արարքը, միաժամանակ ցաւակցութիւն յայտնելով զոհերու ընտանիքներուն:

Նմանօրինակ դատապարտագիր մը յղուեցաւ նաեւ ՀՅԴ Լիբանանի Հայ դատի մարմինին կողմէ: