ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ ԿԸ ՔՐԷԱԿԱՆԱՑՆԷ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ԺԽՏՈՒՄԸ

Պրիւքսել, 10 սեպտեմբեր, 2014.- Երէկ՝ 9 սեպտեմբեր 2014-ին, Յունաստանի խորհրդարանը, քուէներու մեծամասնութեամբ որդեգրեց «խտրականութեան, օտարատեացութեան եւ ցեղապաշտութեան դէմ» օրէնքի նախագիծը, որ մշակուած էր երկրի արդարադատութեան նախարարութեան կողմէ:

Օրէնքի թիւ 2 յօդուածին մէջ կ’արձանագրուի, թէ քրէական յանցագործութիւն կը նկատուի եւ ազատազրկման ու տուգանքի ենթակայ կ’ըլլայ հրեաներու Ողջակիզման, միջազգային դատարաններուն, կամ Յունաստանի խորհրդարանին կողմէ ընդունուած ցեղասպանութիւնները ժխտող, հեգնող, կամ ոեւէ ձեւով նուաստացուցիչ յայտարարութիւն կատարող անձ:

Նշենք, որ Յունաստանի խորհրդարանը երեք ցեղասպանութիւններ ընդունած է պետական օրէնքով՝ Պոնտոսի յոյներու (1994), հայերու (1996) եւ Փոքր Ասիոյ յոյներու (1998): Երէկ քուէարկուած օրէնքին համաձայն՝ այս երեք ցեղասպանութիւններն են որոնց ժխտման համար է նաեւ, որ կը նախատեսուի քրէական հետապնդում եւ դատապարտման պարագային ազատազրկում եւ ծանր տուգանք:

Յունաստանի Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի յանձնախումբը, երկար ժամանակ, լռելեայն եւ յամառօրէն հետապնդած է, գործակցելով յունական, պոնտական եւ փոքր ասիական կազմակերպութիւններու հետ, յաջողցնելու համար այս օրէնքին ընդունումը յունական պետութեան կողմէ: Այս աշխատանքի ընթացքին տեղի ունեցած են բազմաթիւ հանդիպումներ համապատասխան նախարարներու եւ երեսփոխաններու հետ: Յանձնախումբի անդամներ ներկայ եղած են խորհրդարանի յատուկ յաձնաժողովի նիստին եւ հոն ներկայացուցած նման օրէնքի մը քուէարկման անհրաժեշտութիւնը: Երկար ձգձգումներէ ետք, ի վերջոյ ընդունուեցաւ համապատասխան օրէնքը:

2008-ին Եւրոպական միութիւնը ընդունեց «ցեղապաշտութեան եւ օտարատեացութեան դէմ որոշում շրջանակ»ը, որուն հիման վրայ Յունաստանի խորհրդարանը որդեգրեց ներկայ օրէնքը:

«Սեպտեմբեր 9, 2014-ը պատմական օր մըն է ցեղասպանութեան ենթարկուած ժողովուրդներուն համար, քանի Յունաստանը եւրոպական այլ երկիրներու կարգին, կը քուէարկէ ցեղասպանութեանց ուրացման դէմ օրէնք մը: Օրէնք մը՝ որ կրնայ կանխարգիլել բոլոր անոնց, որոնք կը խեղաթիւրեն իրականութիւնը եւ կը նզովեն ցեղասպանութեանց զոհերը», ըսաւ Հ.Յ.Դ. Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի նախագահ՝ Գասպար Կարապետեանը:

«Կոչ կ’ուղղենք Եւրոմիութեան անդամ մնացեալ երկիրներուն, որ դիմեն նման մարդկային արդար քայլերու, պատժելով Հայոց Ցեղասպանութեան ուրացման ջատագովներուն: Թուրքիան եւս պէտք է գիտակցի, թէ ինչքան կը շարունակէ ժխտողականութեան իր քաղաքականութիւնը, թող չակնկալէ, որ կրնայ դառնալ Եւրոպայի մարդկային արժէքներուն հաւատացող երկիրներու ընտանիքին անդամ», ըսաւ Գասպար Կարապետեան:

Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը շնորհաւորէ Յունաստանի կառավարութիւնը, խորհրդարանի անդամները, Պոնտոսի եւ Փոքր Ասիոյ յոյներու կազմակերպութիւնները եւ Յունաստանի Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի յանձնախումբը, իրենց արդար պայքարի յաջող աւարտին համար: Յանձնախումբը իր երախտագիտութիւնը կը յայտնէ յոյն ժողովուրդին, որ անգամ մը եւս ցոյց տուաւ, թէ կը շարունակէ մնալ եղբայրական զգացումներով մեր ժողովուրդին հանդէպ:

GREECE CRIMINALIZES GENOCIDE DENIAL

Brussels, September 10, 2014: Yesterday, on the 9th of September 2014, the Greek Parliament by a majority vote adopted a law criminalizing “Racism, Xenophobia and Genocide Denial”, tabled by the Ministry of Justice.

Article 2 of the law states that it will be considered a crime, entailing imprisonment and fines to any person who denies, mocks or disgraces publicly the Jewish Holocaust and the genocides recognized by international courts or the Greek Parliament.

Note, that the Greek Parliament has already passed three laws recognizing the Genocides of the Pontian Greeks (1994), of the Armenians (1996) and of the Greeks of Asia Minor (1998). The law voted yesterday foresees criminal prosecution and conviction involving imprisonment and heavy fines for the denial of these genocides as well.

The Armenian National Committee of Greece (ANC Greece), in close collaboration with Pontic Greek and Minor Asian organizations, has striven to have this law adopted by Greece. All that period have been effected numerous meetings with the relevant ministers and members of the Greek Parliament. Members of ANC Greece were present at the discussion during the session of the relevant committee of the Parliament, where they advocated about the necessity of this law.

In 2008, the European Union adopted a “Framework Decision Against Racism and Xenophobia”, which has served as a basis for the present law adopted by the Greek Parliament.

“September 9th, 2014 is a historic day for peoples who have suffered a genocide, since Greece joins the European countries adopting a law against the denial of genocide. A law which will prevent from disgracing or humiliating, the victims of the genocides” said Kaspar Karampetian, European Armenian Federation for Justice and Democracy (EAFJD) president, and concluded “We call on the rest of the EU member states to adopt similar laws, punishing the deniers of the Armenian Genocide. Turkey also must realize that as long as it continues its denial policy, cannot expect to become a member of the European family where the respect of Human Rights is a fundamental principle.”

The European Armenian Federation congratulates the government of Greece, the members of Greek Parliament, the Pontic and Minor Asian Greek organizations as well as the Armenian National Committee of Greece for the successful conclusion of their struggle for justice. EAFJD also expresses its gratitude to the Greek people, who have once more shown their commitment and brotherly affection to our people.